U ponudi srednjih škola postoje trogodišnji i četvorogodišnji obrazovni profili.

U tabeli ispod prikazani su trogodišnji i četvorogodišnji profili sa kratkim opisom, standardom kvalifikacije i planom i programom nastave i  učenja, a ovde možete preuzeti spisak svih profila koji su u ponudi za realizaciju po dualnom modelu obrazovanja.

Ukoliko nijedan obrazovni profil iz ponude ne odgovara Vašim potrebama, na veb portalu je omogućena opcija putem koje možete da navedete novi obrazovni profil za koji predlažete da se uvede u ponudu za realizaciju po dualnom modelu obrazovanja.

Najzastupljeniji obrazovni profili >>>

Trogodišnji profili

Naziv profila Područje rada Opis profila i dokumentacija Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
AUTOELEKTRIČAR ELEKTROTEHNIKA Opis: učenik se osposobljava za rad na servisiranju, održavanju, proveru ispravnosti, popravku i zamenu električnih i elektronskih uređaja i sistema na vozilima.

Dinamika
I razred – učenik je u kompaniji 7 časova nedeljno;
II razred – učenik je u kompaniji 2h nedeljno + 60 časova godišnje blok nastave;
III razred – učenik je u kompaniji 2h nedeljno + 90 časova godišnje blok nastave.
Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
DEKORATER ZIDNIH POVRŠINA GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO Opis: učenik se osposobljava za pripremu, obradu i bojenje zidnih, drvenih i metalnih površina, kao i za izvođenje dekorativno-molerskih i gipsarskih radova, ali i za postavljanje tapeta i drugih materijala na različitim površinama u enterijeru poštujući standarde i mere bezbednosti i zdravlja na radu u građevinarstvu.

Dinamika
I razred – učenik je u kompaniji 60 časova godišnje blok nastave;
II razred – učenik je u kompaniji 2h nedeljno + 60 časova godišnje blok nastave;
III razred – učenik je u kompaniji 3h nedeljno + 90 časova godišnje blok nastave.
Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
POLAGAČ OBLOGA GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO Opis: učenik se osposobljava za pripremu površina za izvođenje keramičarskih, teracerskih i podopolagačkih radova, ali i vršenje obrade pripremljenih površina, ugradnju elemenata obloge, kao i njihovu završnu obradu, poštujući standarde i mere bezbednosti i zdravlja na radu u građevinarstvu.

Dinamika
I razred – učenik je u kompaniji 60 časova godišnje blok nastave;
II razred – učenik je u kompaniji 2h nedeljno + 60 časova godišnje blok nastave;
III razred – učenik je u kompaniji 3h nedeljno + 90 časova godišnje blok nastave.
Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
MEHANIČAR GREJNE I RASHLADNE TEHNIKE MAŠINSTVO I OBRADA METALA Opis: učenik se osposobljava za postavljanje i održavanje distributivnih cevnih instalacija i sistema za daljinsko grejanje, montažu i održavanje sistema za ventilaciju i klimatizaciju, kao i sistema rashladne tehnike, uz primenu mera bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite životne sredine.
Standard kvalifikacije Liflet
VOZAČ MOTORNIH VOZILA SAOBRAĆAJ Opis: učenik se osposobljava za upravljanje teretnim i motornim vozilima, za pripremanje dokumentacije i vozila, za kontrolu tereta u toku utovara, transporta i istovara, za vođenje dokumentacije i evidencije, za pregled i negu vozila, kao i za primenu mera bezbednosti i zdravlja na radu. 

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: 1 dan
II razred: 1 dana
III razred: 1 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 60 h
III razred: 60 h
Standard kvalifikacije Plan i program
BRAVAR-ZAVARIVAČ MAŠINSTVO I OBRADA METALA

Opis: učenik se osposobljava da izrađuje delove metalnih konstrukcija mehaničkom obradom, spaja delove metalnih konstrukcija razdvojivim i nerazdvojivim spojevima, izrađuje i montira metalne konstrukcije i procesnu opremu, kontroliše kvalitet bravarskih radova prema propisima i normativima, zavaruje postupkom elektrolučnog, elektrootpornog i gasnog zavarivanja, spaja delove mekim i tvrdim lemljenjem i lepljenjem, kontroliše kvalitet rada pri zavarivanju.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 60 h
III razred: 90 h

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
ELEKTRIČAR ELEKTROTEHNIKA

Opis: učenik se osposobljava da izvodi elektroinstalaterske radove, popravku kućnih elektrouređaja i održavanje industrijske elektroopreme.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 60 h
III razred: 90 h

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
ELEKTROMONTER MREŽA I POSTROJENJA ELEKTROTEHNIKA

Opis: učenik se osposobljava da izvodi elektromontažne radove na vodovima i na elektroenergetskim postrojenjima, da izvodi priključenja na distributivnu mrežu i otklanja kvarove opreme na terenu i u radionici.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 60 h
III razred: 90 h

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
INDUSTRIJSKI KROJAČ TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO

Opis: učenik dobija teorijska znanja o tekstilnim vlaknima, vrstama,svojstvima i upotrebi; Shvata značaj prerade vlakana u odgovarajuće tekstilne materijale i njihovu ulogu u dobijanju gotovih proizvoda; razvija sposobnosti prepoznavanja vlakana na osnovu izgleda i opipa; shvata značaj i uticaj svojstava vlakana na karakteristike krajnjeg proizvoda; ovladava znanjima o načinu izrade pređe, vrstama, karakteristikama i upotrebi pređe; stiče znanja o načinu izrade tekstilnih površina i netkanog tekstila, vrstama, karakteristikama i upotrebi, o opštim pojmovima o prirodnoj i veštačkoj koži; shvata značaj načina prerade kože i njegovog uticaja na svojstva dobijene gotove kože, osobina gotovih koža i pomoćnih materijala na karakteristike gotovih proizvoda; razvija sposobnosti prepoznavanja i izbora gotovih koža, pri izradi proizvoda od kože; stiče znanja o i shvata značaj primene pomoćnih materija pri izradi proizvoda od kože.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: 1 dan
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 30 h
II razred: 90 h
III razred: 150 h

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
INDUSTRIJSKI MEHANIČAR MAŠINSTVO I OBRADA METALA

Opis: učenik se osposobljava da obavlja preventivno i korektivno održavanje industrijskih mašina, mašinski obradi jednostavne delove, montira podsklopove i osigura kvalitet rada pri njihovom održavanju.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 60 h
III razred: 90 h

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
KONOBAR TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

Opis: učenik se osposobljava da prima mušterije, razmešta ih i upućuje u pogledu izbora jela i pića, preuzima narudžbe, uslužuje goste hranom i pićem, kao i da poslužuje goste na različite načine u skladu sa tipom događaja, vrši naplatu i na kraju ih ispraća. Vrši spremanje i aranžman prostora za obedovanje. Održava higijenu escajga u okviru ugostiteljskog objekta, a brine i o sopstvenom izgledu.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: 1 dan
II razred: 1 dan
III razred: 2 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 90 h
II razred: 150 h
III razred: 120 h

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
KUVAR TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

Opis: učenik se osposobljava za pripremu, serviranje i dekorisanje svih vrsta toplih i hladnih jela, stiče znanja o termičkoj obradi hrane, principima zdrave ishrane i kvalitetnom održavanju higijene u kuhinji i pri pripremi hrane. Bira, poručuje, preuzima i sprema sastojke, odlučuje o načinu njihove pripreme i aranžiranju jela kao i o meniju, u skladu sa željama njegovog poslodavca i važećim normama. Takođe se brine o skladištenju robe.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: 1 dan
II razred: 2 dana
III razred: 2 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 90 h
II razred: 150 h
III razred: 120 h

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
MESAR POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

Opis: učenik stiče znanja i veštine za sprovođenje higijenskih, zaštitnih i ekoloških mera u procesu obrade i prerade mesa, kolje životinje i dobija meso, obradi meso, preradi meso, prodaje meso, planira i organizuje poslove u sopstvenoj mesari.

Dinamika:

I razred – učenik je u kompaniji 60 časova godišnje blok nastave;

II razred – učenik je u kompaniji 2h nedeljno + 90 časova godišnje blok nastave;

III razred – učenik je u kompaniji 2h nedeljno + 120 časova godišnje blok nastave;

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
MEHANIČAR MOTORNIH VOZILA MAŠINSTVO I OBRADA METALA

Opis: učenik se osposobljava da dijagnostikuje i otklanja neispravnosti na motornom vozilu mehaničkim putem i uz pomoć dijagnostičkog uređaja, servisira vozila u eksploataciji i vrši kontrolu ispravnosti motornih vozila.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: 1 dan
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 60 h
II razred: 60 h
III razred: 90 h

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
MEHANIČAR TEKSTILNIH MAŠINA TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO

Opis: učenici se osposobljavaju za obavljanje poslova na montaži, održavanju i servisiranju mehanički i kompjutersko upravljanih mašina u tekstilnoj industriji (mašina za predenje, tkanje, pletenje, štampanje, oplemenjivanje i konfekcijskih mašina).

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 60 h
III razred: 120 h

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
MODNI KROJAČ TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO

Opis: učenici se osposobljavaju da konstruišu i modeluju odeću, izrađuju krojnu sliku, ručno i mašinski kroje, izrađuju mušku, žensku i dečju odeću, rade na automatima i specijalnim mašinama za šivenje i vez.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 120 h
III razred: 180 h

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
TAPETAR-DEKORATER ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA Opis: Po završetku školovanja za tapetara-dekoratera učenik je osposobljen za krojenje i šivenje materijala za presvlačenje, tapaciranje i presvlačenje nameštaja, tapaciranje elemenata  nterijera vozila i drugih prevoznih sredstava, pripremu za za reparaciju i reparaciju tapaciranog nameštaja, kao i izradu i montažu dekorativnih elemanata enterijera.

Dinamika:

I razred – učenik je u kompaniji 2h nedeljno + 60 časova godišnje blok nastave;

II razred – učenik je u kompaniji 2h nedeljno + 60 časova godišnje blok nastave;

III razred – učenik je u kompaniji 3h nedeljno + 60 časova godišnje blok nastave;

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
MONTER TELEKOMUNIKACIONIH MREŽA ELEKTROTEHNIKA

Opis: učenik se osposobljava za samostalno obavljanje poslova na izradi, montaži i održavanju signalno-telekomunikacione mreže i instalacija, opreme i uređaja.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 60 h
III razred: 90 h

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
OBUĆAR TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO

Opis: Učenik se osposobljava da ručno i mašinski izrađuje gornje i donje delove obuće, sklapa ih u jednu celinu i vrši završnu obradu i popravku obuće.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 2 dana 
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 120 h  
III razred: 180 h

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
OPERATER ZA IZRADU NAMEŠTAJA ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA

Opis: učenik se osposobljava da mašinski obradi drvo, ploču na bazi drevta, površinski obradi i zaštiti proizvod od drveta, kroji i šije materijal za presvlačenje nameštaja, tapacira proizvod, sklapa i montira stolarske i tapetarske proizvode, upravlja CNC mašinama u proizvodnji nameštaja, primeni mere zaštite i bezbednosti na radu i zaštite životne sredine.

Dinamika:

I razred – učenik je u kompaniji 2x nedeljno + 60 časova godišnje blok nastave;

II razred – učenik je u kompaniji 2x nedeljno + 120 časova godišnje blok nastave;

III razred – učenik je u kompaniji 3x nedeljno + 60 časova godišnje blok nastave.

 

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
OPERATER MAŠINSKE OBRADE REZANJEM MAŠINSTVO I OBRADA METALA

Opis: učenik se osposobljava da obavlja poslove izrade obratka rezanjem na konvencionalnim i na CNC mašinama, kao i da vrši podešavanje mašine za obradu rezanjem.

Dinamika:

I razred – učenik je u školi;

II razred – učenik je u kompaniji 2x nedeljno + 60 časova godišnje  blok nastave;

III razred – učenik je u kompaniji 3x nedeljno + 90 časova godišnje  blok nastave.

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
OPERATER OSNOVNIH GRAĐEVINSKIH RADOVA GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO

Opis: učenik se osposobljava da izvodi armiračko-betonske, zidarske i tesarske poslove.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 60 h
III razred: 90 h

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
OPERATER U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

Opis: učenik se osposobljava da sprovodi higijenske, zaštitne i ekološke mere u tehnološkom procesu proizvodnje i prerade prehrambenih proizvoda, proizvodnje poluproizvoda i gotovih prehrambenih proizvoda, kao i da planira i organizuje poslove u sopstvenoj proizvodnji prehrambenih proizvoda.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 2 dana
III razred: 2 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 90 h
II razred: 120 h
III razred: 150 h

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
PEKAR POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

Opis: učenik se osposobljava da planira i organizuje poslove u pekari, obavlja poslove u proizvodnji pšeničnih, mešanih i specijalnih vrsta hleba, peciva od kvasnog, lisnatog i vučenog testa, kolača od kvasnog, prhkog i medenog testa, čajnog peciva i testenine.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 2 dana
III razred: 2 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 60 h
II razred: 90 h
III razred: 120 h

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
PLASTIČAR HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO

Opis: učenik se osposobljava za samostalno obavljanje poslova na izradi plastike i proizvoda od plastike, održavanje alata, mašina i uređaja u proizvodnji plastike.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: 1 dan
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 120 h
II razred: 90 h
III razred: 120 h

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
POSLASTIČAR TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

Opis: učenik se osposobljava za prijem, obradu, pakovanje i skladištenje namirnica i gotovih poslastica, kao i pripremu, serviranje i dekorisanje toplih, hladnih i suvih poslastica. Pribor za rad je namenjen isključivo za kuvarske i poslastičarske poslove, a upotrebljava i mašine i druge uređaje za pripremu poslastičarskih specijaliteta. Pored toga, obavlja poslove kao što su prodaja i plasiranje proizvoda na tržište kao i serviranje i izlaganje finalnih proizvoda.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: 1 dan
II razred: 2 dana
III razred: 2 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 90 h
II razred: 150 h
III razred: 120 h

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
RUKOVALAC GRAĐEVINSKOM MEHANIZACIJOM GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO

Opis: učenik se osposobljava da rukuje građevinskom mehanizacijom za iskop i utovar, za pomeranje, razastiranje i planiranje, da rukuje građevinskom mehanizacijom za transport i ugrađivanje betona, za asfaltne radove, kao i prostom građevinskom mehanizacijom za vertikalni transport materijala.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 60 h
III razred: 90 h

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
SERVISER TERMIČKIH I RASHLADNIH UREĐAJA ELEKTROTEHNIKA

Opis: učenik se osposobljava za sprovođenje zaštitnih i ekoloških mera u procesu rada, komunikaciju i organizaciju rada na radnom mestu (u servisu ili na terenu), popravljanje kućnih uređaja i aparata i montiranje uređaja u domaćinstvu.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 60 h
III razred: 90 h

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
STOLAR ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA

Opis: učenik se osposobljava da vrši ručnu, mašinsku , površinsku obradu materijala od drveta i zaštitu proizvoda od drveta, da sklapa i montira elemente i prodaje proizvode.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: 1 dan
II razred: 2 dana
III razred: 2 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 60 h
II razred: 120 h
III razred: 60 h

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
TRGOVAC TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

Opis: učenik se osposobljava pripremu i organizaciju procesa rada u prodavnici, prodaju, nabavku, izlaganje, skladištenje i čuvanje robe.

Dinamika:

I razred – učenik je u kompaniji 1x nedeljno + 60 časova godišnje blok nastave;

II razred – učenik je u kompaniji 2x nedeljno + 90 časova godišnje blok nastave;

III razred – učenik je u kompaniji 2x nedeljno + 90 časova godišnje blok nastave.

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
GALANTERISTA KOŽE TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO

Opis: učenik je osposobljen da ručno i mašinski izradi proizvode kožne galanterije,
te vrši doradu i popravku delova proizvoda kožne galanterije.


Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 120 h
III razred: 180 h

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
INSTALATER VODOVODA, GREJANJA I KLIMA UREĐAJA MAŠINSTVO I OBRADA METALA

Opis: učenik se osposobljava da obavlja poslove čitanja projektne dokumentacije, pripreme cevi i drugog potrebnog materijala, merenja osnovnih radnih parametara, kao i da vrši spajanje, postavljanje, popravljanje, zaštitu i održavanje različitih cevnih instalacija i njihovih elemenata.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 60 h
III razred: 90 h

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
RUKOVALAC POLJOPRIVREDNE TEHNIKE POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

Opis: Učenik je osposobljen da podešava mašine prema agrotehničkim zahtevima, uslovima rada i standardima precizne poljoprivrede, da sastavlja mašinsko – traktorski agregat u skladu sa komunikacionim standardom za poljoprivredne mašine, kao i da koristi informacione tehnologije u toku izvođenja agrotehničkih operacija, ali i da koristi uređaje u ratarskoj, povrtarskoj, voćarsko – vinogradarskoj i stočarskoj proizvodnji.

Dinamika:

I razred – učenik je u kompaniji 150 časova godišnje blok nastave;

II razred – učenik je u kompaniji 2h nedeljno + 150 časova godišnje blok nastave;

III razred – učenik je u kompaniji 3h nedeljno + 60 časova godišnje blok nastave;

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
IZRAĐIVAČ HEMIJSKIH PROIZVODA HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO

Opis: Po završetku školovanja za izrađivača hemijskih proizvoda učenik je osposobljen da vrši proveru ispravnosti i funkcionalnosti mašina, uređaja i opreme, baždarenje mernih instrumenata (vage, ph-metra, areometra, termometra i dr) u skladu sa tehničkom dokumentacijom, kao i da vrši merenje fizičkih svojstava i primenu jednostavnih metoda hemijskih ispitivanja sirovina, poluproizvoda i proizvoda i dr.

Dinamika

I razred – učenik je u kompaniji 1h nedeljno + 120 časova godišnje blok nastave;

II razred – učenik je u kompaniji 2h nedeljno + 90 časova godišnje blok nastave;

III razred – učenik je u kompaniji 3h nedeljno +  120 časova godišnje blok nastave;

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
CVEĆAR-VRTLAR POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

Opis: Učenik se osposobljava za osnovno đubrenje zemljišta i navodnjavanje biljaka, setvu semena u lejama i posudama i sadnju rasada i sadnog materijala, kao i primenu mera nege hortikulture i izradu buketa i drugih cvetnih aranžmana.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:

I razred – učenik je u školi

II razred – 2 dana

III razred – 2 dana

 

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:

I razred – 150h

II razred –150h

III razred –60h

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet

Četvorogodišnji profili

Naziv profila Područje rada Opis profila i dokumentacija Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR DIGITALNIH TEHNOLOGIJA POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE Opis: Po završetku školovanja za poljoprivrednog tehničara digitalnih tehnologija učenik je osposobljen za organizaciju posla na poljoprivrednom gazdinstvu, uvažavajući ulogu i značaj savremene poljoprivredne tehnike i digitalnih tehnologija za optimizaciju tehnoloških procesa i postupaka u poljoprivrednoj proizvodnji. Standard kvalifikacije Liflet
TEHNIČAR ELEKTRONIKE I AUTOMATIKE ELEKTROTEHNIKA Opis: učenik se osposobljava za izradu komponenti, sklopova i uređaja elektronike, jednostavnih merno-regulacionih elektronskih sistema i sistema upravljanih mikrokontrolerom. Takođe, učenik se osposobljava da vrši montažu, instalaciju i popravku komponenti, sklopova i uređaja elektronike, poštujući mere bezbednosti i zdravlja na radu, kao i poštujući mere zaštite životne sredine i zaštite od požara, ali i standarde kvaliteta u delatnosti proizvodnje elektronskih elemanata, ploča i uređaja.

Dinamika
I razred – učenik je u školi;
II razred – učenik je u kompaniji 1h nedeljno + 60 časova godišnje blok nastave;
III razred – učenik je u kompaniji 1h nedeljno + 90 časova godišnje blok nastave;
IV razred - učenik je u kompaniji 2h nedeljno + 90 časova godišnje blok nastave.

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
TEHNIČAR DIZAJNA GRAFIKE KULTURA, UMETNOST I JAVNO INFORMISANJE Opis:Po završetku školovanja za tehničara dizajna grafike učenik je osposobljen za planiranje i realizaciju projekata u oblasti dizajna grafike, odnosno oblikovanje i prezentovanje: predloga grafičkog rešenja vizuelnog identiteta organizacije, grafičkih rešenja za štampane i digitalne publikacije, rešenja reklamne grafike i sl., primenjujući različite likovno-grafičke tehnike i digitalne tehnologije. Takođe, osposobljava se da vrši razradu, pripremu i procenu tehničkih rešenja za štampu. Standard kvalifikacije Liflet
ELEKTROTEHNIČAR ENERGETIKE ELEKTROTEHNIKA Opis: učenik se osposobljava za pripremanje i organizovanje elektroinstalaterskih radova, izradu i održavanje elektroenergetskih vodova i postrojenja, kao i upravljanje i održavanje električnih mašina i elektromotornih pogona.
Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
KOZMETIČKI TEHNIČAR ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA Opis:Po završetku školovanja za kozmetičkog tehničara učenik je osposobljen za planiranje, pripremu i organizaciju rada u objektima u kojima se pružaju usluge održavanja higijene, nege i ulepšavanja lica i tela, za sprovođenje kozmetičke procedure, kao i tretmana nege i ulepšavanja lica i tela na zdravoj koži preparativnom i dekorativnom kozmetikom, primenu tehnike manuelne i aparaturne masaže lica i tela u estetske svrhe, a u skladu sa sanitarno-higijenskim standardima i propisima. Takođe, učenik se osposobljava za pružanje informacija i saveta korisnicima kozmetičkih usluga u vezi sa kozmetičkim procedurama, ličnom negom, higijenom i zaštitom zdrave kože i njenih adneksa, uvažavajući individualne potrebe i želje, a u skladu sa profesionalnim i etičkim načelima i standardima. 

Dinamika
I razred – učenik je u kompaniji 90 časova godišnje blok nastave;
II razred – učenik je u kompaniji 1h nedeljno + 120 časova godišnje blok nastave;
III razred – učenik je u kompaniji 1h nedeljno + 150 časova godišnje blok nastave;
IV razred - učenik je u kompaniji 1h nedeljno + 120 časova godišnje blok nastave.
Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
ELEKTROTEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU NA VOZILIMA ELEKTROTEHNIKA Opis: učenik se osposobljava za dijagnostikovanje i otklanjanje kvarova na električnim instalacijama i uređajima, elektronskim sistemima kontrole rada motora, elektronskim sistemima stabilnosti, elektronskim sistemima bezbednosti i komfora, mehaničkim, pneumatskim i hidrauličnim sistemima vozila. 

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 1 dan
III razred: 1 dan
IV  razred: 7 časova

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 90 h
III razred: 150 h
IV razred: 150 h
Plan i program
ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA ELEKTROTEHNIKA Standard kvalifikacije Plan i program
TEHNIČAR ZA ADMINISTRIRANJE RAČUNARSKIH MREŽA ELEKTROTEHNIKA Standard kvalifikacije
AVIOMEHATRONIČAR MAŠINSTVO I OBRADA METALA

Opis: obrazovnim profilom aviomehatroničar učenik se osposobljava da održava mehatronske komponenete sistema vazduhoplova, opreme službe prihvata i otpreme vazduhoplova, opreme službe za odleđivanje i sprečavanje zaleđivanja vazduhoplova, opreme službe prihvata i otpreme putnika i prtljaga, opreme službe prihvata i otpreme robe, da održava kontrole ispravnosti manevarskih površina, objekata i instalacija, opreme za ekspolataciju aerodroma u zimskim uslovima, čita, piše i komunicira na jeziku na kome je napisana tehnička dokumentacija.

Broj sati na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: učenik je u školi
III razred: 1 dan 
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 70 h
II razred: 70 h
III razred: 70 h
IV razred: 105 h

 

Standard kvalifikacije Plan i program
AVIO-TEHNIČAR MAŠINSTVO I OBRADA METALA

Opis: obrazovnim profilom avio-tehničar učenik se osposobljava da vrši preglede ispravnosti i otklanja neispravnosti elemenata komponenata i sistema aviona, helikoptera, turbomlaznih motora, klipnih motora, da čita, piše, komunicira na jeziku na kome je napisana tehnička dokumentacija kao i postupci neophodni za izdavanje uverenja o spremnosti za upotrebu vazduhoplova.

Broj sati na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: učenik je u školi
III razred: 1 dan
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 70 h
II razred: 70 h
III razred: 70 h
IV razred: 105 h

Standard kvalifikacije Plan i program
AVIO-TEHNIČAR ZA VAZDUHOPLOV I MOTOR MAŠINSTVO I OBRADA METALA

Opis: obrazovnim profilom avio-tehničar za vazduhoplov i motor učenik se osposobljava da vrši preglede ispravnosti i otklanja neispravnosti elemenata, komponenata i sistema borbenih aviona, borbenih helikoptera, turbomlaznih motora, klipnih motora, opslužuje i servisira borbene vazduhoplove, da čita, piše i komunicira na jeziku na kome je napisana tehnička dokumentacija borbenih vazduhoplova.

Broj sati na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: učenik je u školi
III razred: 1 dan
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 70 h
II razred: 70 h
III razred: 70 h
IV razred: 105 h

Standard kvalifikacije Plan i program
AVIO-TEHNIČAR ZA ELEKTRONSKU OPREMU VAZDUHOPLOVA MAŠINSTVO I OBRADA METALA

Opis: obrazovnim profilom avio-tehničar za elektronsku opremu vazduhoplova učenik se osposobljava da vrši preglede ispravnosti, otklanja neispravnosti elemenata, komponenata elektronskih sistema borbenih aviona, borbenih helikoptera,  vrši preglede ispravnosti, otklanja neispravnosti elemenata i komponenata, opslužuje i servisira uređaje radarsko računarskih sistema i borbenih vazduhoplova, čita, piše i komunicira na jeziku na kome je napisana tehnička dokumentacija borbenih vazduhoplova.

Broj sati na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: učenik je u školi
III razred: 1 dan
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 70 h
II razred: 70 h
III razred: 70 h
IV razred: 105 h

Standard kvalifikacije Plan i program
TEHNIČAR INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA ELEKTROTEHNIKA

Opis: učenik se osposobljava da priprema i organizuje rad, izrađuje desktop i veb aplikacija (statičkih i dinamičkih veb stranica), izrađuje i upravlja bazom podataka i izrađuje tehničku dokumentaciju.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: učenik je u školi
III razred: 1 dan
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 30 h
III razred: 60 h
IV razred: 90 h

*Napomena: Plan i program nastave i učenja odnosi se na obrazovni profil Elektrotehničar informacionih tehnologija. Plan i program nastave i učenja za obrazovni profil Tehničar informacionih tehnologija biće objavljen na sajtu dualnog obrazovanja nakon što bude zvanično usvojen i objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije.

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KONSTRUISANJE MAŠINSTVO I OBRADA METALA

Opis: učenik se osposobljava da upravlja podacima u procesu konstruisanja pomoću odgovarajućeg programa, modelira mašinske elemente i konstrukcije u 3D programu (CAD/CAM), razrađuje tehnološku dokumentaciju, da realizuje 3D modeliranje procesa montaže i generiše potrebnu dokumentaciju za montažu korišćenjem softvera.

Broj sati na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 4 časa
III razred: 1 dan
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: učenik je u školi
III razred: 60 h
IV razred: 60 h

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
MEHATRONIČAR ZA RADARSKE SISTEME MAŠINSTVO I OBRADA METALA

Opis: obrazovnim profilom mehatroničar za radarske sisteme učenik se osposobljava da vrši preglede i otkloni neispravnosti komponenata uređaja i sistema osmatračkih radara, operativno računarskih uređaja radarskih sistema, agregata i elektro mehaničkih uređaja za napajanje radarskih sistema, opslužuje i servisira radarsko računarske sisteme, koristi tehničku dokumentaciju i primenjuje korespodenciju na srpskom i engleskom jeziku.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: učenik je u školi
III razred: 1 dan
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 70 h
II razred: 70 h
III razred: 70 h
IV razred: 105 h

Standard kvalifikacije Plan i program
MEHATRONIČAR ZA RAKETNE SISTEME MAŠINSTVO I OBRADA METALA

Opis: obrazovnim profilom mehaničar za raketne sisteme učenik se osposobljava da vrši pregled i otkloni neispravnosti komponenata i uređaja merno računarskih i upravljačkih sistema, primopredajnih sistema, agregata i elektro mehaničkih uređaja lansiranih sistema, da opslužuje i servisira raketne sisteme, koristi tehničku dokumentaciju i primeni korespodenciju na srpskom i engleskom jeziku.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: učenik je u školi
III razred: 1 dan
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 70 h
II razred: 70 h
III razred: 70 h
IV razred: 105 h

Standard kvalifikacije Plan i program
MEHATRONIČAR ZA TRANSPORTNE SISTEME AERODROMA MAŠINSTVO I OBRADA METALA

Opis: obrazovnim profilom mehatroničar za transportne sisteme aerodroma učenik se osposobljava da održava opremu službe, prihvata i otpreme vazduhoplova, opremu službe za odleđivanje i sprečavanje zaleđivanja vazduhoplova,  opremu službe prihvata i otpreme putnika, prtljaga, robe, opremu službe kontrole ispravnosti manevarskih površina, objekata i instalacija, održava opremu za ekspolataciju aerodroma u zimskim uslovima, da čita, piše, komunicira na jeziku na kome je napisana tehnička dokumentacija.

Broj sati na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: 2 h
II razred: učenik je u školi
III razred: 1 h
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 60 h
II razred: 60 h
III razred: 60 h
IV razred: 60 h

Standard kvalifikacije Plan i program
POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

Opis: učenik se osposobljava za organizovanje i sprovođenje biljne i stočarske proizvodnje u kombinatima i na gazdinstvima.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 1 dan
III razred: 1 dan
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 150 h
III razred: 150 h
IV razred: 60 h

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
PREHRAMBENO - BIOTEHNOLOŠKI TEHNIČAR POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

Opis: učenik se osposobljava da pripremi vodu, sirovine, pomoćne sirovine u prehrambenoj i biotehnološkoj proizvodnji, proizvodi, pakuje i skladišti prehrambene proizvode, kontroliše kvalitet tehnološkog procesa, osnovnih i pomoćnih sirovina, gotovih proizvoda i ambalaže u pogonu prehrambene, biotehnološke proizvodnje i laboratorije, vodi i popunjava propisanu dokumentaciju u prehrambenoj i biotehnološkoj proizvodnji.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: učenik je u školi
III razred: 1 dan
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 60 h
III razred: 60 h
IV razred: 60 h

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
TEHNIČAR VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA SAOBRAĆAJ

Opis: obrazovnim profilom tehničar vazdušnog saobraćaja učenik se osposobljava da vrši poslove dispečera saobraćaja, kontrolora opsluge vazduhoplova, putnika i stvari, priprema i planira let, vrši poslove balansiranja vazduhoplova.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: učenik je u školi
III razred: učenik je u školi
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 70 h
II razred: 70 h
III razred: 70 h
IV razred: 105 h

Standard kvalifikacije Plan i program
TEHNIČAR VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJ

Opis: obrazovnim profilom tehničar vazdušnog saobraćaja za bezbednost učenik se osposobljava da obavlja poslove domaćice, domaćina aerodroma, kontrole pristupa lica i vozila, nadgledanje, patrole, da vrši poslove pregleda obezbeđivanja lica i stvari koje nose sa sobom, pregleda i kontrole obezbeđivanja stvari, zaštite i pregleda obezbeđivanja vazduhoplova.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: učenik je u školi
III razred: učenik je u školi
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 70 h
II razred: 70 h
III razred: 70 h
IV razred: 105 h

Standard kvalifikacije Plan i program
TEHNIČAR DRUMSKOG SAOBRAĆAJA SAOBRAĆAJ Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
NAUTIČKI TEHNIČAR - REČNI SMER SAOBRAĆAJ

Opis: Učenik se osposobljava za kormilarenje plovilom u različitim uslovima plovidbe, korišćenje navigacione opreme, vođenje brodske administracije, kao i rukovanje i slaganje tereta i brige o putnicima i praćenje hidrološke situacije i stanja na plovnom putu i dr.

Dinamika

I razred – učenik je u školi;

II razred – učenik je u kompaniji 1h nedeljno + 270 časova godišnje blok nastave;

III razred – učenik je u kompaniji 360 časova godišnje blok nastave;

IV razred – učenik je u kompaniji 330 časova godišnje blok nastave.

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
TEHNIČAR VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA ZA SPASAVANJE SAOBRAĆAJ

Opis: obrazovnim profilom tehničar vazdušnog saobraćaja za spasavanje učenik se osposobljava da obavlja poslove traganja, spasavanja, prevencije i zaštite od požara, gašenje požara, prijem goriva, vazduhoplova u skladište i snabdevanje vazduhoplova gorivom.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: učenik je u školi
III razred: učenik je u školi
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 70 h
II razred: 70 h
III razred: 70 h
IV razred: 105 h

Standard kvalifikacije Plan i program
TEHNIČAR ZA BEZBEDNOST INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH SISTEMA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU SAOBRAĆAJ

Opis: obrazovnim profilom tehničar za bezbednost informaciono-komunikacionih sistema u vazdušnom saobraćaju učenik se osposobljava da instalira i konfiguriše komunikacione uređaje, instalira i podešava serverske infrastrukture na aerodromu, vrši nadzor informacionog sistema u vazduhoplovstvu, instalira i konfiguriše specifične aerodromske sisteme i da izrađuje dokumentaciju.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: učenik je u školi
III razred: učenik je u školi
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 70 h
II razred: 70 h
III razred: 70 h
IV razred: 105 h

Standard kvalifikacije Plan i program
TEHNIČAR ZA DIGITALNU GRAFIKU I INTERNET OBLIKOVANJE HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO

Opis: učenik se osposobljava da obavlja poslove pripreme digitalnog grafičkog rešenja korišćenjem odgovarajućih tehnologija i računarskih programa, prilagođavanja grafičkih rešenja za internet, mobilno računarstvo i kompjuterske igre, održavanja i redizajn grafičkih sadržaja na Internetu, kompjuterskim igrama i mobilnim aplikacijama i izrada digitalnih grafičkih 2D rešenja, 3D modela i animacija.

Dinamika:

I razred – učenik je u školi;

II razred – učenik je u školi;

III razred – učenik je u kompaniji 2h nedeljno + 120 časova godišnje blok nastave;

IV razred – učenik je u kompaniji 2h nedeljno + 120 časova godišnje blok nastave.

 

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLJANJE (CNC) MAŠINA MAŠINSTVO I OBRADA METALA

Opis: povezujući poznavanje opšte mašinskih znanja, sa poznavanjem tehnologija obrade na kompjuterski upravljanim strugovima i glodalicama uz primenu znanja i veština rada na računaru, učenici se obučavaju da programiraju i koriste kompjuterski upravljane mašine.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 1 dan
III razred: 2 dana
IV razred: 2 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 60 h
III razred: 60 h
IV razred: 90 h

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
TEHNIČAR ZA LOGISTIKU I ŠPEDICIJU SAOBRAĆAJ

Opis: učenik se osposobljava da obavlja poslove organizacije prevoza robe, posredovanja i zastupanja pri carinskim poslovima, organizacije skladištenja i rukovanja robom i praćenja unutrašnjeg toka robe.

Dinamika:

I razred – učenik je kompaniji 60 časova godišnje blok nastave;

II razred – učenik je u kompaniji 1x nedeljno + 60 časova godišnje blok nastave;

III razred – učenik je u kompaniji 2x nedeljno + 60 časova godišnje blok nastave;

IV razred – učenik je u kompaniji 2x nedeljno + 60 časova godišnje blok nastave.


Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
TEHNIČAR TEHNOLOGIJE DRVETA I OBLIKOVANJA NAMEŠTAJA ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA

Opis:  učenik se osposobljava da izrađuje tehničku dokumentaciju, prati proces proizvodnje nameštaja, elemenata enterijera, kontroliše kvalitet proizvoda i repro materijala.

Dinamika:

I razred – učenik je u školi;

II razred – učenik je u kompaniji 120 časova godišnje blok nastave;

III razred – učenik je u kompaniji 1h nedeljno + 120 časova godišnje blok nastave;

IV razred – učenik je u kompaniji 1h nedeljno + 120 časova godišnje blok nastave.

*Napomena: Plan i program nastave i učenja odnosi se na obrazovni profil Tehničar za oblikovanje nameštaja i enterijera. Plan i program nastave i učenja za obrazovni profil Tehničar tehnologije drveta i oblikovanja nameštaja biće objavljen na sajtu dualnog obrazovanja nakon što bude zvanično usvojen i objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije.


Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
TEHNIČAR ZA POLIMERE HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO

Opis: obrazovnim profilom tehničar za polimere učenik se osposobljava da priprema, organizuje i prati proces proizvodnje polimera i proizvoda od polimera, upravlja mašinama i proizvodnom pomoćnom opremom, kontroliše kvalitet u proizvodnji uz poštovanje mera bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine i zaštite od požara.

Dinamika:

I razred – učenik je u školi;

II razred – učenik je u kompaniji 1h nedeljno + 120 časova godišnje blok nastave;

III razred – učenik je u kompaniji 2h nedeljno + 90 časova godišnje blok nastave;

IV razred – učenik je u kompaniji 2h nedeljno + 120 časova godišnje blok nastave.


Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
TEHNIČAR MEHATRONIKE ELEKTROTEHNIKA I MAŠINSTVO I OBRADA METALA

Opis: učenik se osposobljava za vršenje popravke i održavanje opreme i mehatronskih uređaja i sistema, montiranje komponenata i dijagnostikovanje kvarova mehatronske opreme.

Dinamika:

I razred – učenik je u školi;

II razred – učenik je u kompaniji ukupno 90 časova godišnje blok nastave;

III razred – učenik je u kompaniji 1x nedeljno + 90 časova godišnje blok nastave;

IV razred – učenik je u kompaniji 2x nedeljno + 90 časova godišnje blok nastave.

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
TEHNIČAR MODELAR ODEĆE TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO

Opis: obrazovnim profilom tehničar modelar odeće učenik se osposobljava da izradi šablon, probni odevni predmet, objasni značaj konstrukcije i modelovanja u proizvodnji odeće, način održavanja i krojenja tekstilnih materijala, razlikuje karakteristike zanatske i industrijske proizvodnje odeće, objasni tehnološke postupke dobijanja odevnih predmeta i značaj kontrole kvaliteta u toku i na kraju procesa proizvodnje.

Dinamika:

I razred – učenik je školi;

II razred – učenik je 1h nedeljno u kompaniji + 90 časova godišnje blok nastave;

III razred – učenik je 2h nedeljno u kompaniji + 90 časova godišnje blok nastave;

IV razred – učenik je 2h nedeljno u kompaniji + 150 časova godišnje blok nastave.


Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
TEHNIČAR ZA OPERATIVNU FORENZIKU HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO

Opis: učenik se ospobljava da pripremi i vrši uzimanje uzoraka na terenu, da sprovodi analizu, laboratorijska ispitivanja uzoraka u skladu sa propisanom procedurom, pripremi delove dokumentacije, učestvuje u obradi i analizi podataka u operativnoj forenzici, primeni propise, standarde postupanja u oblasti forenzike i mera bezbednosti i zdravlja na radu.

Dinamika:

I razred – učenik je u školi;

II razred – učenik je u kompaniji 1h nedeljno + 60 časova godišnje blok nastave;

III razred – učenik je u kompaniji 2h nedeljno + 60 časova godišnje blok nastave;

IV razred – učenik je u kompaniji 2h nedeljno + 60 časova godišnje blok nastave

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
TEHNIČAR POŠTANSKOG SAOBRAĆAJA I TELEKOMUNIKACIONIH USLUGA SAOBRAĆAJ

Opis: učenik se osposobljava da prima i otprema različite vrsta pošiljaka, sortira pošiljke u jedinicama za preradu pošiljaka i poštansko – logističkim centrima, obavlja poslove šalterskog poslovanja iz oblasti poštansko – finansijskih usluga, prezentuje karakteristike i tehničke uslove za pružanje telekomunikacionih usluga, rešava žalbe i reklamacije korisnika poštanskih i telekomunikacionih usluga u skladu sa procedurom i komunicira sa korisnicima poštanskih i telekomunikacionih usluga telefonskim i elektronskim putem u skladu sa poslovnom kulturom i standardima poslovanja.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 1 dan
III razred: 1 dan
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: učenik je u školi
III razred: 90 h
IV razred: 60 h

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
TEHNIČAR ŠTAMPE HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO

Opis: učenik se osposobljava da samostalno štampa na svim tipovima štamparskih mašina u različitim tehnikama štampe (visoka štampa, ravna-ofset štampa, duboka štampa, propusna-sito štampa, digitalna štampa i specijalne tehnike štampe) na različitim štamparskim podlogama (papiri, polukartoni, kartoni, platna, kože i polimerni materijali, metalni materijali) da organizuje proces štampanja na osnovu radnih naloga, pripremi mašinu za štampu i otkloni uočene nedostatke prilikom štampanja.

Dinamika:

I razred – učenik je u kompaniji 1h nedeljno + 60 časova godišnje blok nastave;

II razred – učenik je u kompaniji 1h nedeljno + 90 časova godišnje blok nastave;

III razred – učenik je u kompaniji 2h nedeljno + 90 časova godišnje blok nastave;

IV razred – učenik je u kompaniji 2h nedeljno + 120 časova godišnje blok nastave


Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
TRGOVINSKI TEHNIČAR TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

Opis: učenik se osposobljava da obavlja poslove snabdevanja, skladištenja, prodaje robe, da organizuje i analizira rad u maloprodajnom trgovinskom objektu, obavlja finansijsko-administrativni posao, komunicira, sarađuje sa kupcima i poslovnim partnerima.

Dinamika:

I razred –  učenik je u školi;

II razred – učenik je u kompaniji 1x nedeljno + 90 časova godišnje blok nastave;

III razred – učenik je u kompaniji 1x nedeljno + 90 časova godišnje blok nastave;

IV razred – učenik je u kompaniji 1x nedeljno + 90 časova godišnje  blok nastave.


Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
TURISTIČKI TEHNIČAR TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

Opis: učenik se osposobljava da kreira, realizuje i prati realizaciju turističkih aranžmana turističke agencije, kao i da bude posrednik poslova turističkog predstavnika, obavlja komercijalne i administrativne poslove koristeći odgovarajuće softvere u radu, da priprema odgovarajući izveštaj i prateći promotivni materijal i vešto komunicira na jednom stranom jeziku uključujući komunikaciju sa klijentima i poslovnim partnerima.

Dinamika:

I razred – učenik je u školi;

II razred – učenik je u kompaniji 1h nedeljno + 150 časova godišnje blok nastave;

III razred – učenik je u kompaniji 1h nedeljno + 180 časova godišnje blok nastave;

IV razred – učenik je u kompaniji 1h nedeljno + 120 časova godišnje blok nastave.


Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
HOTELIJERSKO-RESTORATERSKI TEHNIČAR TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

Opis: učenik se osposobljava da izradi ponudu i kalkulaciju cena ugostiteljskih usluga različitim ciljnim grupama, prezentuje ugostiteljske usluge i vrši njihovu rezervaciju, koordinira radom recepcije, uslužnog osoblja i hotelskog domaćinstva prilikom dolaska i boravka gostiju, vodi i prati različite poslovne evidencije u ugostiteljskom objektu u skladu sa procedurama ugostiteljskog poslovanja kao i da vešto komunicira na jednom stranom jeziku uključujući komunikaciju sa klijentima i poslovnim partnerima.

Dinamika:

I razred – učenik je u kompaniji 120 časova godišnje blok nastave u kompaniji;

II razred – učenik je u kompaniji 1h nedeljno + 150 časova godišnje blok nastave;

III razred – učenik je u kompaniji 2h nedeljno + 180 časova godišnje blok nastave;

IV razred – učenik je u kompaniji 1h nedeljno + 120 časova godišnje blok nastave.

 

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
KULINARSKI TEHNIČAR TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

Opis: učenik se osposobljava da samostalno priprema, servira i prezentuje jela, učestvuje u pripremi složenijih jela u skladu sa normativom i priprema jednostavne poslastice u kuhinji, za sve goste i goste posebnih kategorija, kao i za izradu sredstava ugostiteljske ponude, koordiniranjem rad osoblja u pekara, poslastičarnici, toploj i hladnoj kuhinji restorana i društveno-javnim ustanovama u kojima postoje prostorije predviđene za pripremanje, posluživanje i degustaciju hrane.

Dinamika:

I razred – učenik je u kompaniji 120 časova godišnje blok nastave;

II razred – učenik je u kompaniji 1h nedeljno + 150 časova godišnje blok nastave;

III razred – učenik je u kompaniji 1h nedeljno + 180 časova godišnje blok nastave;

IV razred – učenik je u kompaniji 1h nedeljno + 120 časova godišnje blok nastave.

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
VINOGRADAR-VINAR POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

Opis: učenik se osposobljava za proizvodnju sadnog materijala, gajenje vinove loze, vinogradarsku i vinarsku proizvodnju, kao i za plasman i marketing vina i grožđa.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 1 dan
III razred: 1 dan
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 150 h
III razred: 150 h
IV razred: 120 h

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
TEHNIČAR HORTIKULTURE POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE Opis: učenik se osposobljava za organizaciju procesa proizvodnje i gajenja hortikulturnih biljaka na zatvorenim i otvorenim prostorima, u skladu sa propisanim normativima, standardima i uputstvima u oblasti poljoprivredne proizvodnje. Takođe, osposobljava se za obavljanje poslova dekoracije enterijera biljnim i cvetnim aranžmanima, kao i prodaju hortikulturnih proizvoda i usluga.

Dinamika:

I razred – učenik je u školi;

II razred – učenik je u kompaniji 150 časova godišnje blok nastave;

III razred – učenik je u kompaniji 150 časova godišnje blok nastave;

IV razred – učenik je u kompaniji 60 časova godišnje blok nastave.

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
TEHNIČAR BEZBEDNOSTI ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA SAOBRAĆAJ

Opis: Učenik se osposobljava da sprovodi tehnički pregled vučenih vozila, da sprovodi kontrolu ispravnosti sastava voza, da vrši probu kočnica, da sprovodi kontrolu bezbednosti tovarenja i osiguranja tovara teretnih kola, da vodi obaveze evidencije koje vodi železnički prevoznik, kao i da izvršava specifične tehničko – operativne postpuke u situacijama koje mogu da ugroze bezbednost saobraćaja ili da utiču  na funkcionalnost vučenih vozila.

Dinamika:

I razred – učenik je školi;

II razred – učenik je u kompaniji 60 časova godišnje blok nastave;

III razred – učenik je u kompaniji 60 časova godišnje blok nastave;

IV razred – učenik je u kompaniji 120 časova godišnje blok nastave.


Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
TEHNIČAR VUČE SAOBRAĆAJ

Opis: Učenik se osposobljava da pripremi i pregleda vučno vozilo za eksploataciju, da vrši primopredaju u početnoj/krajnjoj stanici ili jedinici vuče, kao i da upravlja i kontroliše rad vučnog vozila tokom vožnje uz preduzimanje mera bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine i zaštite od požara.


Dinamika:

I razred – učenik je školi;

II razred – učenik je u kompaniji 60 časova godišnje blok nastave;

III razred – učenik je u kompaniji 1x nedeljno + 60 časova godišnje blok nastave;

IV razred – učenik je u kompaniji 1x nedeljno + 90 časova godišnje blok nastave.


Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
TEHNIČAR TELEKOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA ELEKTROTEHNIKA I AUTOMATIZACIJA

Opis: Učenik se osposobljava da obavlja poslove obrade tekstualnog i grafičkog dela projektne i tehničke dokumentacije, konfiguracije pristupnih, transportnih i CORE uređaja, kreiranja telefonskih, internet, televizijskih, biznis, klaud (cloud) i IT servisa, kao i da vrši nadzor, organizuje i sprovodi održavanje terminalne TK mreže i otklanja štetne smetnje u pristupnoj i optičkoj TK mreži, ali i da pušta u rad sisteme tehničke zaštite.


Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 1 dan
III razred: 1 dan
IV razred: 1 dan 

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 60 h
III razred: 90 h
IV razred: 90 h

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
TRANSPORTNI TEHNIČAR U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU SAOBRAĆAJ

Opis: Učenik se osposobljava da pruža informacije o saobraćaju vozova i prezentuje železničke usluge različitim korisnicima, te obavlja i druge transportno – komercijalne poslove u prevozu robe i putnika, kao i organizacione i tehničke poslove u okviru transportne i kolske službe, ali i koristi informacioni sistem železnice, aplikativne softvere, uređaje i druga sredstva za podršku pri organizaciji, praćenju i obezbeđivanju bezbednog i urednog železničkog saobraćaja.


Dinamika:

I razred – učenik je školi;

II razred – učenik je u kompaniji 1h nedeljno + 60 časova godišnje blok nastave;

III razred – učenik je u kompaniji 1h nedeljno + 60 časova godišnje blok nastave;

IV razred – učenik je u kompaniji 1h nedeljno + 90 časova godišnje blok nastave.


Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
TEHNIČAR GREJANJA I KLIMATIZACIJE MAŠINSTVO I OBRADA METALA Opis: tehničar grejanja i klimatizacije je lice koje je osposobljeno za izvođenje instalacija za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju, kao i održavanje sistema za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju.

Dinamika:

I razred – učenik je u školi;

II razred – učenik je u kompaniji 1h nedeljno + 60 časova godišnje blok nastave;

III razred – učenik je u kompaniji 2h nedeljno + 60 časova godišnje blok nastave;

IV razred – učenik je u kompaniji 2h nedeljno + 90 časova godišnje blok nastave.

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
AVIO-TEHNIČAR ZA ELEKTRO OPREMU VAZDUHOPLOVA MAŠINSTVO I OBRADA METALA

Opis: Učenik se osposobljava da vrši preglede ispravnosti, otklanja neispravnosti elemenata, komponenata elektronskih sistema borbenih aviona, borbenih helikoptera, vrši preglede ispravnosti, otklanja neispravnosti elemenata i komponenata, opslužuje i servisira uređaje radarsko računarskih sistema i borbenih vazduhoplova, čita, piše i komunicira na jeziku na kome je napisana tehnička dokumentacija borbenih vazduhoplova.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: učenik je u školi
III razred: 1 dan
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 70 h
II razred: 70 h
III razred: 70 h
IV razred: 105 h

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
TEHNIČAR ZA INDUSTRIJSKU ROBOTIKU MAŠINSTVO I OBRADA METALA

Opis: učenik se osposobljava da obavlja poslove određivanja polaznih komandi i parametara u procesu programiranja robota, za jednostavne korekcije programa prema nalogu, za ručno programiranje rada robota, kao i da vrši prilagođavanje parametara simulacije rada robota primenom računara.

Dinamika:

I razred – učenik je u školi;

II razred – učenik je u školi;

III razred – učenik je u kompaniji 1h nedeljno + 60 časova godišnje blok nastave;

IV razred – učenik je u kompaniji 1h nedeljno + 120 časova godišnje blok nastave.

 

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet

Procedura uključivanja u DO

Pregled kompanija