U ponudi srednjih škola postoje trogodišnji i četvorogodišnji obrazovni profili.

U tabeli ispod prikazani su trogodišnji i četvorogodišnji profili sa kratkim opisom, standardom kvalifikacije i planom i programom nastave i  učenja, a ovde možete preuzeti spisak svih profila koji su u ponudi za realizaciju po dualnom modelu obrazovanja.

Ukoliko nijedan obrazovni profil iz ponude ne odgovara Vašim potrebama, na veb portalu je omogućena opcija putem koje možete da navedete novi obrazovni profil za koji predlažete da se uvede u ponudu za realizaciju po dualnom modelu obrazovanja.

Najzastupljeniji obrazovni profili >>>

Trogodišnji profili

Naziv profilaPodručje radaOpis profila i dokumentacijaStandard kvalifikacijePlan i programLiflet
BRAVAR-ZAVARIVAČMAŠINSTVO I OBRADA METALA

Opis: učenik se osposobljava da izrađuje delove metalnih konstrukcija mehaničkom obradom, spaja delove metalnih konstrukcija razdvojivim i nerazdvojivim spojevima, izrađuje i montira metalne konstrukcije i procesnu opremu, kontroliše kvalitet bravarskih radova prema propisima i normativima, zavaruje postupkom elektrolučnog, elektrootpornog i gasnog zavarivanja, spaja delove mekim i tvrdim lemljenjem i lepljenjem, kontroliše kvalitet rada pri zavarivanju.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 60 h
II razred: 60 h
III razred: 90 h

Standard kvalifikacijePlan i programLiflet
ELEKTRIČARELEKTROTEHNIKA

Opis:učenik se osposobljava da izvodi elektroinstalaterske radove, popravku kućnih elektrouređaja i održavanje industrijske elektroopreme.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 60 h
III razred: 90 h

Standard kvalifikacijePlan i programLiflet
ELEKTROMONTER MREŽA I POSTROJENJAELEKTROTEHNIKA

Opis:učenik se osposobljava da izvodi elektromontažne radove na vodovima i na elektroenergetskim postrojenjima, da izvodi priključenja na distributivnu mrežu i otklanja kvarove opreme na terenu i u radionici.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 60 h
III razred: 90 h

Standard kvalifikacijePlan i programLiflet
INDUSTRIJSKI KROJAČTEKSTILSTVO I KOŽARSTVO

Opis:učenik dobija teorijska znanja o tekstilnim vlaknima, vrstama,svojstvima i upotrebi; Shvata značaj prerade vlakana u odgovarajuće tekstilne materijale i njihovu ulogu u dobijanju gotovih proizvoda; razvija sposobnosti prepoznavanja vlakana na osnovu izgleda i opipa; shvata značaj i uticaj svojstava vlakana na karakteristike krajnjeg proizvoda; ovladava znanjima o načinu izrade pređe, vrstama, karakteristikama i upotrebi pređe; stiče znanja o načinu izrade tekstilnih površina i netkanog tekstila, vrstama, karakteristikama i upotrebi, o opštim pojmovima o prirodnoj i veštačkoj koži; shvata značaj načina prerade kože i njegovog uticaja na svojstva dobijene gotove kože, osobina gotovih koža i pomoćnih materijala na karakteristike gotovih proizvoda; razvija sposobnosti prepoznavanja i izbora gotovih koža, pri izradi proizvoda od kože; stiče znanja o i shvata značaj primene pomoćnih materija pri izradi proizvoda od kože.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 30 h
II razred: 90 h
III razred: 150 h

Standard kvalifikacijePlan i programLiflet
INDUSTRIJSKI MEHANIČARMAŠINSTVO I OBRADA METALA

Opis:učenik se osposobljava da obavlja preventivno i korektivno održavanje industrijskih mašina, mašinski obradi jednostavne delove, montira podsklopove i osigura kvalitet rada pri njihovom održavanju.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 60 h
II razred: 60 h
III razred: 90 h

Standard kvalifikacijePlan i programLiflet
KONOBARTRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

Opis:učenik se osposobljava da prima mušterije, razmešta ih i upućuje u pogledu izbora jela i pića, preuzima narudžbe, uslužuje goste hranom i pićem, kao i da poslužuje goste na različite načine u skladu sa tipom događaja, vrši naplatu i na kraju ih ispraća. Vrši spremanje i aranžman prostora za obedovanje. Održava higijenu escajga u okviru ugostiteljskog objekta, a brine i o sopstvenom izgledu.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: 1 dan
II razred: 1 dan
III razred: 2 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 90 h
II razred: 150 h
III razred: 120 h

Standard kvalifikacijePlan i programLiflet
KUVARTRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

Opis:učenik se osposobljava za pripremu, serviranje i dekorisanje svih vrsta toplih i hladnih jela, stiče znanja o termičkoj obradi hrane, principima zdrave ishrane i kvalitetnom održavanju higijene u kuhinji i pri pripremi hrane. Bira, poručuje, preuzima i sprema sastojke, odlučuje o načinu njihove pripreme i aranžiranju jela kao i o meniju, u skladu sa željama njegovog poslodavca i važećim normama. Takođe se brine o skladištenju robe.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: 1 dan
II razred: 2 dana
III razred: 2 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 90 h
II razred: 150 h
III razred: 120 h

Standard kvalifikacijePlan i programLiflet
MESARPOLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

Opis:učenik stiče znanja i veštine za sprovođenje higijenskih, zaštitnih i ekoloških mera u procesu obrade i prerade mesa, kolje životinje i dobija meso, obradi meso, preradi meso, prodaje meso, planira i organizuje poslove u sopstvenoj mesari.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 2 dana
III razred: 2 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 90 h
II razred: 120 h
III razred: 150 h

Standard kvalifikacijePlan i programLiflet
MEHANIČAR MOTORNIH VOZILAMAŠINSTVO I OBRADA METALA

Opis:učenik se osposobljava da dijagnostikuje i otklanja neispravnosti na motornom vozilu mehaničkim putem i uz pomoć dijagnostičkog uređaja, servisira vozila u eksploataciji i vrši kontrolu ispravnosti motornih vozila.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: 1 dan
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 60 h
II razred: 60 h
III razred: 90 h

Standard kvalifikacijePlan i programLiflet
MEHANIČAR TEKSTILNIH MAŠINATEKSTILSTVO I KOŽARSTVO

Opis:učenici se osposobljavaju za obavljanje poslova na montaži, održavanju i servisiranju mehanički i kompjutersko upravljanih mašina u tekstilnoj industriji (mašina za predenje, tkanje, pletenje, štampanje, oplemenjivanje i konfekcijskih mašina).

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 60 h
III razred: 120 h

Standard kvalifikacijePlan i programLiflet
MODNI KROJAČTEKSTILSTVO I KOŽARSTVO

Opis:učenici se osposobljavaju da konstruišu i modeluju odeću, izrađuju krojnu sliku, ručno i mašinski kroje, izrađuju mušku, žensku i dečju odeću, rade na automatima i specijalnim mašinama za šivenje i vez.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 30 h
II razred: 120 h
III razred: 180 h

Standard kvalifikacijePlan i programLiflet
TAPETAR-DEKORATERTEKSTILSTVO I KOŽARSTVOStandard kvalifikacije
MONTER TELEKOMUNIKACIONIH MREŽAELEKTROTEHNIKA

Opis:učenik se osposobljava za samostalno obavljanje poslova na izradi, montaži i održavanju signalno-telekomunikacione mreže i instalacija, opreme i uređaja.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 60 h
III razred: 90 h

Standard kvalifikacijePlan i programLiflet
OBUĆARTEKSTILSTVO I KOŽARSTVO

Opis:Učenik se osposobljava da ručno i mašinski izrađuje gornje i donje delove obuće, sklapa ih u jednu celinu i vrši završnu obradu i popravku obuće.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: / 
II razred: 2 dana 
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: / 
II razred: 120 h  
III razred: 180 h

Standard kvalifikacijePlan i programLiflet
OPERATER ZA IZRADU NAMEŠTAJAŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA

Opis:učenik se osposobljava da mašinski obradi drvo, ploču na bazi drevta, površinski obradi i zaštiti proizvod od drveta, kroji i šije materijal za presvlačenje nameštaja, tapacira proizvod, sklapa i montira stolarske i tapetarske proizvode, upravlja CNC mašinama u proizvodnji nameštaja, primeni mere zaštite i bezbednosti na radu i zaštite životne sredine.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: 2 dana
II razred: 3 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 120 h
II razred: 120 h
III razred: 120 h

Standard kvalifikacijePlan i programLiflet
OPERATER MAŠINSKE OBRADE REZANJEMMAŠINSTVO I OBRADA METALA

Opis: učenik se osposobljava da obavlja poslove izrade obratka rezanjem na konvencionalnim i na CNC mašinama, kao i da vrši podešavanje mašine za obradu rezanjem.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 60 h
II razred: 60 h
III razred: 90 h

Standard kvalifikacijePlan i programLiflet
OPERATER OSNOVNIH GRAĐEVINSKIH RADOVAGEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO

Opis:učenik se osposobljava da izvodi armiračko-betonske, zidarske i tesarske poslove.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 60 h
II razred: 60 h
III razred: 90 h

Standard kvalifikacijePlan i programLiflet
OPERATER U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJIPOLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

Opis:učenik se osposobljava da sprovodi higijenske, zaštitne i ekološke mere u tehnološkom procesu proizvodnje i prerade prehrambenih proizvoda, proizvodnje poluproizvoda i gotovih prehrambenih proizvoda, kao i da planira i organizuje poslove u sopstvenoj proizvodnji prehrambenih proizvoda.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 2 dana
III razred: 2 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 90 h
II razred: 120 h
III razred: 150 h

Standard kvalifikacijePlan i programLiflet
PEKARPOLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

Opis:učenik se osposobljava da planira i organizuje poslove u pekari, obavlja poslove u proizvodnji pšeničnih, mešanih i specijalnih vrsta hleba, peciva od kvasnog, lisnatog i vučenog testa, kolača od kvasnog, prhkog i medenog testa, čajnog peciva i testenine.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 2 dana
III razred: 2 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 60 h
II razred: 90 h
III razred: 120 h

Standard kvalifikacijePlan i programLiflet
PLASTIČARHEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO

Opis:učenik se osposobljava za samostalno obavljanje poslova na izradi plastike i proizvoda od plastike, održavanje alata, mašina i uređaja u proizvodnji plastike.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: 1 dan
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 120 h
II razred: 90 h
III razred: 120 h

Standard kvalifikacijePlan i programLiflet
POSLASTIČARTRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

Opis:učenik se osposobljava za prijem, obradu, pakovanje i skladištenje namirnica i gotovih poslastica, kao i pripremu, serviranje i dekorisanje toplih, hladnih i suvih poslastica. Pribor za rad je namenjen isključivo za kuvarske i poslastičarske poslove, a upotrebljava i mašine i druge uređaje za pripremu poslastičarskih specijaliteta. Pored toga, obavlja poslove kao što su prodaja i plasiranje proizvoda na tržište kao i serviranje i izlaganje finalnih proizvoda.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: 1 dan
II razred: 2 dana
III razred: 2 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 90 h
II razred: 150 h
III razred: 120 h

Standard kvalifikacijePlan i programLiflet
RUKOVALAC GRAĐEVINSKOM MEHANIZACIJOMGEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO

Opis:učenik se osposobljava da rukuje građevinskom mehanizacijom za iskop i utovar, za pomeranje, razastiranje i planiranje, da rukuje građevinskom mehanizacijom za transport i ugrađivanje betona, za asfaltne radove, kao i prostom građevinskom mehanizacijom za vertikalni transport materijala.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 60 h
II razred: 60 h
III razred: 90 h

Standard kvalifikacijePlan i programLiflet
SERVISER TERMIČKIH I RASHLADNIH UREĐAJAELEKTROTEHNIKA

Opis:učenik se osposobljava za sprovođenje zaštitnih i ekoloških mera u procesu rada, komunikaciju i organizaciju rada na radnom mestu (u servisu ili na terenu), popravljanje kućnih uređaja i aparata i montiranje uređaja u domaćinstvu.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 60 h
III razred: 90 h

Standard kvalifikacijePlan i programLiflet
STOLARŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA

Opis:učenik se osposobljava da vrši ručnu, mašinsku , površinsku obradu materijala od drveta i zaštitu proizvoda od drveta, da sklapa i montira elemente i prodaje proizvode.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: 1 dan
II razred: 2 dana
III razred: 2 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 60 h
II razred: 120 h
III razred: 60 h

Standard kvalifikacijePlan i programLiflet
TRGOVACTRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

Opis:učenik se osposobljava pripremu i organizaciju procesa rada u prodavnici, prodaju, nabavku, izlaganje, skladištenje i čuvanje robe.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: 1 dan
II razred: 2 dana
III razred: 2 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 60 h
II razred: 60 h
III razred: 60 h

Standard kvalifikacijePlan i programLiflet
GALANTERISTA KOŽETEKSTILSTVO I KOŽARSTVO

Opis:učenik je osposobljen da ručno i mašinski izradi proizvode kožne galanterije,
te vrši doradu i popravku delova proizvoda kožne galanterije.


Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 120 h
III razred: 180 h

Standard kvalifikacijePlan i programLiflet
INSTALATER VODOVODA, GREJANJA I KLIMA UREĐAJAMAŠINSTVO I OBRADA METALA

Opis: učenik se osposobljava da obavlja poslove čitanja projektne dokumentacije, pripreme cevi i drugog potrebnog materijala, merenja osnovnih radnih parametara, kao i da vrši spajanje, postavljanje, popravljanje, zaštitu i održavanje različitih cevnih instalacija i njihovih elemenata.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 60 h
III razred: 90 h

Standard kvalifikacijePlan i programLiflet
RUKOVALAC POLJOPRIVREDNE TEHNIKEPOLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

Opis: Učenik je osposobljen da podešava mašine prema agrotehničkim zahtevima, uslovima rada i standardima precizne poljoprivrede, da sastavlja mašinsko – traktorski agregat u skladu sa komunikacionim standardom za poljoprivredne mašine, kao i da koristi informacione tehnologije u toku izvođenja agrotehničkih operacija, ali i da koristi uređaje u ratarskoj, povrtarskoj, voćarsko – vinogradarskoj i stočarskoj proizvodnji.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: 1 dan
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 150 časova godišnje blok nastave
II razred: 150 časova godišnje blok nastave
III razred: 60 časova godišnje blok nastave

Standard kvalifikacijePlan i programLiflet
IZRAĐIVAČ HEMIJSKIH PROIZVODAHEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO

Opis: Učenik se osposobljava da vrši proveru ispravnosti i funkcionalnosti mašina, uređaja i opreme, baždarenje mernih instrumenata (vage, ph-metra, areometra, termometra i dr) u skaldu sa tehničkom dokumentacijom, kao i da vrši merenje fizičkih svojstava i primenu jednostavnih metoda hemijskih ispitivanja sirovina, poluproizvoda i proizvoda i dr.

Standard kvalifikacijeLiflet
CVEĆAR-VRTLARPOLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

Opis: Učenik se osposobljava za osnovno đubrenje zemljišta i navodnjavanje biljaka, setvu semena u lejama i posudama i sadnju rasada i sadnog materijala, kao i primenu mera nege hortikulture i izradu buketa i drugih cvetnih aranžmana.

Dinamika

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:

I razred – /

II razred –2

III razred –2

 

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:

I razred – 150h

II razred –150h

III razred –60h

Standard kvalifikacijePlan i programLiflet

Četvorogodišnji profili

Naziv profilaPodručje radaOpis profila i dokumentacijaStandard kvalifikacijePlan i programLiflet
AVIOMEHATRONIČARMAŠINSTVO I OBRADA METALA

Opis:obrazovnim profilom aviomehatroničar učenik se osposobljava da održava mehatronske komponenete sistema vazduhoplova, opreme službe prihvata i otpreme vazduhoplova, opreme službe za odleđivanje i sprečavanje zaleđivanja vazduhoplova, opreme službe prihvata i otpreme putnika i prtljaga, opreme službe prihvata i otpreme robe, da održava kontrole ispravnosti manevarskih površina, objekata i instalacija, opreme za ekspolataciju aerodroma u zimskim uslovima, čita, piše i komunicira na jeziku na kome je napisana tehnička dokumentacija.

Broj sati na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: /
III razred: 5 h
IV razred: 6 h

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 70 h
II razred: 70 h
III razred: 70 h
IV razred: 60 h

 

Standard kvalifikacijePlan i program
AVIO-TEHNIČARMAŠINSTVO I OBRADA METALA

Opis:obrazovnim profilom avio-tehničar učenik se osposobljava da vrši preglede ispravnosti i otklanja neispravnosti elemenata komponenata i sistema aviona, helikoptera, turbomlaznih motora, klipnih motora, da čita, piše, komunicira na jeziku na kome je napisana tehnička dokumentacija kao i postupci neophodni za izdavanje uverenja o spremnosti za upotrebu vazduhoplova.

Broj sati na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: /
III razred: 6 h
IV razred: 5 h

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 70 h
II razred: 70 h
III razred: 70 h
IV razred: 105 h

Standard kvalifikacijePlan i program
AVIO-TEHNIČAR ZA VAZDUHOPLOV I MOTORMAŠINSTVO I OBRADA METALA

Opis:obrazovnim profilom avio-tehničar za vazduhoplov i motor učenik se osposobljava da vrši preglede ispravnosti i otklanja neispravnosti elemenata, komponenata i sistema borbenih aviona, borbenih helikoptera, turbomlaznih motora, klipnih motora, opslužuje i servisira borbene vazduhoplove, da čita, piše i komunicira na jeziku na kome je napisana tehnička dokumentacija borbenih vazduhoplova.

Broj sati na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: /
III razred: 5 h
IV razred: 6 h

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 70 h
II razred: 70 h
III razred: 70 h
IV razred: 105 h

Standard kvalifikacijePlan i program
AVIO-TEHNIČAR ZA ELEKTRONSKU OPREMU VAZDUHOPLOVAMAŠINSTVO I OBRADA METALA

Opis:obrazovnim profilom avio-tehničar za elektronsku opremu vazduhoplova učenik se osposobljava da vrši preglede ispravnosti, otklanja neispravnosti elemenata, komponenata elektronskih sistema borbenih aviona, borbenih helikoptera,  vrši preglede ispravnosti, otklanja neispravnosti elemenata i komponenata, opslužuje i servisira uređaje radarsko računarskih sistema i borbenih vazduhoplova, čita, piše i komunicira na jeziku na kome je napisana tehnička dokumentacija borbenih vazduhoplova.

Broj sati na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: /
III razred: 5 h
IV razred: 6 h

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 70 h
II razred: 70 h
III razred: 70 h
IV razred: 105 h

Standard kvalifikacijePlan i program
ELEKTROTEHNIČAR INFORMACIONIH TEHNOLOGIJAELEKTROTEHNIKA

Opis:učenik se osposobljava da priprema i organizuje rad, izrađuje desktop i veb aplikacija (statičkih i dinamičkih veb stranica), izrađuje i upravlja bazom podataka i izrađuje tehničku dokumentaciju.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: /
III razred: 1 dan
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 30 h
III razred: 60 h
IV razred: 90 h

Standard kvalifikacijePlan i programLiflet
MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KONSTRUISANJEMAŠINSTVO I OBRADA METALA

Opis:učenik se osposobljava da upravlja podacima u procesu konstruisanja pomoću odgovarajućeg programa, modelira mašinske elemente i konstrukcije u 3D programu (CAD/CAM), razrađuje tehnološku dokumentaciju, da realizuje 3D modeliranje procesa montaže i generiše potrebnu dokumentaciju za montažu korišćenjem softvera.

Broj sati na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 4 h
III razred: 1 dan
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: /
II razred: /
III razred: 60 h
IV razred: 60 h

Standard kvalifikacijePlan i programLiflet
MEHATRONIČAR ZA RADARSKE SISTEMEMAŠINSTVO I OBRADA METALA

Opis:obrazovnim profilom mehatroničar za radarske sisteme učenik se osposobljava da vrši preglede i otkloni neispravnosti komponenata uređaja i sistema osmatračkih radara, operativno računarskih uređaja radarskih sistema, agregata i elektro mehaničkih uređaja za napajanje radarskih sistema, opslužuje i servisira radarsko računarske sisteme, koristi tehničku dokumentaciju i primenjuje korespodenciju na srpskom i engleskom jeziku.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: /
III razred: 1 dan
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 70 h
II razred: 70 h
III razred: 60 h
IV razred: 60 h

Standard kvalifikacijePlan i program
MEHATRONIČAR ZA RAKETNE SISTEMEMAŠINSTVO I OBRADA METALA

Opis:obrazovnim profilom mehaničar za raketne sisteme učenik se osposobljava da vrši pregled i otkloni neispravnosti komponenata i uređaja merno računarskih i upravljačkih sistema, primopredajnih sistema, agregata i elektro mehaničkih uređaja lansiranih sistema, da opslužuje i servisira raketne sisteme, koristi tehničku dokumentaciju i primeni korespodenciju na srpskom i engleskom jeziku.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: /
III razred: 1 dan
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 70 h
II razred: 70 h
III razred: 70 h
IV razred: 105 h

Standard kvalifikacijePlan i program
MEHATRONIČAR ZA TRANSPORTNE SISTEME AERODROMAMAŠINSTVO I OBRADA METALA

Opis:obrazovnim profilom mehatroničar za transportne sisteme aerodroma učenik se osposobljava da održava opremu službe, prihvata i otpreme vazduhoplova, opremu službe za odleđivanje i sprečavanje zaleđivanja vazduhoplova,  opremu službe prihvata i otpreme putnika, prtljaga, robe, opremu službe kontrole ispravnosti manevarskih površina, objekata i instalacija, održava opremu za ekspolataciju aerodroma u zimskim uslovima, da čita, piše, komunicira na jeziku na kome je napisana tehnička dokumentacija.

Broj sati na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: 2 h
II razred: /
III razred: 1 h
IV razred: 6 h

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 60 h
II razred: 60 h
III razred: 60 h
IV razred: 60 h

Standard kvalifikacijePlan i program
POLJOPRIVREDNI TEHNIČARPOLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

Opis:učenik se osposobljava za organizovanje i sprovođenje biljne i stočarske proizvodnje u kombinatima i na gazdinstvima.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 1 dan
III razred: 1 dan
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 150 h
II razred: 150 h
III razred: 150 h
IV razred: 60 h

Standard kvalifikacijePlan i programLiflet
PREHRAMBENI TEHNIČARPOLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

Opis:učenik se osposobljava da pripremi vodu, sirovine, pomoćne sirovine u prehrambenoj i biotehnološkoj proizvodnji, proizvodi, pakuje i skladišti prehrambene proizvode, kontroliše kvalitet tehnološkog procesa, osnovnih i pomoćnih sirovina, gotovih proizvoda i ambalaže u pogonu prehrambene, biotehnološke proizvodnje i laboratorije, vodi i popunjava propisanu dokumentaciju u prehrambenoj i biotehnološkoj proizvodnji.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: /
III razred: 1 dan
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 60 h
III razred: 60 h
IV razred: 60 h

Standard kvalifikacijePlan i programLiflet
TEHNIČAR VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJASAOBRAĆAJ

Opis:obrazovnim profilom tehničar vazdušnog saobraćaja učenik se osposobljava da vrši poslove dispečera saobraćaja, kontrolora opsluge vazduhoplova, putnika i stvari, priprema i planira let, vrši poslove balansiranja vazduhoplova.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: /
III razred: /
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 70 h
II razred: 70 h
III razred: 70 h
IV razred: 105 h

Standard kvalifikacijePlan i program
TEHNIČAR VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA ZA BEZBEDNOSTSAOBRAĆAJ

Opis:obrazovnim profilom tehničar vazdušnog saobraćaja za bezbednost učenik se osposobljava da obavlja poslove domaćice, domaćina aerodroma, kontrole pristupa lica i vozila, nadgledanje, patrole, da vrši poslove pregleda obezbeđivanja lica i stvari koje nose sa sobom, pregleda i kontrole obezbeđivanja stvari, zaštite i pregleda obezbeđivanja vazduhoplova.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: /
III razred: /
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 70 h
II razred: 70 h
III razred: 70 h
IV razred: 105 h

Standard kvalifikacijePlan i program
TEHNIČAR DRUMSKOG SAOBRAĆAJASAOBRAĆAJStandard kvalifikacije
NAUTIČKI TEHNIČAR - REČNI SMERSAOBRAĆAJ

Opis: Učenik se osposobljava za kormilarenje plovilom u različitim uslovima plovidbe, korišćenje navigacione opreme, vođenje brodske administracije, kao i rukovanje i slaganje tereta i brige o putnicima i praćenje hidrološke situacije i stanja na plovnom putu i dr.

Dinamika

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:

I razred – /

II razred –2h

III razred –/

IV razred- /

 

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:

I razred – 60h

II razred –270h

III razred –360h

IV razred- 330h

 

Standard kvalifikacijePlan i program
TEHNIČAR VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA ZA SPASAVANJESAOBRAĆAJ

Opis:obrazovnim profilom tehničar vazdušnog saobraćaja za spasavanje učenik se osposobljava da obavlja poslove traganja, spasavanja, prevencije i zaštite od požara, gašenje požara, prijem goriva, vazduhoplova u skladište i snabdevanje vazduhoplova gorivom.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: /
III razred: /
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 70 h
II razred: 70 h
III razred: 70 h
IV razred: 105 h

Standard kvalifikacijePlan i program
TEHNIČAR ZA BEZBEDNOST INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH SISTEMA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJUSAOBRAĆAJ

Opis:obrazovnim profilom tehničar za bezbednost informaciono-komunikacionih sistema u vazdušnom saobraćaju učenik se osposobljava da instalira i konfiguriše komunikacione uređaje, instalira i podešava serverske infrastrukture na aerodromu, vrši nadzor informacionog sistema u vazduhoplovstvu, instalira i konfiguriše specifične aerodromske sisteme i da izrađuje dokumentaciju.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: /
III razred: /
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 70 h
II razred: 70 h
III razred: 70 h
IV razred: 105 h

Standard kvalifikacijePlan i program
TEHNIČAR ZA DIGITALNU GRAFIKU I INTERNET OBLIKOVANJEHEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO

Opis:učenik se osposobljava da obavlja poslove pripreme digitalnog grafičkog rešenja korišćenjem odgovarajućih tehnologija i računarskih programa, prilagođavanja grafičkih rešenja za internet, mobilno računarstvo i kompjuterske igre, održavanja i redizajn grafičkih sadržaja na Internetu, kompjuterskim igrama i mobilnim aplikacijama i izrada digitalnih grafičkih 2D rešenja, 3D modela i animacija.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 1 dan
III razred: 2 dana
IV razred: 2 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 60 h
II razred: 120 h
III razred: 120 h
IV razred: 120 h

Standard kvalifikacijePlan i programLiflet
TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLJANJE (CNC) MAŠINAMAŠINSTVO I OBRADA METALA

Opis:povezujući poznavanje opšte mašinskih znanja, sa poznavanjem tehnologija obrade na kompjuterski upravljanim strugovima i glodalicama uz primenu znanja i veština rada na računaru, učenici se obučavaju da programiraju i koriste kompjuterski upravljane mašine.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 1 dan
III razred: 2 dana
IV razred: 2 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 60 h
II razred: 60 h
III razred: 60 h
IV razred: 90 h

Standard kvalifikacijePlan i programLiflet
TEHNIČAR ZA LOGISTIKU I ŠPEDICIJUSAOBRAĆAJ

Opis:učenik se osposobljava da obavlja poslove organizacije prevoza robe, posredovanja i zastupanja pri carinskim poslovima, organizacije skladištenja i rukovanja robom i praćenja unutrašnjeg toka robe.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 1 dan
III razred: 2 dana
IV razred: 2 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 60 h
III razred: 60 h
IV razred: 60 h

Standard kvalifikacijePlan i programLiflet
TEHNIČAR ZA OBLIKOVANJE NAMEŠTAJA I ENTERIJERAŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA

Opis:obrazovnim profilom tehničar za oblikovanje nameštaja i eneterijera učenik se osposobljava da izrađuje tehničku dokumentaciju, prati proces proizvodnje nameštaja, elemenata enterijera, kontroliše kvalitet proizvoda i repro materijala.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: /
III razred: 1 dan
IV razred: /

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 120 h
II razred: 120 h
III razred: 120 h
IV razred: 120 h

Standard kvalifikacijePlan i programLiflet
TEHNIČAR ZA POLIMEREHEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO

Opis:obrazovnim profilom tehničar za polimere učenik se osposobljava da priprema, organizuje i prati proces proizvodnje polimera i proizvoda od polimera, upravlja mašinama i proizvodnom pomoćnom opremom, kontroliše kvalitet u proizvodnji uz poštovanje mera bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine i zaštite od požara.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 1 dan
III razred: 2 dana
IV razred: 2 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 120 h
II razred: 120 h
III razred: 90 h
IV razred: 120 h

Standard kvalifikacijePlan i programLiflet
TEHNIČAR MEHATRONIKEELEKTROTEHNIKA I MAŠINSTVO I OBRADA METALA

Opis:učenik se osposobljava za vršenje popravke i održavanje opreme i mehatronskih uređaja i sistema, montiranje komponenata i dijagnostikovanje kvarova mehatronske opreme.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: /
III razred: 2 dana
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 90 h
III razred: 90 h
IV razred: 90 h

Standard kvalifikacijePlan i programLiflet
TEHNIČAR MODELAR ODEĆETEKSTILSTVO I KOŽARSTVO

Opis:obrazovnim profilom tehničar modelar odeće učenik se osposobljava da izradi šablon, probni odevni predmet, objasni značaj konstrukcije i modelovanja u proizvodnji odeće, način održavanja i krojenja tekstilnih materijala, razlikuje karakteristike zanatske i industrijske proizvodnje odeće, objasni tehnološke postupke dobijanja odevnih predmeta i značaj kontrole kvaliteta u toku i na kraju procesa proizvodnje.

Broj sati na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 5 h
III razred: 11 h
IV razred: 11 h

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 90 h
III razred: 90 h
IV razred: 150 h

Standard kvalifikacijePlan i programLiflet
TEHNIČAR OPERATIVNE FORENZIKEHEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO

Opis:učenik se ospobljava da pripremi i vrši uzimanje uzoraka na terenu, da sprovodi analizu, laboratorijska ispitivanja uzoraka u skladu sa propisanom procedurom, pripremi delove dokumentacije, učestvuje u obradi i analizi podataka u operativnoj forenzici, primeni propise, standarde postupanja u oblasti forenzike i mera bezbednosti i zdravlja na radu.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 1 dan
III razred: 2 dana
IV razred: 2 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 90 h
II razred: 90 h
III razred: 60 h
IV razred: 60 h

Standard kvalifikacijePlan i program
TEHNIČAR POŠTANSKOG SAOBRAĆAJA I TELEKOMUNIKACIONIH USLUGASAOBRAĆAJ

Opis:učenik se osposobljava da prima i otprema različite vrsta pošiljaka, sortira pošiljke u jedinicama za preradu pošiljaka i poštansko – logističkim centrima, obavlja poslove šalterskog poslovanja iz oblasti poštansko – finansijskih usluga, prezentuje karakteristike i tehničke uslove za pružanje telekomunikacionih usluga, rešava žalbe i reklamacije korisnika poštanskih i telekomunikacionih usluga u skladu sa procedurom i komunicira sa korisnicima poštanskih i telekomunikacionih usluga telefonskim i elektronskim putem u skladu sa poslovnom kulturom i standardima poslovanja.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 1 dan
III razred: 1 dan
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: /
II razred:  /
III razred: 90 h
IV razred: 60 h

Standard kvalifikacijePlan i programLiflet
TEHNIČAR ŠTAMPEHEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO

Opis:učenik se osposobljava da samostalno štampa na svim tipovima štamparskih mašina u različitim tehnikama štampe (visoka štampa, ravna-ofset štampa, duboka štampa, propusna-sito štampa, digitalna štampa i specijalne tehnike štampe) na različitim štamparskim podlogama (papiri, polukartoni, kartoni, platna, kože i polimerni materijali, metalni materijali) da organizuje proces štampanja na osnovu radnih naloga, pripremi mašinu za štampu i otkloni uočene nedostatke prilikom štampanja.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: 1 dan
II razred: 8 h
III razred: 2 dana
IV razred: 2 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 60 h
II razred: 90 h
III razred: 90 h
IV razred: 120 h

Standard kvalifikacijePlan i programLiflet
TRGOVINSKI TEHNIČARTRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

Opis:učenik se osposobljava da obavlja poslove snabdevanja, skladištenja, prodaje robe, da organizuje i analizira rad u maloprodajnom trgovinskom objektu, obavlja finansijsko-administrativni posao, komunicira, sarađuje sa kupcima i poslovnim partnerima.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 1 dan
III razred: 1 dan
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 30 h
II razred: 90 h
III razred: 90 h
IV razred: 90 h

Standard kvalifikacijePlan i programLiflet
TURISTIČKI TEHNIČARTRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

Opis:učenik se osposobljava da kreira, realizuje i prati realizaciju turističkih aranžmana turističke agencije, kao i da bude posrednik poslova turističkog predstavnika, obavlja komercijalne i administrativne poslove koristeći odgovarajuće softvere u radu, da priprema odgovarajući izveštaj i prateći promotivni materijal i vešto komunicira na jednom stranom jeziku uključujući komunikaciju sa klijentima i poslovnim partnerima.

Standard kvalifikacijePlan i programLiflet
TURISTIČKO-HOTELIJERSKI TEHNIČARTRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

Opis:učenik se osposobljava za izradu, prodaju, praćenje turističkih usluga, praćenje realizacije turističkih usluga, obavljanje recepcijskih poslova, organizaciju skupova u hotelu i organizaciju rada u hotelu i agenciji.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 1 dan
III razred: 1 dan
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 120 h
II razred: 150 h
III razred: 180 h
IV razred: 120 h

Standard kvalifikacijePlan i programLiflet
HOTELIJERSKO-RESTORATERSKI TEHNIČARTRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

Opis:učenik se osposobljava da izradi ponudu i kalkulaciju cena ugostiteljskih usluga različitim ciljnim grupama, prezentuje ugostiteljske usluge i vrši njihovu rezervaciju, koordinira radom recepcije, uslužnog osoblja i hotelskog domaćinstva prilikom dolaska i boravka gostiju, vodi i prati različite poslovne evidencije u ugostiteljskom objektu u skladu sa procedurama ugostiteljskog poslovanja kao i da vešto komunicira na jednom stranom jeziku uključujući komunikaciju sa klijentima i poslovnim partnerima.

Standard kvalifikacijePlan i programLiflet
KULINARSKI TEHNIČARTRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

Opis: učenik se osposobljava da samostalno priprema, servira i prezentuje jela, učestvuje u pripremi složenijih jela u skladu sa normativom i priprema jednostavne poslastice u kuhinji, za sve goste i goste posebnih kategorija, kao i za izradu sredstava ugostiteljske ponude, koordiniranjem rad osoblja u pekara, poslastičarnici, toploj i hladnoj kuhinji restorana i društveno-javnim ustanovama u kojima postoje prostorije predviđene za pripremanje, posluživanje i degustaciju hrane.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 1 dan
III razred: 1 dan
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred:120 h
II razred: 150 h
III razred: 180 h
IV razred: 120 h

Standard kvalifikacijePlan i programLiflet
VINOGRADAR-VINARPOLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

Opis:učenik se osposobljava za proizvodnju sadnog materijala, gajenje vinove loze, vinogradarsku i vinarsku proizvodnju, kao i za plasman i marketing vina i grožđa.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 1 dan
III razred: 1 dan
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 60 h
II razred: 150 h
III razred: 150 h
IV razred: 120 h

Standard kvalifikacijePlan i programLiflet
TEHNIČAR HORTIKULTUREPOLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANEStandard kvalifikacije
TEHNIČAR BEZBEDNOSTI ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJASAOBRAĆAJ

Opis: Učenik se osposobljava da sprovodi tehnički pregled vučenih vozila, da sprovodi kontrolu ispravnosti sastava voza, da vrši probu kočnica, da sprovodi kontrolu bezbednosti tovarenja i osiguranja tovara teretnih kola, da vodi obaveze evidencije koje vodi železnički prevoznik, kao i da izvršava specifične tehničko – operativne postpuke u situacijama koje mogu da ugroze bezbednost saobraćaja ili da utiču  na funkcionalnost vučenih vozila.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: /
III razred: /
IV razred: /

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 60 h
III razred: 60 h
IV razred: 120 h

Standard kvalifikacijePlan i programLiflet
TEHNIČAR VUČESAOBRAĆAJ

Opis: Učenik se osposobljava da pripremi i pregleda vučno vozilo za eksploataciju, da vrši primopredaju u početnoj/krajnjoj stanici ili jedinici vuče, kao i da upravlja i kontroliše rad vučnog vozila tokom vožnje uz preduzimanje mera bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine i zaštite od požara.


Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: /
III razred: /
IV razred: /

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 60 h
III razred: 60 h
IV razred: 90 h

Standard kvalifikacijePlan i programLiflet
TEHNIČAR TELEKOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJAELEKTROTEHNIKA I AUTOMATIZACIJA

Opis: Učenik se osposobljava da obavlja poslove obrade tekstualnog i grafičkog dela projektne i tehničke dokumentacije, konfiguracije pristupnih, transportnih i CORE uređaja, kreiranja telefonskih, internet, televizijskih, biznis, klaud (cloud) i IT servisa, kao i da vrši nadzor, organizuje i sprovodi održavanje terminalne TK mreže i otklanja štetne smetnje u pristupnoj i optičkoj TK mreži, ali i da pušta u rad sisteme tehničke zaštite.


Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 1 dan
III razred: 1 dan
IV razred: 1 dan nedeljno

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 60 h
III razred: 90 h
IV razred: 90 h

Standard kvalifikacijePlan i programLiflet
TRANSPORTNI TEHNIČAR U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU SAOBRAĆAJ

Opis: Učenik se osposobljava da pruža informacije o saobraćaju vozova i prezentuje železničke usluge različitim korisnicima, te obavlja i druge transportno – komercijalne poslove u prevozu robe i putnika, kao i organizacione i tehničke poslove u okviru transportne i kolske službe, ali i koristi informacioni sistem železnice, aplikativne softvere, uređaje i druga sredstva za podršku pri organizaciji, praćenju i obezbeđivanju bezbednog i urednog železničkog saobraćaja.


Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 1 dan
III razred: 1 dan
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: /
II razred: 60 h
III razred: 60 h
IV razred: 90 h

Standard kvalifikacijePlan i programLiflet
TEHNIČAR GREJANJA I KLIMATIZACIJEMAŠINSTVO I OBRADA METALAStandard kvalifikacije
AVIO-TEHNIČAR ZA ELEKTRO OPREMU VAZDUHOPLOVAMAŠINSTVO I OBRADA METALA

Opis: Učenik se osposobljava da vrši preglede ispravnosti, otklanja neispravnosti elemenata, komponenata elektronskih sistema borbenih aviona, borbenih helikoptera, vrši preglede ispravnosti, otklanja neispravnosti elemenata i komponenata, opslužuje i servisira uređaje radarsko računarskih sistema i borbenih vazduhoplova, čita, piše i komunicira na jeziku na kome je napisana tehnička dokumentacija borbenih vazduhoplova.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: /
II razred: /
III razred: 1 dan
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 70 h
II razred: 70 h
III razred: 70 h
IV razred: 105 h

Plan i programLiflet
TEHNIČAR ZA INDUSTRIJSKU ROBOTIKUMAŠINSTVO I OBRADA METALA

Opis: učenik se osposobljava da obavlja poslove određivanja polaznih komandi i parametara u procesu programiranja robota, za jednostavne korekcije programa prema nalogu, za ručno programiranje rada robota, kao i da vrši prilagođavanje parametara simulacije rada robota primenom računara.

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 90 časova godišnje blok nastave
II razred: 90 časova godišnje blok nastave
III razred: 60 časova godišnje blok nastave
IV razred: 120 časova godišnje blok nastave

Standard kvalifikacijePlan i programLiflet

Procedura uključivanja u DO

Pregled kompanija