Обратите пажњу на датум објављивања докумената! Иако Привредна комора Србије има жељу да вам понуди актуелне и ажурне информације о законима и правилницима, постоји шанса да верзије законских прописа на овој страници нису последње верзије тих прописа. Како бисте били сигурни у ажурност и важење прописа консултујте се са правном службом у вашој установи.
Сви закони, правилници или планови и програми наставе учења представљени на овој страници су преузети из Правно информационог система Републике Србије или су линкови ка овом систему (www.pravno-informacioni-sistem.rs)

   Закон о дуалном образовању

   Закон о средњем образовању и васпитању

   Закон о основама система образовања и васпитања

   Закон о Националном оквиру квалификација

   Правилник о начину распоређивања ученика за учење кроз рад

   Правилник о програму обуке, ближим условима и другим питањима од значаја за полагање испита за инструктора

   Правилник о утврђивању испуњености услова за извођење учења кроз рад код послодаваца

   Правилник о ближим условима, начину рада, активностима и саставу Тима за каријерно вођење и саветовање у средњој школи која реализује образовне профиле у дуалном образовању

   Правилник о стандардима услуга каријерног вођења и саветовања

Геодезија и грађевинарство

   Оператер основних грађевинских радова

   Руковалац грађевинском механизацијом

    Декоратер зидних површина

    Полагач облога

Електротехника

   Електричар

    Аутоелектричар

   Електромонтер мрежа и постројења

   Електротехничар енергетике

   Електротехничар информационих технологија

    Техничар електронике и аутоматике

    Монтер телекомуникационих мрежа

   Сервисер термичких и расхладних уређаја

   Техничар мехатронике

    Техничар телекомуникационих технологија

Машинство и обрада метала

   Бравар-заваривач

   Индустријски механичар

    Инсталатер водовода, грејања и клима уређаја

    Механичар грејне и расхладне технике

   Машински техничар за компјутерско конструисање

    Авио техничар за електро опрему ваздухоплова

   Механичар моторних возила

   Оператер машинске обраде резањем

    Техничар за индустријску роботику

   Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина

    Техничар грејања и климатизације

Пољопривреда, производња и прерада хране

   Виноградар-винар

   Месар

   Оператер у прехрамбеној индустрији

   Пекар

   Прехрамбени техничар

   Пољопривредни техничар

   Пољопривредни техничар дигиталних технологија

    Руковалац пољопривредне технике

    Цвећар-вртлар

    Техничар хортикултуре

Саобраћај

    Техничар безбедности железничког саобраћаја

   Техничар вуче

   Техничар за логистику и шпедицију

   Техничар поштанског саобраћаја и телекомуникационих услуга

    Наутички техничар – речни смер

   Техничар друмског саобраћаја

    Транспортни техничар у железничком саобраћају

Текстилство и кожарство

    Галантериста коже

   Индустријски кројач

   Механичар текстилних машина

   Модни кројач

   Обућар

   Техничар моделар одеће

Трговина, угоститељство и туризам

   Конобар

   Кувар

  Кулинарски техничар

   Посластичар

   Трговац

   Трговински техничар

    Туристички техничар

    Хотелијерско – ресторатерски техничар

Шумарство и обрада дрвета

   Оператер за израду намештаја

    Столар

    Техничар за обликовање намештаја и ентеријера

    Тапетар декоратер

Хемија, неметали и графичарство

  Израђивач хемијских призвода

   Пластичар

   Техничар за дигиталну графику и интернет обликовање

   Техничар за полимере

   Техничар штампе

    Техничар за оперативну форензику

Култура, уметност и јавно информисање

    Техничар дизајна графике

Здравство и социјална заштита

    Козметички техничар

Процедура укључивања у ДО

Регистри уговора