U srednjoj školi postoje trogodišnji i četvorogodišnji obrazovni profili. Na ovoj stranici možeš da proveriš koji su obrazovni profili u ponudi po dualnom modelu obrazovanja.

  • Postoji 66 dualnih obrazovnih profila!
  • U tabeli ispod, za svaki obrazovni profil možeš da pogledaš opis, standard kvalifikacije, kao i plan i program nastave.
  • Tvoje učenje kroz rad se odvija prema Planu realizacije učenja kroz rad (hiperlink), koji izrađuju škole zajedno sa kompanijama.
  • Na kraju te čeka završni, odnosno maturski ispit, u zavisnosti od toga da li si pohađao trogodišnji ili četvorogodišnji obrazovni profil.
  • Nakon položenog završnog, odnosno maturskog ispita, dobijaš diplomu sa dodatkom u kome se nalazi više detalja o učenju kroz rad koji si uspešno obavio u kompaniji.
  • Plan i program nastave i učenja se inovira svakih pet godina, odnosno u kraćem roku ako potrebe privrede i tehnološkog razvoja to zahtevaju.

U sledećim tabelama možeš da pogledaš koji su trogodišnji, a koji četvorogodišnji dostupni po dualnom modelu obrazovanja.

Najpopularniji obrazovni profili

Trogodišnji profili

Naziv profilaOpis profila i dokumentacija
BRAVAR-ZAVARIVAČ

Područje rada:
MAŠINSTVO I OBRADA METALA

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava da izrađuje delove metalnih konstrukcija mehaničkom obradom, spaja delove metalnih konstrukcija razdvojivim i nerazdvojivim spojevima, izrađuje i montira metalne konstrukcije i procesnu opremu, kontroliše kvalitet bravarskih radova prema propisima i normativima, zavaruje postupkom elektrolučnog, elektrootpornog i gasnog zavarivanja, spaja delove mekim i tvrdim lemljenjem i lepljenjem, kontroliše kvalitet rada pri zavarivanju.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 60 h
II razred: 60 h
III razred: 90 h

 

ELEKTRIČAR

Područje rada:
ELEKTROTEHNIKA

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava da izvodi elektroinstalaterske radove, popravku kućnih elektrouređaja i održavanje industrijske elektroopreme.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 60 h
III razred: 90 h

 

ELEKTROMONTER MREŽA I POSTROJENJA

Područje rada:
ELEKTROTEHNIKA

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava da izvodi elektromontažne radove na vodovima i na elektroenergetskim postrojenjima, da izvodi priključenja na distributivnu mrežu i otklanja kvarove opreme na terenu i u radionici.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 60 h
III razred: 90 h

 

INDUSTRIJSKI KROJAČ

Područje rada:
TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik dobija teorijska znanja o tekstilnim vlaknima, vrstama,svojstvima i upotrebi; Shvata značaj prerade vlakana u odgovarajuće tekstilne materijale i njihovu ulogu u dobijanju gotovih proizvoda; razvija sposobnosti prepoznavanja vlakana na osnovu izgleda i opipa; shvata značaj i uticaj svojstava vlakana na karakteristike krajnjeg proizvoda; ovladava znanjima o načinu izrade pređe, vrstama, karakteristikama i upotrebi pređe; stiče znanja o načinu izrade tekstilnih površina i netkanog tekstila, vrstama, karakteristikama i upotrebi, o opštim pojmovima o prirodnoj i veštačkoj koži; shvata značaj načina prerade kože i njegovog uticaja na svojstva dobijene gotove kože, osobina gotovih koža i pomoćnih materijala na karakteristike gotovih proizvoda; razvija sposobnosti prepoznavanja i izbora gotovih koža, pri izradi proizvoda od kože; stiče znanja o i shvata značaj primene pomoćnih materija pri izradi proizvoda od kože.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 30 h
II razred: 90 h
III razred: 150 h

 

INDUSTRIJSKI MEHANIČAR

Područje rada:
MAŠINSTVO I OBRADA METALA

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava da obavlja preventivno i korektivno održavanje industrijskih mašina, mašinski obradi jednostavne delove, montira podsklopove i osigura kvalitet rada pri njihovom održavanju.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 60 h
II razred: 60 h
III razred: 90 h

 

KONOBAR

Područje rada:
TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava da prima mušterije, razmešta ih i upućuje u pogledu izbora jela i pića, preuzima narudžbe, uslužuje goste hranom i pićem, kao i da poslužuje goste na različite načine u skladu sa tipom događaja, vrši naplatu i na kraju ih ispraća. Vrši spremanje i aranžman prostora za obedovanje. Održava higijenu escajga u okviru ugostiteljskog objekta, a brine i o sopstvenom izgledu.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: 1 dan
II razred: 1 dan
III razred: 2 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 90 h
II razred: 150 h
III razred: 120 h

 

KUVAR

Područje rada:
TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava za pripremu, serviranje i dekorisanje svih vrsta toplih i hladnih jela, stiče znanja o termičkoj obradi hrane, principima zdrave ishrane i kvalitetnom održavanju higijene u kuhinji i pri pripremi hrane. Bira, poručuje, preuzima i sprema sastojke, odlučuje o načinu njihove pripreme i aranžiranju jela kao i o meniju, u skladu sa željama njegovog poslodavca i važećim normama. Takođe se brine o skladištenju robe.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: 1 dan
II razred: 2 dana
III razred: 2 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 90 h
II razred: 150 h
III razred: 120 h

 

MESAR

Područje rada:
POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik stiče znanja i veštine za sprovođenje higijenskih, zaštitnih i ekoloških mera u procesu obrade i prerade mesa, kolje životinje i dobija meso, obradi meso, preradi meso, prodaje meso, planira i organizuje poslove u sopstvenoj mesari.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 2 dana
III razred: 2 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 90 h
II razred: 120 h
III razred: 150 h

 

MEHANIČAR MOTORNIH VOZILA

Područje rada:
MAŠINSTVO I OBRADA METALA

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava da dijagnostikuje i otklanja neispravnosti na motornom vozilu mehaničkim putem i uz pomoć dijagnostičkog uređaja, servisira vozila u eksploataciji i vrši kontrolu ispravnosti motornih vozila.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: 1 dan
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 60 h
II razred: 60 h
III razred: 90 h

 

MEHANIČAR TEKSTILNIH MAŠINA

Područje rada:
TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenici se osposobljavaju za obavljanje poslova na montaži, održavanju i servisiranju mehanički i kompjutersko upravljanih mašina u tekstilnoj industriji (mašina za predenje, tkanje, pletenje, štampanje, oplemenjivanje i konfekcijskih mašina).

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 60 h
III razred: 120 h

 

MODNI KROJAČ

Područje rada:
TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenici se osposobljavaju da konstruišu i modeluju odeću, izrađuju krojnu sliku, ručno i mašinski kroje, izrađuju mušku, žensku i dečju odeću, rade na automatima i specijalnim mašinama za šivenje i vez.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 30 h
II razred: 120 h
III razred: 180 h

 

MONTER TELEKOMUNIKACIONIH MREŽA

Područje rada:
ELEKTROTEHNIKA

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava za samostalno obavljanje poslova na izradi, montaži i održavanju signalno-telekomunikacione mreže i instalacija, opreme i uređaja.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 60 h
III razred: 90 h

 

OBUĆAR

Područje rada:
TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
Učenik se osposobljava da ručno i mašinski izrađuje gornje i donje delove obuće, sklapa ih u jednu celinu i vrši završnu obradu i popravku obuće.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: / 
II razred: 2 dana 
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: / 
II razred: 120 h  
III razred: 180 h


OPERATER ZA IZRADU NAMEŠTAJA

Područje rada:
ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava da mašinski obradi drvo, ploču na bazi drevta, površinski obradi i zaštiti proizvod od drveta, kroji i šije materijal za presvlačenje nameštaja, tapacira proizvod, sklapa i montira stolarske i tapetarske proizvode, upravlja CNC mašinama u proizvodnji nameštaja, primeni mere zaštite i bezbednosti na radu i zaštite životne sredine.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: 2 dana
II razred: 3 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 120 h
II razred: 120 h
III razred: 120 h

 

OPERATER MAŠINSKE OBRADE

Područje rada:
MAŠINSTVO I OBRADA METALA

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava da obavlja poslove obrade delova konvencionalnim i numerički upravljanim mašinama (strug, glodalica ili brusilica) i da vrši podešavanje mašina.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 60 h
II razred: 60 h
III razred: 90 h

 

OPERATER OSNOVNIH GRAĐEVINSKIH RADOVA

Područje rada:
GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava da izvodi armiračko-betonske, zidarske i tesarske poslove.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 60 h
II razred: 60 h
III razred: 90 h

 

OPERATER U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI

Područje rada:
POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava da izvodi armiračko-betonske, zidarske i tesarske poslove.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 2 dana
III razred: 2 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 90 h
II razred: 120 h
III razred: 150 h

 

PEKAR

Područje rada:
POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava da planira i organizuje poslove u pekari, obavlja poslove u proizvodnji pšeničnih, mešanih i specijalnih vrsta hleba, peciva od kvasnog, lisnatog i vučenog testa, kolača od kvasnog, prhkog i medenog testa, čajnog peciva i testenine.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 2 dana
III razred: 2 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 60 h
II razred: 90 h
III razred: 120 h

 

PLASTIČAR

Područje rada:
HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava za samostalno obavljanje poslova na izradi plastike i proizvoda od plastike, održavanje alata, mašina i uređaja u proizvodnji plastike.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: 1 dan
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 120 h
II razred: 90 h
III razred: 120 h

 

POSLASTIČAR

Područje rada:
TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava za prijem, obradu, pakovanje i skladištenje namirnica i gotovih poslastica, kao i pripremu, serviranje i dekorisanje toplih, hladnih i suvih poslastica. Pribor za rad je namenjen isključivo za kuvarske i poslastičarske poslove, a upotrebljava i mašine i druge uređaje za pripremu poslastičarskih specijaliteta. Pored toga, obavlja poslove kao što su prodaja i plasiranje proizvoda na tržište kao i serviranje i izlaganje finalnih proizvoda.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: 1 dan
II razred: 2 dana
III razred: 2 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 90 h
II razred: 150 h
III razred: 120 h

 

RUKOVALAC GRAĐEVINSKOM MEHANIZACIJOM

Područje rada:
GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava da rukuje građevinskom mehanizacijom za iskop i utovar, za pomeranje, razastiranje i planiranje, da rukuje građevinskom mehanizacijom za transport i ugrađivanje betona, za asfaltne radove, kao i prostom građevinskom mehanizacijom za vertikalni transport materijala.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 60 h
II razred: 60 h
III razred: 90 h

 

SERVISER TERMIČKIH I RASHLADNIH UREĐAJA

Područje rada:
ELEKTROTEHNIKA

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava za sprovođenje zaštitnih i ekoloških mera u procesu rada, komunikaciju i organizaciju rada na radnom mestu (u servisu ili na terenu), popravljanje kućnih uređaja i aparata i montiranje uređaja u domaćinstvu.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 60 h
III razred: 90 h

 

STOLAR

Područje rada:
ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

Opis:
učenik se osposobljava da vrši ručnu, mašinsku , površinsku obradu materijala od drveta i zaštitu proizvoda od drveta, da sklapa i montira elemente i prodaje proizvode.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 2 dana
III razred: 2 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 60 h
II razred: 120 h
III razred: 60 h

 

TRGOVAC

Područje rada:
TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava pripremu i organizaciju procesa rada u prodavnici, prodaju, nabavku, izlaganje, skladištenje i čuvanje robe.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: 1 dan
II razred: 2 dana
III razred: 2 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 60 h
II razred: 60 h
III razred: 60 h

 

Četvorogodišnji profili

Naziv profilaOpis profila i dokumentacija
AVIOMEHATRONIČAR

Područje rada:
MAŠINSTVO I OBRADA METALA

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

Opis:
obrazovnim profilom aviomehatroničar učenik se osposobljava da održava mehatronske komponenete sistema vazduhoplova, opreme službe prihvata i otpreme vazduhoplova, opreme službe za odleđivanje i sprečavanje zaleđivanja vazduhoplova, opreme službe prihvata i otpreme putnika i prtljaga, opreme službe prihvata i otpreme robe, da održava kontrole ispravnosti manevarskih površina, objekata i instalacija, opreme za ekspolataciju aerodroma u zimskim uslovima, čita, piše i komunicira na jeziku na kome je napisana tehnička dokumentacija.

Broj sati na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: /
III razred: 5 h
IV razred: 6 h

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 70 h
II razred: 70 h
III razred: 70 h
IV razred: 60 h

 

AVIO-TEHNIČAR

Područje rada:
MAŠINSTVO I OBRADA METALA

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

Opis:
obrazovnim profilom avio-tehničar učenik se osposobljava da vrši preglede ispravnosti i otklanja neispravnosti elemenata komponenata i sistema aviona, helikoptera, turbomlaznih motora, klipnih motora, da čita, piše, komunicira na jeziku na kome je napisana tehnička dokumentacija kao i postupci neophodni za izdavanje uverenja o spremnosti za upotrebu vazduhoplova.

Broj sati na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: /
III razred: 6 h
IV razred: 5 h

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 70 h
II razred: 70 h
III razred: 70 h
IV razred: 105 h

 

AVIO-TEHNIČAR ZA VAZDUHOPLOV I MOTOR

Područje rada:
MAŠINSTVO I OBRADA METALA

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

Opis:
obrazovnim profilom avio-tehničar za vazduhoplov i motor učenik se osposobljava da vrši preglede ispravnosti i otklanja neispravnosti elemenata, komponenata i sistema borbenih aviona, borbenih helikoptera, turbomlaznih motora, klipnih motora, opslužuje i servisira borbene vazduhoplove, da čita, piše i komunicira na jeziku na kome je napisana tehnička dokumentacija borbenih vazduhoplova.

Broj sati na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: /
III razred: 5 h
IV razred: 6 h

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 70 h
II razred: 70 h
III razred: 70 h
IV razred: 105 h

 

AVIO-TEHNIČAR ZA ELEKTRONSKU OPREMU VAZDUHOPLOVA

Područje rada:
MAŠINSTVO I OBRADA METALA

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

Opis:
obrazovnim profilom avio-tehničar za elektronsku opremu vazduhoplova učenik se osposobljava da vrši preglede ispravnosti, otklanja neispravnosti elemenata, komponenata elektronskih sistema borbenih aviona, borbenih helikoptera,  vrši preglede ispravnosti, otklanja neispravnosti elemenata i komponenata, opslužuje i servisira uređaje radarsko računarskih sistema i borbenih vazduhoplova, čita, piše i komunicira na jeziku na kome je napisana tehnička dokumentacija borbenih vazduhoplova.

Broj sati na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: /
III razred: 5 h
IV razred: 6 h

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 70 h
II razred: 70 h
III razred: 70 h
IV razred: 105 h

 

ELEKTROTEHNIČAR INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

Područje rada:
ELEKTROTEHNIKA

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava da priprema i organizuje rad, izrađuje desktop i veb aplikacija (statičkih i dinamičkih veb stranica), izrađuje i upravlja bazom podataka i izrađuje tehničku dokumentaciju.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: /
III razred: 1 dan
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 30 h
III razred: 60 h
IV razred: 90 h

 

MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KONSTRUISANJE

Područje rada:
MAŠINSTVO I OBRADA METALA

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava da upravlja podacima u procesu konstruisanja pomoću odgovarajućeg programa, modelira mašinske elemente i konstrukcije u 3D programu (CAD/CAM), razrađuje tehnološku dokumentaciju, da realizuje 3D modeliranje procesa montaže i generiše potrebnu dokumentaciju za montažu korišćenjem softvera.

Broj sati na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 4 h
III razred: 1 dan
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: /
II razred: /
III razred: 60 h
IV razred: 60 h

 

MEHATRONIČAR ZA RADARSKE SISTEME

Područje rada:
MAŠINSTVO I OBRADA METALA

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

Opis:
obrazovnim profilom mehatroničar za radarske sisteme učenik se osposobljava da vrši preglede i otkloni neispravnosti komponenata uređaja i sistema osmatračkih radara, operativno računarskih uređaja radarskih sistema, agregata i elektro mehaničkih uređaja za napajanje radarskih sistema, opslužuje i servisira radarsko računarske sisteme, koristi tehničku dokumentaciju i primenjuje korespodenciju na srpskom i engleskom jeziku.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: /
III razred: 1 dan
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 70 h
II razred: 70 h
III razred: 60 h
IV razred: 60 h

 

MEHATRONIČAR ZA RAKETNE SISTEME

Područje rada:
MAŠINSTVO I OBRADA METALA

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

Opis:
obrazovnim profilom mehaničar za raketne sisteme učenik se osposobljava da vrši pregled i otkloni neispravnosti komponenata i uređaja merno računarskih i upravljačkih sistema, primopredajnih sistema, agregata i elektro mehaničkih uređaja lansiranih sistema, da opslužuje i servisira raketne sisteme, koristi tehničku dokumentaciju i primeni korespodenciju na srpskom i engleskom jeziku.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: /
III razred: 1 dan
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 70 h
II razred: 70 h
III razred: 70 h
IV razred: 105 h

 

MEHATRONIČAR ZA TRANSPORTNE SISTEME AERODROMA

Područje rada:
MAŠINSTVO I OBRADA METALA

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

Opis:
obrazovnim profilom mehatroničar za transportne sisteme aerodroma učenik se osposobljava da održava opremu službe, prihvata i otpreme vazduhoplova, opremu službe za odleđivanje i sprečavanje zaleđivanja vazduhoplova,  opremu službe prihvata i otpreme putnika, prtljaga, robe, opremu službe kontrole ispravnosti manevarskih površina, objekata i instalacija, održava opremu za ekspolataciju aerodroma u zimskim uslovima, da čita, piše, komunicira na jeziku na kome je napisana tehnička dokumentacija.

Broj sati na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: 2 h
II razred: /
III razred: 1 h
IV razred: 6 h

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 60 h
II razred: 60 h
III razred: 60 h
IV razred: 60 h

 

POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR

Područje rada:
POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava za organizovanje i sprovođenje biljne i stočarske proizvodnje u kombinatima i na gazdinstvima.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 1 dan
III razred: 1 dan
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 150 h
II razred: 150 h
III razred: 150 h
IV razred: 60 h

 

PREHRAMBENI TEHNIČAR

Područje rada:
POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava da pripremi vodu, sirovine, pomoćne sirovine u prehrambenoj i biotehnološkoj proizvodnji, proizvodi, pakuje i skladišti prehrambene proizvode, kontroliše kvalitet tehnološkog procesa, osnovnih i pomoćnih sirovina, gotovih proizvoda i ambalaže u pogonu prehrambene, biotehnološke proizvodnje i laboratorije, vodi i popunjava propisanu dokumentaciju u prehrambenoj i biotehnološkoj proizvodnji.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: /
III razred: 1 dan
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 60 h
III razred: 60 h
IV razred: 60 h

 

TEHNIČAR VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA

Područje rada:
SAOBRAĆAJ

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

Opis:
obrazovnim profilom tehničar vazdušnog saobraćaja učenik se osposobljava da vrši poslove dispečera saobraćaja, kontrolora opsluge vazduhoplova, putnika i stvari, priprema i planira let, vrši poslove balansiranja vazduhoplova.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: /
III razred: /
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 70 h
II razred: 70 h
III razred: 70 h
IV razred: 105 h

 

TEHNIČAR VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA ZA BEZBEDNOST

Područje rada:
SAOBRAĆAJ

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

Opis:
obrazovnim profilom tehničar vazdušnog saobraćaja za bezbednost učenik se osposobljava da obavlja poslove domaćice, domaćina aerodroma, kontrole pristupa lica i vozila, nadgledanje, patrole, da vrši poslove pregleda obezbeđivanja lica i stvari koje nose sa sobom, pregleda i kontrole obezbeđivanja stvari, zaštite i pregleda obezbeđivanja vazduhoplova.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: /
III razred: /
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 70 h
II razred: 70 h
III razred: 70 h
IV razred: 105 h

 

TEHNIČAR VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA ZA SPASAVANJE

Područje rada:
SAOBRAĆAJ

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

Opis:
obrazovnim profilom tehničar vazdušnog saobraćaja za spasavanje učenik se osposobljava da obavlja poslove traganja, spasavanja, prevencije i zaštite od požara, gašenje požara, prijem goriva, vazduhoplova u skladište i snabdevanje vazduhoplova gorivom.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: /
III razred: /
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 70 h
II razred: 70 h
III razred: 70 h
IV razred: 105 h

 

TEHNIČAR ZA BEZBEDNOST INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH SISTEMA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU

Područje rada:
SAOBRAĆAJ

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

Opis:
obrazovnim profilom tehničar za bezbednost informaciono-komunikacionih sistema u vazdušnom saobraćaju učenik se osposobljava da instalira i konfiguriše komunikacione uređaje, instalira i podešava serverske infrastrukture na aerodromu, vrši nadzor informacionog sistema u vazduhoplovstvu, instalira i konfiguriše specifične aerodromske sisteme i da izrađuje dokumentaciju.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: /
III razred: /
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 70 h
II razred: 70 h
III razred: 70 h
IV razred: 105 h

 

TEHNIČAR ZA DIGITALNU GRAFIKU I INTERNET OBLIKOVANJE

Područje rada:
HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava da obavlja poslove pripreme digitalnog grafičkog rešenja korišćenjem odgovarajućih tehnologija i računarskih programa, prilagođavanja grafičkih rešenja za internet, mobilno računarstvo i kompjuterske igre, održavanja i redizajn grafičkih sadržaja na Internetu, kompjuterskim igrama i mobilnim aplikacijama i izrada digitalnih grafičkih 2D rešenja, 3D modela i animacija.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 1 dan
III razred: 2 dana
IV razred: 2 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 60 h
II razred: 120 h
III razred: 120 h
IV razred: 120 h

 

TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLJANJE (CNC) MAŠINA

Područje rada:
MAŠINSTVO I OBRADA METALA

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
povezujući poznavanje opšte mašinskih znanja, sa poznavanjem tehnologija obrade na kompjuterski upravljanim strugovima i glodalicama uz primenu znanja i veština rada na računaru, učenici se obučavaju da programiraju i koriste kompjuterski upravljane mašine.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 1 dan
III razred: 2 dana
IV razred: 2 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 60 h
II razred: 60 h
III razred: 60 h
IV razred: 90 h

 

TEHNIČAR ZA LOGISTIKU I ŠPEDICIJU

Područje rada:
SAOBRAĆAJ

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava da obavlja poslove organizacije prevoza robe, posredovanja i zastupanja pri carinskim poslovima, organizacije skladištenja i rukovanja robom i praćenja unutrašnjeg toka robe.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 1 dan
III razred: 2 dana
IV razred: 2 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 60 h
III razred: 60 h
IV razred: 60 h

 

TEHNIČAR ZA OBLIKOVANJE NAMEŠTAJA I ENTERIJERA

Područje rada:
ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

Opis:
obrazovnim profilom tehničar za oblikovanje nameštaja i eneterijera učenik se osposobljava da izrađuje tehničku dokumentaciju, prati proces proizvodnje nameštaja, elemenata enterijera, kontroliše kvalitet proizvoda i repro materijala.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: /
III razred: 1 dan
IV razred: /

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 120 h
II razred: 120 h
III razred: 120 h
IV razred: 120 h

 

TEHNIČAR ZA POLIMERE

Područje rada:
HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
obrazovnim profilom tehničar za polimere učenik se osposobljava da priprema, organizuje i prati proces proizvodnje polimera i proizvoda od polimera, upravlja mašinama i proizvodnom pomoćnom opremom, kontroliše kvalitet u proizvodnji uz poštovanje mera bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine i zaštite od požara.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 1 dan
III razred: 2 dana
IV razred: 2 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 120 h
II razred: 120 h
III razred: 90 h
IV razred: 120 h

 

TEHNIČAR MEHATRONIKE

Područje rada:
ELEKTROTEHNIKA I MAŠINSTVO I OBRADA METALA

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava za vršenje popravke i održavanje opreme i mehatronskih uređaja i sistema, montiranje komponenata i dijagnostikovanje kvarova mehatronske opreme.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: /
III razred: 2 dana
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 90 h
III razred: 90 h
IV razred: 90 h

 

TEHNIČAR MODELAR ODEĆE

Područje rada:
TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
obrazovnim profilom tehničar modelar odeće učenik se osposobljava da izradi šablon, probni odevni predmet, objasni značaj konstrukcije i modelovanja u proizvodnji odeće, način održavanja i krojenja tekstilnih materijala, razlikuje karakteristike zanatske i industrijske proizvodnje odeće, objasni tehnološke postupke dobijanja odevnih predmeta i značaj kontrole kvaliteta u toku i na kraju procesa proizvodnje.

Broj sati na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 5 h
III razred: 11 h
IV razred: 11 h

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 90 h
III razred: 90 h
IV razred: 150 h

 

TEHNIČAR OPERATIVNE FORENZIKE

Područje rada:
HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

Opis:
učenik se ospobljava da pripremi i vrši uzimanje uzoraka na terenu, da sprovodi analizu, laboratorijska ispitivanja uzoraka u skladu sa propisanom procedurom, pripremi delove dokumentacije, učestvuje u obradi i analizi podataka u operativnoj forenzici, primeni propise, standarde postupanja u oblasti forenzike i mera bezbednosti i zdravlja na radu.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 1 dan
III razred: 2 dana
IV razred: 2 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 90 h
II razred: 90 h
III razred: 60 h
IV razred: 60 h

 

TEHNIČAR POŠTANSKOG SAOBRAĆAJA I TELEKOMUNIKACIONIH USLUGA

Područje rada:
SAOBRAĆAJ

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava da prima i otprema različite vrsta pošiljaka, sortira pošiljke u jedinicama za preradu pošiljaka i poštansko – logističkim centrima, obavlja poslove šalterskog poslovanja iz oblasti poštansko – finansijskih usluga, prezentuje karakteristike i tehničke uslove za pružanje telekomunikacionih usluga, rešava žalbe i reklamacije korisnika poštanskih i telekomunikacionih usluga u skladu sa procedurom i komunicira sa korisnicima poštanskih i telekomunikacionih usluga telefonskim i elektronskim putem u skladu sa poslovnom kulturom i standardima poslovanja.

TEHNIČAR ŠTAMPE

Područje rada:
HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava da samostalno štampa na svim tipovima štamparskih mašina u različitim tehnikama štampe (visoka štampa, ravna-ofset štampa, duboka štampa, propusna-sito štampa, digitalna štampa i specijalne tehnike štampe) na različitim štamparskim podlogama (papiri, polukartoni, kartoni, platna, kože i polimerni materijali, metalni materijali) da organizuje proces štampanja na osnovu radnih naloga, pripremi mašinu za štampu i otkloni uočene nedostatke prilikom štampanja.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: 1 dan
II razred: 8 h
III razred: 2 dana
IV razred: 2 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 60 h
II razred: 90 h
III razred: 90 h
IV razred: 120 h

 

TRGOVINSKI TEHNIČAR

Područje rada:
TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava da obavlja poslove snabdevanja, skladištenja, prodaje robe, da organizuje i analizira rad u maloprodajnom trgovinskom objektu, obavlja finansijsko-administrativni posao, komunicira, sarađuje sa kupcima i poslovnim partnerima.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 1 dan
III razred: 1 dan
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 30 h
II razred: 90 h
III razred: 90 h
IV razred: 90 h

 

TURISTIČKI TEHNIČAR

Područje rada:
TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

Opis:
učenik se osposobljava da kreira, realizuje i prati realizaciju turističkih aranžmana turističke agencije, kao i da bude posrednik poslova turističkog predstavnika, obavlja komercijalne i administrativne poslove koristeći odgovarajuće softvere u radu, da priprema odgovarajući izveštaj i prateći promotivni materijal i vešto komunicira na jednom stranom jeziku uključujući komunikaciju sa klijentima i poslovnim partnerima.

TURISTIČKO-HOTELIJERSKI TEHNIČAR

Područje rada:
TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava za izradu, prodaju, praćenje turističkih usluga, praćenje realizacije turističkih usluga, obavljanje recepcijskih poslova, organizaciju skupova u hotelu i organizaciju rada u hotelu i agenciji.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 1 dan
III razred: 1 dan
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 120 h
II razred: 150 h
III razred: 180 h
IV razred: 120 h

 

HOTELSKO-RESTORATERSKI TEHNIČAR

Područje rada:
TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

Opis:
učenik se osposobljava da izradi ponudu i kalkulaciju cena ugostiteljskih usluga različitim ciljnim grupama, prezentuje ugostiteljske usluge i vrši njihovu rezervaciju, koordinira radom recepcije, uslužnog osoblja i hotelskog domaćinstva prilikom dolaska i boravka gostiju, vodi i prati različite poslovne evidencije u ugostiteljskom objektu u skladu sa procedurama ugostiteljskog poslovanja kao i da vešto komunicira na jednom stranom jeziku uključujući komunikaciju sa klijentima i poslovnim partnerima.

VINOGRADAR-VINAR

Područje rada:
POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

    STANDARD KVALIFIKACIJE

   PLAN I PROGRAM

   LIFLET

Opis:
učenik se osposobljava za proizvodnju sadnog materijala, gajenje vinove loze, vinogradarsku i vinarsku proizvodnju, kao i za plasman i marketing vina i grožđa.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 1 dan
III razred: 1 dan
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 60 h
II razred: 150 h
III razred: 150 h
IV razred: 120 h

 

Informacije
o upisu

Pregled
kompanija