U ponudi srednjih škola postoje trogodišnji i četvorogodišnji obrazovni profili.

U tabeli ispod prikazani su trogodišnji i četvorogodišnji profili sa kratkim opisom, standardom kvalifikacije i planom i programom nastave i  učenja, a ovde možete preuzeti spisak svih profila koji su u ponudi za realizaciju po dualnom modelu obrazovanja.

Ukoliko nijedan obrazovni profil iz ponude ne odgovara Vašim potrebama, na veb portalu je omogućena opcija putem koje možete da navedete novi obrazovni profil za koji predlažete da se uvede u ponudu za realizaciju po dualnom modelu obrazovanja.

Najzastupljeniji obrazovni profili >>>

Trogodišnji profili

Naziv profilaPodručje radaOpis profila i dokumentacija
BRAVAR-ZAVARIVAČMAŠINSTVO I OBRADA METALA

Područje rada:
MAŠINSTVO I OBRADA METALA

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava da izrađuje delove metalnih konstrukcija mehaničkom obradom, spaja delove metalnih konstrukcija razdvojivim i nerazdvojivim spojevima, izrađuje i montira metalne konstrukcije i procesnu opremu, kontroliše kvalitet bravarskih radova prema propisima i normativima, zavaruje postupkom elektrolučnog, elektrootpornog i gasnog zavarivanja, spaja delove mekim i tvrdim lemljenjem i lepljenjem, kontroliše kvalitet rada pri zavarivanju.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 60 h
II razred: 60 h
III razred: 90 h

ELEKTRIČARELEKTROTEHNIKA

Područje rada:
ELEKTROTEHNIKA

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava da izvodi elektroinstalaterske radove, popravku kućnih elektrouređaja i održavanje industrijske elektroopreme.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 60 h
III razred: 90 h

 

ELEKTROMONTER MREŽA I POSTROJENJAELEKTROTEHNIKA

Područje rada:
ELEKTROTEHNIKA

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava da izvodi elektromontažne radove na vodovima i na elektroenergetskim postrojenjima, da izvodi priključenja na distributivnu mrežu i otklanja kvarove opreme na terenu i u radionici.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 60 h
III razred: 90 h

 

INDUSTRIJSKI KROJAČTEKSTILSTVO I KOŽARSTVO

Područje rada:
TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik dobija teorijska znanja o tekstilnim vlaknima, vrstama,svojstvima i upotrebi; Shvata značaj prerade vlakana u odgovarajuće tekstilne materijale i njihovu ulogu u dobijanju gotovih proizvoda; razvija sposobnosti prepoznavanja vlakana na osnovu izgleda i opipa; shvata značaj i uticaj svojstava vlakana na karakteristike krajnjeg proizvoda; ovladava znanjima o načinu izrade pređe, vrstama, karakteristikama i upotrebi pređe; stiče znanja o načinu izrade tekstilnih površina i netkanog tekstila, vrstama, karakteristikama i upotrebi, o opštim pojmovima o prirodnoj i veštačkoj koži; shvata značaj načina prerade kože i njegovog uticaja na svojstva dobijene gotove kože, osobina gotovih koža i pomoćnih materijala na karakteristike gotovih proizvoda; razvija sposobnosti prepoznavanja i izbora gotovih koža, pri izradi proizvoda od kože; stiče znanja o i shvata značaj primene pomoćnih materija pri izradi proizvoda od kože.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 30 h
II razred: 90 h
III razred: 150 h

 

INDUSTRIJSKI MEHANIČARMAŠINSTVO I OBRADA METALA

Područje rada:
MAŠINSTVO I OBRADA METALA

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava da obavlja preventivno i korektivno održavanje industrijskih mašina, mašinski obradi jednostavne delove, montira podsklopove i osigura kvalitet rada pri njihovom održavanju.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 60 h
II razred: 60 h
III razred: 90 h

 

KONOBARTRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

Područje rada:
TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava da prima mušterije, razmešta ih i upućuje u pogledu izbora jela i pića, preuzima narudžbe, uslužuje goste hranom i pićem, kao i da poslužuje goste na različite načine u skladu sa tipom događaja, vrši naplatu i na kraju ih ispraća. Vrši spremanje i aranžman prostora za obedovanje. Održava higijenu escajga u okviru ugostiteljskog objekta, a brine i o sopstvenom izgledu.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: 1 dan
II razred: 1 dan
III razred: 2 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 90 h
II razred: 150 h
III razred: 120 h

 

KUVARTRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

Područje rada:
TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava za pripremu, serviranje i dekorisanje svih vrsta toplih i hladnih jela, stiče znanja o termičkoj obradi hrane, principima zdrave ishrane i kvalitetnom održavanju higijene u kuhinji i pri pripremi hrane. Bira, poručuje, preuzima i sprema sastojke, odlučuje o načinu njihove pripreme i aranžiranju jela kao i o meniju, u skladu sa željama njegovog poslodavca i važećim normama. Takođe se brine o skladištenju robe.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: 1 dan
II razred: 2 dana
III razred: 2 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 90 h
II razred: 150 h
III razred: 120 h

 

MESARPOLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

Područje rada:
POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik stiče znanja i veštine za sprovođenje higijenskih, zaštitnih i ekoloških mera u procesu obrade i prerade mesa, kolje životinje i dobija meso, obradi meso, preradi meso, prodaje meso, planira i organizuje poslove u sopstvenoj mesari.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 2 dana
III razred: 2 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 90 h
II razred: 120 h
III razred: 150 h

 

MEHANIČAR MOTORNIH VOZILAMAŠINSTVO I OBRADA METALA

Područje rada:
MAŠINSTVO I OBRADA METALA

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava da dijagnostikuje i otklanja neispravnosti na motornom vozilu mehaničkim putem i uz pomoć dijagnostičkog uređaja, servisira vozila u eksploataciji i vrši kontrolu ispravnosti motornih vozila.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: 1 dan
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 60 h
II razred: 60 h
III razred: 90 h

 

MEHANIČAR TEKSTILNIH MAŠINATEKSTILSTVO I KOŽARSTVO

Područje rada:
TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenici se osposobljavaju za obavljanje poslova na montaži, održavanju i servisiranju mehanički i kompjutersko upravljanih mašina u tekstilnoj industriji (mašina za predenje, tkanje, pletenje, štampanje, oplemenjivanje i konfekcijskih mašina).

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 60 h
III razred: 120 h

 

MODNI KROJAČTEKSTILSTVO I KOŽARSTVO

Područje rada:
TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenici se osposobljavaju da konstruišu i modeluju odeću, izrađuju krojnu sliku, ručno i mašinski kroje, izrađuju mušku, žensku i dečju odeću, rade na automatima i specijalnim mašinama za šivenje i vez.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 30 h
II razred: 120 h
III razred: 180 h

 

MONTER TELEKOMUNIKACIONIH MREŽAELEKTROTEHNIKA

Područje rada:
ELEKTROTEHNIKA

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava za samostalno obavljanje poslova na izradi, montaži i održavanju signalno-telekomunikacione mreže i instalacija, opreme i uređaja.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 60 h
III razred: 90 h

 

OBUĆARTEKSTILSTVO I KOŽARSTVO

Područje rada:
TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
Učenik se osposobljava da ručno i mašinski izrađuje gornje i donje delove obuće, sklapa ih u jednu celinu i vrši završnu obradu i popravku obuće.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: / 
II razred: 2 dana 
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: / 
II razred: 120 h  
III razred: 180 h


OPERATER ZA IZRADU NAMEŠTAJAŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA

Područje rada:
ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava da mašinski obradi drvo, ploču na bazi drevta, površinski obradi i zaštiti proizvod od drveta, kroji i šije materijal za presvlačenje nameštaja, tapacira proizvod, sklapa i montira stolarske i tapetarske proizvode, upravlja CNC mašinama u proizvodnji nameštaja, primeni mere zaštite i bezbednosti na radu i zaštite životne sredine.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: 2 dana
II razred: 3 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 120 h
II razred: 120 h
III razred: 120 h

 

OPERATER MAŠINSKE OBRADE REZANJEMMAŠINSTVO I OBRADA METALA

Područje rada:
MAŠINSTVO I OBRADA METALA

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava da obavlja poslove izrade obratka rezanjem na konvencionalnim i na CNC mašinama, kao i da vrši podešavanje mašine za obradu rezanjem.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 60 h
II razred: 60 h
III razred: 90 h

 

OPERATER OSNOVNIH GRAĐEVINSKIH RADOVAGEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO

Područje rada:
GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava da izvodi armiračko-betonske, zidarske i tesarske poslove.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 60 h
II razred: 60 h
III razred: 90 h

 

OPERATER U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJIPOLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

Područje rada:
POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava da izvodi armiračko-betonske, zidarske i tesarske poslove.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 2 dana
III razred: 2 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 90 h
II razred: 120 h
III razred: 150 h

 

PEKARPOLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

Područje rada:
POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava da planira i organizuje poslove u pekari, obavlja poslove u proizvodnji pšeničnih, mešanih i specijalnih vrsta hleba, peciva od kvasnog, lisnatog i vučenog testa, kolača od kvasnog, prhkog i medenog testa, čajnog peciva i testenine.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 2 dana
III razred: 2 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 60 h
II razred: 90 h
III razred: 120 h

 

PLASTIČARHEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO

Područje rada:
HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava za samostalno obavljanje poslova na izradi plastike i proizvoda od plastike, održavanje alata, mašina i uređaja u proizvodnji plastike.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: 1 dan
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 120 h
II razred: 90 h
III razred: 120 h

 

POSLASTIČARTRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

Područje rada:
TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava za prijem, obradu, pakovanje i skladištenje namirnica i gotovih poslastica, kao i pripremu, serviranje i dekorisanje toplih, hladnih i suvih poslastica. Pribor za rad je namenjen isključivo za kuvarske i poslastičarske poslove, a upotrebljava i mašine i druge uređaje za pripremu poslastičarskih specijaliteta. Pored toga, obavlja poslove kao što su prodaja i plasiranje proizvoda na tržište kao i serviranje i izlaganje finalnih proizvoda.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: 1 dan
II razred: 2 dana
III razred: 2 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 90 h
II razred: 150 h
III razred: 120 h

 

RUKOVALAC GRAĐEVINSKOM MEHANIZACIJOMGEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO

Područje rada:
GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava da rukuje građevinskom mehanizacijom za iskop i utovar, za pomeranje, razastiranje i planiranje, da rukuje građevinskom mehanizacijom za transport i ugrađivanje betona, za asfaltne radove, kao i prostom građevinskom mehanizacijom za vertikalni transport materijala.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 60 h
II razred: 60 h
III razred: 90 h

 

SERVISER TERMIČKIH I RASHLADNIH UREĐAJAELEKTROTEHNIKA

Područje rada:
ELEKTROTEHNIKA

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava za sprovođenje zaštitnih i ekoloških mera u procesu rada, komunikaciju i organizaciju rada na radnom mestu (u servisu ili na terenu), popravljanje kućnih uređaja i aparata i montiranje uređaja u domaćinstvu.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 60 h
III razred: 90 h

 

STOLARŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA

Područje rada:
ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava da vrši ručnu, mašinsku , površinsku obradu materijala od drveta i zaštitu proizvoda od drveta, da sklapa i montira elemente i prodaje proizvode.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 2 dana
III razred: 2 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 60 h
II razred: 120 h
III razred: 60 h

 

TRGOVACTRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

Područje rada:
ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava pripremu i organizaciju procesa rada u prodavnici, prodaju, nabavku, izlaganje, skladištenje i čuvanje robe.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: 1 dan
II razred: 2 dana
III razred: 2 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 60 h
II razred: 60 h
III razred: 60 h

 

GALANTERISTA KOŽETEKSTILSTVO I KOŽARSTVO

Područje rada:
TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik je osposobljen da ručno i mašinski izradi proizvode kožne galanterije,
te vrši doradu i popravku delova proizvoda kožne galanterije.


Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 120 h
III razred: 180 h

 

INSTALATER VODOVODA, GREJANJA I KLIMA UREĐAJAMAŠINSTVO I OBRADA METALA

Područje rada:
MAŠINSTVO I OBRADA METALA

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava da obavlja poslove čitanja projektne dokumentacije, pripreme cevi i drugog potrebnog materijala, merenja osnovnih radnih parametara, kao i da vrši spajanje, postavljanje, popravljanje, zaštitu i održavanje različitih cevnih instalacija i njihovih elemenata.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 60 h
III razred: 90 h

 

Četvorogodišnji profili

Naziv profilaPodručje radaOpis profila i dokumentacija
AVIOMEHATRONIČARMAŠINSTVO I OBRADA METALA

Područje rada:
MAŠINSTVO I OBRADA METALA

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

Opis:
obrazovnim profilom aviomehatroničar učenik se osposobljava da održava mehatronske komponenete sistema vazduhoplova, opreme službe prihvata i otpreme vazduhoplova, opreme službe za odleđivanje i sprečavanje zaleđivanja vazduhoplova, opreme službe prihvata i otpreme putnika i prtljaga, opreme službe prihvata i otpreme robe, da održava kontrole ispravnosti manevarskih površina, objekata i instalacija, opreme za ekspolataciju aerodroma u zimskim uslovima, čita, piše i komunicira na jeziku na kome je napisana tehnička dokumentacija.

Broj sati na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: /
III razred: 5 h
IV razred: 6 h

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 70 h
II razred: 70 h
III razred: 70 h
IV razred: 60 h

 

AVIO-TEHNIČARMAŠINSTVO I OBRADA METALA

Područje rada:
MAŠINSTVO I OBRADA METALA

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

Opis:
obrazovnim profilom avio-tehničar učenik se osposobljava da vrši preglede ispravnosti i otklanja neispravnosti elemenata komponenata i sistema aviona, helikoptera, turbomlaznih motora, klipnih motora, da čita, piše, komunicira na jeziku na kome je napisana tehnička dokumentacija kao i postupci neophodni za izdavanje uverenja o spremnosti za upotrebu vazduhoplova.

Broj sati na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: /
III razred: 6 h
IV razred: 5 h

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 70 h
II razred: 70 h
III razred: 70 h
IV razred: 105 h

 

AVIO-TEHNIČAR ZA VAZDUHOPLOV I MOTORMAŠINSTVO I OBRADA METALA

Područje rada:
MAŠINSTVO I OBRADA METALA

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

Opis:
obrazovnim profilom avio-tehničar za vazduhoplov i motor učenik se osposobljava da vrši preglede ispravnosti i otklanja neispravnosti elemenata, komponenata i sistema borbenih aviona, borbenih helikoptera, turbomlaznih motora, klipnih motora, opslužuje i servisira borbene vazduhoplove, da čita, piše i komunicira na jeziku na kome je napisana tehnička dokumentacija borbenih vazduhoplova.

Broj sati na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: /
III razred: 5 h
IV razred: 6 h

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 70 h
II razred: 70 h
III razred: 70 h
IV razred: 105 h

 

AVIO-TEHNIČAR ZA ELEKTRONSKU OPREMU VAZDUHOPLOVAMAŠINSTVO I OBRADA METALA

Područje rada:
MAŠINSTVO I OBRADA METALA

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

Opis:
obrazovnim profilom avio-tehničar za elektronsku opremu vazduhoplova učenik se osposobljava da vrši preglede ispravnosti, otklanja neispravnosti elemenata, komponenata elektronskih sistema borbenih aviona, borbenih helikoptera,  vrši preglede ispravnosti, otklanja neispravnosti elemenata i komponenata, opslužuje i servisira uređaje radarsko računarskih sistema i borbenih vazduhoplova, čita, piše i komunicira na jeziku na kome je napisana tehnička dokumentacija borbenih vazduhoplova.

Broj sati na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: /
III razred: 5 h
IV razred: 6 h

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 70 h
II razred: 70 h
III razred: 70 h
IV razred: 105 h

 

ELEKTROTEHNIČAR INFORMACIONIH TEHNOLOGIJAELEKTROTEHNIKA

Područje rada:
ELEKTROTEHNIKA

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava da priprema i organizuje rad, izrađuje desktop i veb aplikacija (statičkih i dinamičkih veb stranica), izrađuje i upravlja bazom podataka i izrađuje tehničku dokumentaciju.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: /
III razred: 1 dan
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 30 h
III razred: 60 h
IV razred: 90 h

 

MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KONSTRUISANJEMAŠINSTVO I OBRADA METALA

Područje rada:
MAŠINSTVO I OBRADA METALA

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava da upravlja podacima u procesu konstruisanja pomoću odgovarajućeg programa, modelira mašinske elemente i konstrukcije u 3D programu (CAD/CAM), razrađuje tehnološku dokumentaciju, da realizuje 3D modeliranje procesa montaže i generiše potrebnu dokumentaciju za montažu korišćenjem softvera.

Broj sati na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 4 h
III razred: 1 dan
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: /
II razred: /
III razred: 60 h
IV razred: 60 h

 

MEHATRONIČAR ZA RADARSKE SISTEMEMAŠINSTVO I OBRADA METALA

Područje rada:
MAŠINSTVO I OBRADA METALA

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

Opis:
obrazovnim profilom mehatroničar za radarske sisteme učenik se osposobljava da vrši preglede i otkloni neispravnosti komponenata uređaja i sistema osmatračkih radara, operativno računarskih uređaja radarskih sistema, agregata i elektro mehaničkih uređaja za napajanje radarskih sistema, opslužuje i servisira radarsko računarske sisteme, koristi tehničku dokumentaciju i primenjuje korespodenciju na srpskom i engleskom jeziku.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: /
III razred: 1 dan
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 70 h
II razred: 70 h
III razred: 60 h
IV razred: 60 h

 

MEHATRONIČAR ZA RAKETNE SISTEMEMAŠINSTVO I OBRADA METALA

Područje rada:
MAŠINSTVO I OBRADA METALA

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

Opis:
obrazovnim profilom mehaničar za raketne sisteme učenik se osposobljava da vrši pregled i otkloni neispravnosti komponenata i uređaja merno računarskih i upravljačkih sistema, primopredajnih sistema, agregata i elektro mehaničkih uređaja lansiranih sistema, da opslužuje i servisira raketne sisteme, koristi tehničku dokumentaciju i primeni korespodenciju na srpskom i engleskom jeziku.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: /
III razred: 1 dan
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 70 h
II razred: 70 h
III razred: 70 h
IV razred: 105 h

 

MEHATRONIČAR ZA TRANSPORTNE SISTEME AERODROMAMAŠINSTVO I OBRADA METALA

Područje rada:
MAŠINSTVO I OBRADA METALA

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

Opis:
obrazovnim profilom mehatroničar za transportne sisteme aerodroma učenik se osposobljava da održava opremu službe, prihvata i otpreme vazduhoplova, opremu službe za odleđivanje i sprečavanje zaleđivanja vazduhoplova,  opremu službe prihvata i otpreme putnika, prtljaga, robe, opremu službe kontrole ispravnosti manevarskih površina, objekata i instalacija, održava opremu za ekspolataciju aerodroma u zimskim uslovima, da čita, piše, komunicira na jeziku na kome je napisana tehnička dokumentacija.

Broj sati na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: 2 h
II razred: /
III razred: 1 h
IV razred: 6 h

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 60 h
II razred: 60 h
III razred: 60 h
IV razred: 60 h

 

POLJOPRIVREDNI TEHNIČARPOLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

Područje rada:
POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava za organizovanje i sprovođenje biljne i stočarske proizvodnje u kombinatima i na gazdinstvima.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 1 dan
III razred: 1 dan
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 150 h
II razred: 150 h
III razred: 150 h
IV razred: 60 h

 

PREHRAMBENI TEHNIČARPOLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

Područje rada:
POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava da pripremi vodu, sirovine, pomoćne sirovine u prehrambenoj i biotehnološkoj proizvodnji, proizvodi, pakuje i skladišti prehrambene proizvode, kontroliše kvalitet tehnološkog procesa, osnovnih i pomoćnih sirovina, gotovih proizvoda i ambalaže u pogonu prehrambene, biotehnološke proizvodnje i laboratorije, vodi i popunjava propisanu dokumentaciju u prehrambenoj i biotehnološkoj proizvodnji.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: /
III razred: 1 dan
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 60 h
III razred: 60 h
IV razred: 60 h

 

TEHNIČAR VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJASAOBRAĆAJ

Područje rada:
SAOBRAĆAJ

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

Opis:
obrazovnim profilom tehničar vazdušnog saobraćaja učenik se osposobljava da vrši poslove dispečera saobraćaja, kontrolora opsluge vazduhoplova, putnika i stvari, priprema i planira let, vrši poslove balansiranja vazduhoplova.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: /
III razred: /
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 70 h
II razred: 70 h
III razred: 70 h
IV razred: 105 h

 

TEHNIČAR VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA ZA BEZBEDNOSTSAOBRAĆAJ

Područje rada:
SAOBRAĆAJ

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

Opis:
obrazovnim profilom tehničar vazdušnog saobraćaja za bezbednost učenik se osposobljava da obavlja poslove domaćice, domaćina aerodroma, kontrole pristupa lica i vozila, nadgledanje, patrole, da vrši poslove pregleda obezbeđivanja lica i stvari koje nose sa sobom, pregleda i kontrole obezbeđivanja stvari, zaštite i pregleda obezbeđivanja vazduhoplova.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: /
III razred: /
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 70 h
II razred: 70 h
III razred: 70 h
IV razred: 105 h

 

TEHNIČAR VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA ZA SPASAVANJESAOBRAĆAJ

Područje rada:
SAOBRAĆAJ

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

Opis:
obrazovnim profilom tehničar vazdušnog saobraćaja za spasavanje učenik se osposobljava da obavlja poslove traganja, spasavanja, prevencije i zaštite od požara, gašenje požara, prijem goriva, vazduhoplova u skladište i snabdevanje vazduhoplova gorivom.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: /
III razred: /
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 70 h
II razred: 70 h
III razred: 70 h
IV razred: 105 h

 

TEHNIČAR ZA BEZBEDNOST INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH SISTEMA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJUSAOBRAĆAJ

Područje rada:
SAOBRAĆAJ

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

Opis:
obrazovnim profilom tehničar za bezbednost informaciono-komunikacionih sistema u vazdušnom saobraćaju učenik se osposobljava da instalira i konfiguriše komunikacione uređaje, instalira i podešava serverske infrastrukture na aerodromu, vrši nadzor informacionog sistema u vazduhoplovstvu, instalira i konfiguriše specifične aerodromske sisteme i da izrađuje dokumentaciju.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: /
III razred: /
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 70 h
II razred: 70 h
III razred: 70 h
IV razred: 105 h

 

TEHNIČAR ZA DIGITALNU GRAFIKU I INTERNET OBLIKOVANJEHEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO

Područje rada:
HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava da obavlja poslove pripreme digitalnog grafičkog rešenja korišćenjem odgovarajućih tehnologija i računarskih programa, prilagođavanja grafičkih rešenja za internet, mobilno računarstvo i kompjuterske igre, održavanja i redizajn grafičkih sadržaja na Internetu, kompjuterskim igrama i mobilnim aplikacijama i izrada digitalnih grafičkih 2D rešenja, 3D modela i animacija.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 1 dan
III razred: 2 dana
IV razred: 2 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 60 h
II razred: 120 h
III razred: 120 h
IV razred: 120 h

 

TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLJANJE (CNC) MAŠINAMAŠINSTVO I OBRADA METALA

Područje rada:
MAŠINSTVO I OBRADA METALA

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
povezujući poznavanje opšte mašinskih znanja, sa poznavanjem tehnologija obrade na kompjuterski upravljanim strugovima i glodalicama uz primenu znanja i veština rada na računaru, učenici se obučavaju da programiraju i koriste kompjuterski upravljane mašine.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 1 dan
III razred: 2 dana
IV razred: 2 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 60 h
II razred: 60 h
III razred: 60 h
IV razred: 90 h

 

TEHNIČAR ZA LOGISTIKU I ŠPEDICIJUSAOBRAĆAJ

Područje rada:
SAOBRAĆAJ

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava da obavlja poslove organizacije prevoza robe, posredovanja i zastupanja pri carinskim poslovima, organizacije skladištenja i rukovanja robom i praćenja unutrašnjeg toka robe.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 1 dan
III razred: 2 dana
IV razred: 2 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 60 h
III razred: 60 h
IV razred: 60 h

 

TEHNIČAR ZA OBLIKOVANJE NAMEŠTAJA I ENTERIJERAŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA

Područje rada:
ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
obrazovnim profilom tehničar za oblikovanje nameštaja i eneterijera učenik se osposobljava da izrađuje tehničku dokumentaciju, prati proces proizvodnje nameštaja, elemenata enterijera, kontroliše kvalitet proizvoda i repro materijala.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: /
III razred: 1 dan
IV razred: /

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 120 h
II razred: 120 h
III razred: 120 h
IV razred: 120 h

 

TEHNIČAR ZA POLIMEREHEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO

Područje rada:
HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
obrazovnim profilom tehničar za polimere učenik se osposobljava da priprema, organizuje i prati proces proizvodnje polimera i proizvoda od polimera, upravlja mašinama i proizvodnom pomoćnom opremom, kontroliše kvalitet u proizvodnji uz poštovanje mera bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine i zaštite od požara.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 1 dan
III razred: 2 dana
IV razred: 2 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 120 h
II razred: 120 h
III razred: 90 h
IV razred: 120 h

 

TEHNIČAR MEHATRONIKEELEKTROTEHNIKA I MAŠINSTVO I OBRADA METALA

Područje rada:
ELEKTROTEHNIKA I MAŠINSTVO I OBRADA METALA

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava za vršenje popravke i održavanje opreme i mehatronskih uređaja i sistema, montiranje komponenata i dijagnostikovanje kvarova mehatronske opreme.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: /
III razred: 2 dana
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 90 h
III razred: 90 h
IV razred: 90 h

 

TEHNIČAR MODELAR ODEĆETEKSTILSTVO I KOŽARSTVO

Područje rada:
TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
obrazovnim profilom tehničar modelar odeće učenik se osposobljava da izradi šablon, probni odevni predmet, objasni značaj konstrukcije i modelovanja u proizvodnji odeće, način održavanja i krojenja tekstilnih materijala, razlikuje karakteristike zanatske i industrijske proizvodnje odeće, objasni tehnološke postupke dobijanja odevnih predmeta i značaj kontrole kvaliteta u toku i na kraju procesa proizvodnje.

Broj sati na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 5 h
III razred: 11 h
IV razred: 11 h

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 90 h
III razred: 90 h
IV razred: 150 h

 

TEHNIČAR OPERATIVNE FORENZIKEHEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO

Područje rada:
HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

Opis:
učenik se ospobljava da pripremi i vrši uzimanje uzoraka na terenu, da sprovodi analizu, laboratorijska ispitivanja uzoraka u skladu sa propisanom procedurom, pripremi delove dokumentacije, učestvuje u obradi i analizi podataka u operativnoj forenzici, primeni propise, standarde postupanja u oblasti forenzike i mera bezbednosti i zdravlja na radu.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 1 dan
III razred: 2 dana
IV razred: 2 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 90 h
II razred: 90 h
III razred: 60 h
IV razred: 60 h

 

TEHNIČAR POŠTANSKOG SAOBRAĆAJA I TELEKOMUNIKACIONIH USLUGASAOBRAĆAJ

Područje rada:
SAOBRAĆAJ

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava da prima i otprema različite vrsta pošiljaka, sortira pošiljke u jedinicama za preradu pošiljaka i poštansko – logističkim centrima, obavlja poslove šalterskog poslovanja iz oblasti poštansko – finansijskih usluga, prezentuje karakteristike i tehničke uslove za pružanje telekomunikacionih usluga, rešava žalbe i reklamacije korisnika poštanskih i telekomunikacionih usluga u skladu sa procedurom i komunicira sa korisnicima poštanskih i telekomunikacionih usluga telefonskim i elektronskim putem u skladu sa poslovnom kulturom i standardima poslovanja.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 1 dan
III razred: 1 dan
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: /
II razred:  /
III razred: 90 h
IV razred: 60 h


TEHNIČAR ŠTAMPEHEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO

Područje rada:
HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava da samostalno štampa na svim tipovima štamparskih mašina u različitim tehnikama štampe (visoka štampa, ravna-ofset štampa, duboka štampa, propusna-sito štampa, digitalna štampa i specijalne tehnike štampe) na različitim štamparskim podlogama (papiri, polukartoni, kartoni, platna, kože i polimerni materijali, metalni materijali) da organizuje proces štampanja na osnovu radnih naloga, pripremi mašinu za štampu i otkloni uočene nedostatke prilikom štampanja.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: 1 dan
II razred: 8 h
III razred: 2 dana
IV razred: 2 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 60 h
II razred: 90 h
III razred: 90 h
IV razred: 120 h

 

TRGOVINSKI TEHNIČARTRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

Područje rada:
TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava da obavlja poslove snabdevanja, skladištenja, prodaje robe, da organizuje i analizira rad u maloprodajnom trgovinskom objektu, obavlja finansijsko-administrativni posao, komunicira, sarađuje sa kupcima i poslovnim partnerima.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 1 dan
III razred: 1 dan
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 30 h
II razred: 90 h
III razred: 90 h
IV razred: 90 h

 

TURISTIČKI TEHNIČARTRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

Područje rada:
TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava da kreira, realizuje i prati realizaciju turističkih aranžmana turističke agencije, kao i da bude posrednik poslova turističkog predstavnika, obavlja komercijalne i administrativne poslove koristeći odgovarajuće softvere u radu, da priprema odgovarajući izveštaj i prateći promotivni materijal i vešto komunicira na jednom stranom jeziku uključujući komunikaciju sa klijentima i poslovnim partnerima.

TURISTIČKO-HOTELIJERSKI TEHNIČARTRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

Područje rada:
TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava za izradu, prodaju, praćenje turističkih usluga, praćenje realizacije turističkih usluga, obavljanje recepcijskih poslova, organizaciju skupova u hotelu i organizaciju rada u hotelu i agenciji.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 1 dan
III razred: 1 dan
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 120 h
II razred: 150 h
III razred: 180 h
IV razred: 120 h

 

HOTELIJERSKO-RESTORATERSKI TEHNIČARTRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

Područje rada:
TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

Opis:
učenik se osposobljava da izradi ponudu i kalkulaciju cena ugostiteljskih usluga različitim ciljnim grupama, prezentuje ugostiteljske usluge i vrši njihovu rezervaciju, koordinira radom recepcije, uslužnog osoblja i hotelskog domaćinstva prilikom dolaska i boravka gostiju, vodi i prati različite poslovne evidencije u ugostiteljskom objektu u skladu sa procedurama ugostiteljskog poslovanja kao i da vešto komunicira na jednom stranom jeziku uključujući komunikaciju sa klijentima i poslovnim partnerima.

KULINARSKI TEHNIČARTRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

Područje rada:
TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava da samostalno priprema, servira i prezentuje jela, učestvuje u pripremi složenijih jela u skladu sa normativom i priprema jednostavne poslastice u kuhinji, za sve goste i goste posebnih kategorija, kao i za izradu sredstava ugostiteljske ponude, koordiniranjem rad osoblja u pekara, poslastičarnici, toploj i hladnoj kuhinji restorana i društveno-javnim ustanovama u kojima postoje prostorije predviđene za pripremanje, posluživanje i degustaciju hrane.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 1 dan
III razred: 1 dan
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred:120 h
II razred: 150 h
III razred: 180 h
IV razred: 120 h

VINOGRADAR-VINARPOLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

Područje rada:
POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava za proizvodnju sadnog materijala, gajenje vinove loze, vinogradarsku i vinarsku proizvodnju, kao i za plasman i marketing vina i grožđa.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 1 dan
III razred: 1 dan
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 60 h
II razred: 150 h
III razred: 150 h
IV razred: 120 h

 

TEHNIČAR TELEKOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJAELEKTROTEHNIKA I AUTOMATIZACIJA

Područje rada:
ELEKTROTEHNIKA I AUTOMATIZACIJA

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava da obavlja poslove obrade tekstualnog i grafičkog dela projektne i tehničke dokumentacije, konfiguracije pristupnih, transportnih i CORE uređaja, kreiranja telefonskih, internet, televizijskih, biznis, klaud i IT servisa, kao i da vrši nadzor, organizuje i sprovodi održavanje terminalne TK mreže i otklanja štetne smetnje u pristupnoj i optičkoj TK mreži.

TEHNIČAR ZA INDUSTRIJSKU ROBOTIKUMAŠINSTVO I OBRADA METALA

Područje rada:
MAŠINSTVO I OBRADA METALA

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava da obavlja poslove određivanja polaznih komandi i parametara u procesu programiranja robota, za jednostavne korekcije programa prema nalogu, za ručno programiranje rada robota, kao i da vrši prilagođavanje parametara simulacije rada robota primenom računara.

Procedura uključivanja u DO

Pregled kompanija