Обратите пажњу на датум објављивања докумената! Иако Привредна комора Србије има жељу да вам понуди актуелне и ажурне информације о законима и правилницима, постоји шанса да верзије законских прописа на овој страници нису последње верзије тих прописа. Како бисте били сигурни у ажурност и важење прописа консултујте се са правном службом у вашој установи.
Сви закони, правилници или планови и програми наставе учења представљени на овој страници су преузети из Правно информационог система Републике Србије или су линкови ка овом систему (www.pravno-informacioni-sistem.rs)

   Закон о дуалном образовању

   Закон о средњем образовању и васпитању

   Закон о основама система образовања и васпитања

   Закон о Националном оквиру квалификација

   Правилник о начину распоређивања ученика за учење кроз рад

   Правилник о програму обуке, ближим условима и другим питањима од значаја за полагање испита за инструктора

   Правилник о комисији за утврђивање испуњености услова за извођење учења кроз рад код послодавца

   Правилник о ближим условима, начину рада, активностима и саставу Тима за каријерно вођење и саветовање у средњој школи која реализује образовне профиле у дуалном образовању

   Правилник о стандардима услуга каријерног вођења и саветовања

Геодезија и грађевинарство

   Оператер основних грађевинских радова

   Руковалац грађевинском механизацијом

Електротехника

   Електричар

   Електромонтер мрежа и постројења

   Електротехничар информационих технологија

    Монтер телекомуникационих мрежа

   Сервисер термичких и расхладних уређаја

   Техничар мехатронике

    Техничар телекомуникационих технологија

Машинство и обрада метала

   Бравар-заваривач

   Индустријски механичар

    Инсталатер водовода, грејања и клима уређаја

   Машински техничар за компјутерско конструисање

   Механичар моторних возила

   Оператер машинске обраде резањем

    Техничар за индустријску роботику

   Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина

Пољопривреда, производња и прерада хране

   Виноградар-винар

   Месар

   Оператер у прехрамбеној индустрији

   Пекар

   Прехрамбени техничар

   Пољопривредни техничар

    Руковалац пољопривредне технике

    Цвећар-вртлар

Саобраћај

    Техничар безбедности железничког саобраћаја

   Техничар вуче

   Техничар за логистику и шпедицију

   Техничар поштанског саобраћаја и телекомуникационих услуга

    Транспортни техничар у железничком саобраћају

Текстилство и кожарство

    Галантериста коже

   Индустријски кројач

   Механичар текстилних машина

   Модни кројач

   Обућар

   Техничар-моделар одеће

Трговина, угоститељство и туризам

   Конобар

   Кувар

  Кулинарски техничар

   Посластичар

   Трговац

   Трговински техничар

    Туристички техничар

    Туристичко – хотелијерски техничар

Хотелијерско – ресторатерски техничар

Шумарство и обрада дрвета

   Оператер за израду намештаја

    Столар

    Техничар за обликовање намештаја и ентеријера

Хемија, неметали и графичарство

  Израђивач хемијских призвода

   Пластичар

   Техничар за дигиталну графику и интернет обликовање

   Техничар за полимере

   Техничар штампе

Процедура укључивања у ДО

Регистри уговора