Trogodišnji profili

Naziv profila Područje rada Opis profila i dokumentacija Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
AUTOELEKTRIČAR ELEKTROTEHNIKA Opis: učenik se osposobljava za rad na servisiranju, održavanju, proveru ispravnosti, popravku i zamenu električnih i elektronskih uređaja i sistema na vozilima.

Dinamika
I razred – učenik je u kompaniji 7 časova nedeljno;
II razred – učenik je u kompaniji 2h nedeljno + 60 časova godišnje blok nastave;
III razred – učenik je u kompaniji 2h nedeljno + 90 časova godišnje blok nastave.
Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
DEKORATER ZIDNIH POVRŠINA GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO Opis: učenik se osposobljava za pripremu, obradu i bojenje zidnih, drvenih i metalnih površina, kao i za izvođenje dekorativno-molerskih i gipsarskih radova, ali i za postavljanje tapeta i drugih materijala na različitim površinama u enterijeru poštujući standarde i mere bezbednosti i zdravlja na radu u građevinarstvu.

Dinamika
I razred – učenik je u kompaniji 60 časova godišnje blok nastave;
II razred – učenik je u kompaniji 2h nedeljno + 60 časova godišnje blok nastave;
III razred – učenik je u kompaniji 3h nedeljno + 90 časova godišnje blok nastave.
Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
POLAGAČ OBLOGA GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO Opis: učenik se osposobljava za pripremu površina za izvođenje keramičarskih, teracerskih i podopolagačkih radova, ali i vršenje obrade pripremljenih površina, ugradnju elemenata obloge, kao i njihovu završnu obradu, poštujući standarde i mere bezbednosti i zdravlja na radu u građevinarstvu.

Dinamika
I razred – učenik je u kompaniji 60 časova godišnje blok nastave;
II razred – učenik je u kompaniji 2h nedeljno + 60 časova godišnje blok nastave;
III razred – učenik je u kompaniji 3h nedeljno + 90 časova godišnje blok nastave.
Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
MEHANIČAR GREJNE I RASHLADNE TEHNIKE MAŠINSTVO I OBRADA METALA Opis: učenik se osposobljava za postavljanje i održavanje distributivnih cevnih instalacija i sistema za daljinsko grejanje, montažu i održavanje sistema za ventilaciju i klimatizaciju, kao i sistema rashladne tehnike, uz primenu mera bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite životne sredine.
Standard kvalifikacije Liflet
VOZAČ MOTORNIH VOZILA SAOBRAĆAJ Opis: učenik se osposobljava za upravljanje teretnim i motornim vozilima, za pripremanje dokumentacije i vozila, za kontrolu tereta u toku utovara, transporta i istovara, za vođenje dokumentacije i evidencije, za pregled i negu vozila, kao i za primenu mera bezbednosti i zdravlja na radu. 

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: 1 dan
II razred: 1 dana
III razred: 1 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 60 h
III razred: 60 h
Standard kvalifikacije Plan i program
BRAVAR-ZAVARIVAČ MAŠINSTVO I OBRADA METALA

Opis: učenik se osposobljava da izrađuje delove metalnih konstrukcija mehaničkom obradom, spaja delove metalnih konstrukcija razdvojivim i nerazdvojivim spojevima, izrađuje i montira metalne konstrukcije i procesnu opremu, kontroliše kvalitet bravarskih radova prema propisima i normativima, zavaruje postupkom elektrolučnog, elektrootpornog i gasnog zavarivanja, spaja delove mekim i tvrdim lemljenjem i lepljenjem, kontroliše kvalitet rada pri zavarivanju.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 60 h
III razred: 90 h

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
ELEKTRIČAR ELEKTROTEHNIKA

Opis: učenik se osposobljava da izvodi elektroinstalaterske radove, popravku kućnih elektrouređaja i održavanje industrijske elektroopreme.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 60 h
III razred: 90 h

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
ELEKTROMONTER MREŽA I POSTROJENJA ELEKTROTEHNIKA

Opis: učenik se osposobljava da izvodi elektromontažne radove na vodovima i na elektroenergetskim postrojenjima, da izvodi priključenja na distributivnu mrežu i otklanja kvarove opreme na terenu i u radionici.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 60 h
III razred: 90 h

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
INDUSTRIJSKI KROJAČ TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO

Opis: učenik dobija teorijska znanja o tekstilnim vlaknima, vrstama,svojstvima i upotrebi; Shvata značaj prerade vlakana u odgovarajuće tekstilne materijale i njihovu ulogu u dobijanju gotovih proizvoda; razvija sposobnosti prepoznavanja vlakana na osnovu izgleda i opipa; shvata značaj i uticaj svojstava vlakana na karakteristike krajnjeg proizvoda; ovladava znanjima o načinu izrade pređe, vrstama, karakteristikama i upotrebi pređe; stiče znanja o načinu izrade tekstilnih površina i netkanog tekstila, vrstama, karakteristikama i upotrebi, o opštim pojmovima o prirodnoj i veštačkoj koži; shvata značaj načina prerade kože i njegovog uticaja na svojstva dobijene gotove kože, osobina gotovih koža i pomoćnih materijala na karakteristike gotovih proizvoda; razvija sposobnosti prepoznavanja i izbora gotovih koža, pri izradi proizvoda od kože; stiče znanja o i shvata značaj primene pomoćnih materija pri izradi proizvoda od kože.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: 1 dan
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 30 h
II razred: 90 h
III razred: 150 h

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
INDUSTRIJSKI MEHANIČAR MAŠINSTVO I OBRADA METALA

Opis: učenik se osposobljava da obavlja preventivno i korektivno održavanje industrijskih mašina, mašinski obradi jednostavne delove, montira podsklopove i osigura kvalitet rada pri njihovom održavanju.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 60 h
III razred: 90 h

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
KONOBAR TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

Opis: učenik se osposobljava da prima mušterije, razmešta ih i upućuje u pogledu izbora jela i pića, preuzima narudžbe, uslužuje goste hranom i pićem, kao i da poslužuje goste na različite načine u skladu sa tipom događaja, vrši naplatu i na kraju ih ispraća. Vrši spremanje i aranžman prostora za obedovanje. Održava higijenu escajga u okviru ugostiteljskog objekta, a brine i o sopstvenom izgledu.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: 1 dan
II razred: 1 dan
III razred: 2 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 90 h
II razred: 150 h
III razred: 120 h

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
KUVAR TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

Opis: učenik se osposobljava za pripremu, serviranje i dekorisanje svih vrsta toplih i hladnih jela, stiče znanja o termičkoj obradi hrane, principima zdrave ishrane i kvalitetnom održavanju higijene u kuhinji i pri pripremi hrane. Bira, poručuje, preuzima i sprema sastojke, odlučuje o načinu njihove pripreme i aranžiranju jela kao i o meniju, u skladu sa željama njegovog poslodavca i važećim normama. Takođe se brine o skladištenju robe.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: 1 dan
II razred: 2 dana
III razred: 2 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 90 h
II razred: 150 h
III razred: 120 h

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
MESAR POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

Opis: učenik stiče znanja i veštine za sprovođenje higijenskih, zaštitnih i ekoloških mera u procesu obrade i prerade mesa, kolje životinje i dobija meso, obradi meso, preradi meso, prodaje meso, planira i organizuje poslove u sopstvenoj mesari.

Dinamika:

I razred – učenik je u kompaniji 60 časova godišnje blok nastave;

II razred – učenik je u kompaniji 2h nedeljno + 90 časova godišnje blok nastave;

III razred – učenik je u kompaniji 2h nedeljno + 120 časova godišnje blok nastave;

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
MEHANIČAR MOTORNIH VOZILA MAŠINSTVO I OBRADA METALA

Opis: učenik se osposobljava da dijagnostikuje i otklanja neispravnosti na motornom vozilu mehaničkim putem i uz pomoć dijagnostičkog uređaja, servisira vozila u eksploataciji i vrši kontrolu ispravnosti motornih vozila.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: 1 dan
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 60 h
II razred: 60 h
III razred: 90 h

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
MEHANIČAR TEKSTILNIH MAŠINA TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO

Opis: učenici se osposobljavaju za obavljanje poslova na montaži, održavanju i servisiranju mehanički i kompjutersko upravljanih mašina u tekstilnoj industriji (mašina za predenje, tkanje, pletenje, štampanje, oplemenjivanje i konfekcijskih mašina).

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 60 h
III razred: 120 h

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
MODNI KROJAČ TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO

Opis: učenici se osposobljavaju da konstruišu i modeluju odeću, izrađuju krojnu sliku, ručno i mašinski kroje, izrađuju mušku, žensku i dečju odeću, rade na automatima i specijalnim mašinama za šivenje i vez.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 120 h
III razred: 180 h

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
TAPETAR-DEKORATER ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA Opis: Po završetku školovanja za tapetara-dekoratera učenik je osposobljen za krojenje i šivenje materijala za presvlačenje, tapaciranje i presvlačenje nameštaja, tapaciranje elemenata  nterijera vozila i drugih prevoznih sredstava, pripremu za za reparaciju i reparaciju tapaciranog nameštaja, kao i izradu i montažu dekorativnih elemanata enterijera.

Dinamika:

I razred – učenik je u kompaniji 2h nedeljno + 60 časova godišnje blok nastave;

II razred – učenik je u kompaniji 2h nedeljno + 60 časova godišnje blok nastave;

III razred – učenik je u kompaniji 3h nedeljno + 60 časova godišnje blok nastave;

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
MONTER TELEKOMUNIKACIONIH MREŽA ELEKTROTEHNIKA

Opis: učenik se osposobljava za samostalno obavljanje poslova na izradi, montaži i održavanju signalno-telekomunikacione mreže i instalacija, opreme i uređaja.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 60 h
III razred: 90 h

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
OBUĆAR TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO

Opis: Učenik se osposobljava da ručno i mašinski izrađuje gornje i donje delove obuće, sklapa ih u jednu celinu i vrši završnu obradu i popravku obuće.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 2 dana 
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 120 h  
III razred: 180 h

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
OPERATER ZA IZRADU NAMEŠTAJA ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA

Opis: učenik se osposobljava da mašinski obradi drvo, ploču na bazi drevta, površinski obradi i zaštiti proizvod od drveta, kroji i šije materijal za presvlačenje nameštaja, tapacira proizvod, sklapa i montira stolarske i tapetarske proizvode, upravlja CNC mašinama u proizvodnji nameštaja, primeni mere zaštite i bezbednosti na radu i zaštite životne sredine.

Dinamika:

I razred – učenik je u kompaniji 2x nedeljno + 60 časova godišnje blok nastave;

II razred – učenik je u kompaniji 2x nedeljno + 120 časova godišnje blok nastave;

III razred – učenik je u kompaniji 3x nedeljno + 60 časova godišnje blok nastave.

 

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
OPERATER MAŠINSKE OBRADE REZANJEM MAŠINSTVO I OBRADA METALA

Opis: učenik se osposobljava da obavlja poslove izrade obratka rezanjem na konvencionalnim i na CNC mašinama, kao i da vrši podešavanje mašine za obradu rezanjem.

Dinamika:

I razred – učenik je u školi;

II razred – učenik je u kompaniji 2x nedeljno + 60 časova godišnje  blok nastave;

III razred – učenik je u kompaniji 3x nedeljno + 90 časova godišnje  blok nastave.

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
OPERATER OSNOVNIH GRAĐEVINSKIH RADOVA GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO

Opis: učenik se osposobljava da izvodi armiračko-betonske, zidarske i tesarske poslove.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 60 h
III razred: 90 h

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
OPERATER U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

Opis: učenik se osposobljava da sprovodi higijenske, zaštitne i ekološke mere u tehnološkom procesu proizvodnje i prerade prehrambenih proizvoda, proizvodnje poluproizvoda i gotovih prehrambenih proizvoda, kao i da planira i organizuje poslove u sopstvenoj proizvodnji prehrambenih proizvoda.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 2 dana
III razred: 2 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 90 h
II razred: 120 h
III razred: 150 h

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
PEKAR POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

Opis: učenik se osposobljava da planira i organizuje poslove u pekari, obavlja poslove u proizvodnji pšeničnih, mešanih i specijalnih vrsta hleba, peciva od kvasnog, lisnatog i vučenog testa, kolača od kvasnog, prhkog i medenog testa, čajnog peciva i testenine.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 2 dana
III razred: 2 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 60 h
II razred: 90 h
III razred: 120 h

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
PLASTIČAR HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO

Opis: učenik se osposobljava za samostalno obavljanje poslova na izradi plastike i proizvoda od plastike, održavanje alata, mašina i uređaja u proizvodnji plastike.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: 1 dan
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 120 h
II razred: 90 h
III razred: 120 h

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
POSLASTIČAR TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

Opis: učenik se osposobljava za prijem, obradu, pakovanje i skladištenje namirnica i gotovih poslastica, kao i pripremu, serviranje i dekorisanje toplih, hladnih i suvih poslastica. Pribor za rad je namenjen isključivo za kuvarske i poslastičarske poslove, a upotrebljava i mašine i druge uređaje za pripremu poslastičarskih specijaliteta. Pored toga, obavlja poslove kao što su prodaja i plasiranje proizvoda na tržište kao i serviranje i izlaganje finalnih proizvoda.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: 1 dan
II razred: 2 dana
III razred: 2 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 90 h
II razred: 150 h
III razred: 120 h

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
RUKOVALAC GRAĐEVINSKOM MEHANIZACIJOM GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO

Opis: učenik se osposobljava da rukuje građevinskom mehanizacijom za iskop i utovar, za pomeranje, razastiranje i planiranje, da rukuje građevinskom mehanizacijom za transport i ugrađivanje betona, za asfaltne radove, kao i prostom građevinskom mehanizacijom za vertikalni transport materijala.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 60 h
III razred: 90 h

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
SERVISER TERMIČKIH I RASHLADNIH UREĐAJA ELEKTROTEHNIKA

Opis: učenik se osposobljava za sprovođenje zaštitnih i ekoloških mera u procesu rada, komunikaciju i organizaciju rada na radnom mestu (u servisu ili na terenu), popravljanje kućnih uređaja i aparata i montiranje uređaja u domaćinstvu.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 60 h
III razred: 90 h

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
STOLAR ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA

Opis: učenik se osposobljava da vrši ručnu, mašinsku , površinsku obradu materijala od drveta i zaštitu proizvoda od drveta, da sklapa i montira elemente i prodaje proizvode.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: 1 dan
II razred: 2 dana
III razred: 2 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 60 h
II razred: 120 h
III razred: 60 h

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
TRGOVAC TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

Opis: učenik se osposobljava pripremu i organizaciju procesa rada u prodavnici, prodaju, nabavku, izlaganje, skladištenje i čuvanje robe.

Dinamika:

I razred – učenik je u kompaniji 1x nedeljno + 60 časova godišnje blok nastave;

II razred – učenik je u kompaniji 2x nedeljno + 90 časova godišnje blok nastave;

III razred – učenik je u kompaniji 2x nedeljno + 90 časova godišnje blok nastave.

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
GALANTERISTA KOŽE TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO

Opis: učenik je osposobljen da ručno i mašinski izradi proizvode kožne galanterije,
te vrši doradu i popravku delova proizvoda kožne galanterije.


Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 120 h
III razred: 180 h

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
INSTALATER VODOVODA, GREJANJA I KLIMA UREĐAJA MAŠINSTVO I OBRADA METALA

Opis: učenik se osposobljava da obavlja poslove čitanja projektne dokumentacije, pripreme cevi i drugog potrebnog materijala, merenja osnovnih radnih parametara, kao i da vrši spajanje, postavljanje, popravljanje, zaštitu i održavanje različitih cevnih instalacija i njihovih elemenata.

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 2 dana
III razred: 3 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 60 h
III razred: 90 h

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
RUKOVALAC POLJOPRIVREDNE TEHNIKE POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

Opis: Učenik je osposobljen da podešava mašine prema agrotehničkim zahtevima, uslovima rada i standardima precizne poljoprivrede, da sastavlja mašinsko – traktorski agregat u skladu sa komunikacionim standardom za poljoprivredne mašine, kao i da koristi informacione tehnologije u toku izvođenja agrotehničkih operacija, ali i da koristi uređaje u ratarskoj, povrtarskoj, voćarsko – vinogradarskoj i stočarskoj proizvodnji.

Dinamika:

I razred – učenik je u kompaniji 150 časova godišnje blok nastave;

II razred – učenik je u kompaniji 2h nedeljno + 150 časova godišnje blok nastave;

III razred – učenik je u kompaniji 3h nedeljno + 60 časova godišnje blok nastave;

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
IZRAĐIVAČ HEMIJSKIH PROIZVODA HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO

Opis: Po završetku školovanja za izrađivača hemijskih proizvoda učenik je osposobljen da vrši proveru ispravnosti i funkcionalnosti mašina, uređaja i opreme, baždarenje mernih instrumenata (vage, ph-metra, areometra, termometra i dr) u skladu sa tehničkom dokumentacijom, kao i da vrši merenje fizičkih svojstava i primenu jednostavnih metoda hemijskih ispitivanja sirovina, poluproizvoda i proizvoda i dr.

Dinamika

I razred – učenik je u kompaniji 1h nedeljno + 120 časova godišnje blok nastave;

II razred – učenik je u kompaniji 2h nedeljno + 90 časova godišnje blok nastave;

III razred – učenik je u kompaniji 3h nedeljno +  120 časova godišnje blok nastave;

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
CVEĆAR-VRTLAR POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

Opis: Učenik se osposobljava za osnovno đubrenje zemljišta i navodnjavanje biljaka, setvu semena u lejama i posudama i sadnju rasada i sadnog materijala, kao i primenu mera nege hortikulture i izradu buketa i drugih cvetnih aranžmana.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:

I razred – učenik je u školi

II razred – 2 dana

III razred – 2 dana

 

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:

I razred – 150h

II razred –150h

III razred –60h

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet

Četvorogodišnji profili

Naziv profila Područje rada Opis profila i dokumentacija Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR DIGITALNIH TEHNOLOGIJA POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE Opis: Po završetku školovanja za poljoprivrednog tehničara digitalnih tehnologija učenik je osposobljen za organizaciju posla na poljoprivrednom gazdinstvu, uvažavajući ulogu i značaj savremene poljoprivredne tehnike i digitalnih tehnologija za optimizaciju tehnoloških procesa i postupaka u poljoprivrednoj proizvodnji. Standard kvalifikacije Liflet
TEHNIČAR ELEKTRONIKE I AUTOMATIKE ELEKTROTEHNIKA Opis: učenik se osposobljava za izradu komponenti, sklopova i uređaja elektronike, jednostavnih merno-regulacionih elektronskih sistema i sistema upravljanih mikrokontrolerom. Takođe, učenik se osposobljava da vrši montažu, instalaciju i popravku komponenti, sklopova i uređaja elektronike, poštujući mere bezbednosti i zdravlja na radu, kao i poštujući mere zaštite životne sredine i zaštite od požara, ali i standarde kvaliteta u delatnosti proizvodnje elektronskih elemanata, ploča i uređaja.

Dinamika
I razred – učenik je u školi;
II razred – učenik je u kompaniji 1h nedeljno + 60 časova godišnje blok nastave;
III razred – učenik je u kompaniji 1h nedeljno + 90 časova godišnje blok nastave;
IV razred - učenik je u kompaniji 2h nedeljno + 90 časova godišnje blok nastave.

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
TEHNIČAR DIZAJNA GRAFIKE KULTURA, UMETNOST I JAVNO INFORMISANJE Opis:Po završetku školovanja za tehničara dizajna grafike učenik je osposobljen za planiranje i realizaciju projekata u oblasti dizajna grafike, odnosno oblikovanje i prezentovanje: predloga grafičkog rešenja vizuelnog identiteta organizacije, grafičkih rešenja za štampane i digitalne publikacije, rešenja reklamne grafike i sl., primenjujući različite likovno-grafičke tehnike i digitalne tehnologije. Takođe, osposobljava se da vrši razradu, pripremu i procenu tehničkih rešenja za štampu. Standard kvalifikacije Liflet
ELEKTROTEHNIČAR ENERGETIKE ELEKTROTEHNIKA Opis: učenik se osposobljava za pripremanje i organizovanje elektroinstalaterskih radova, izradu i održavanje elektroenergetskih vodova i postrojenja, kao i upravljanje i održavanje električnih mašina i elektromotornih pogona.
Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
KOZMETIČKI TEHNIČAR ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA Opis:Po završetku školovanja za kozmetičkog tehničara učenik je osposobljen za planiranje, pripremu i organizaciju rada u objektima u kojima se pružaju usluge održavanja higijene, nege i ulepšavanja lica i tela, za sprovođenje kozmetičke procedure, kao i tretmana nege i ulepšavanja lica i tela na zdravoj koži preparativnom i dekorativnom kozmetikom, primenu tehnike manuelne i aparaturne masaže lica i tela u estetske svrhe, a u skladu sa sanitarno-higijenskim standardima i propisima. Takođe, učenik se osposobljava za pružanje informacija i saveta korisnicima kozmetičkih usluga u vezi sa kozmetičkim procedurama, ličnom negom, higijenom i zaštitom zdrave kože i njenih adneksa, uvažavajući individualne potrebe i želje, a u skladu sa profesionalnim i etičkim načelima i standardima. 

Dinamika
I razred – učenik je u kompaniji 90 časova godišnje blok nastave;
II razred – učenik je u kompaniji 1h nedeljno + 120 časova godišnje blok nastave;
III razred – učenik je u kompaniji 1h nedeljno + 150 časova godišnje blok nastave;
IV razred - učenik je u kompaniji 1h nedeljno + 120 časova godišnje blok nastave.
Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
ELEKTROTEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU NA VOZILIMA ELEKTROTEHNIKA Opis: učenik se osposobljava za dijagnostikovanje i otklanjanje kvarova na električnim instalacijama i uređajima, elektronskim sistemima kontrole rada motora, elektronskim sistemima stabilnosti, elektronskim sistemima bezbednosti i komfora, mehaničkim, pneumatskim i hidrauličnim sistemima vozila. 

Broj dana na nedeljnom nivou koji učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 1 dan
III razred: 1 dan
IV  razred: 7 časova

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 90 h
III razred: 150 h
IV razred: 150 h
Plan i program
ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA ELEKTROTEHNIKA Standard kvalifikacije Plan i program
TEHNIČAR ZA ADMINISTRIRANJE RAČUNARSKIH MREŽA ELEKTROTEHNIKA Standard kvalifikacije
AVIOMEHATRONIČAR MAŠINSTVO I OBRADA METALA

Opis: obrazovnim profilom aviomehatroničar učenik se osposobljava da održava mehatronske komponenete sistema vazduhoplova, opreme službe prihvata i otpreme vazduhoplova, opreme službe za odleđivanje i sprečavanje zaleđivanja vazduhoplova, opreme službe prihvata i otpreme putnika i prtljaga, opreme službe prihvata i otpreme robe, da održava kontrole ispravnosti manevarskih površina, objekata i instalacija, opreme za ekspolataciju aerodroma u zimskim uslovima, čita, piše i komunicira na jeziku na kome je napisana tehnička dokumentacija.

Broj sati na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: učenik je u školi
III razred: 1 dan 
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 70 h
II razred: 70 h
III razred: 70 h
IV razred: 105 h

 

Standard kvalifikacije Plan i program
AVIO-TEHNIČAR MAŠINSTVO I OBRADA METALA

Opis: obrazovnim profilom avio-tehničar učenik se osposobljava da vrši preglede ispravnosti i otklanja neispravnosti elemenata komponenata i sistema aviona, helikoptera, turbomlaznih motora, klipnih motora, da čita, piše, komunicira na jeziku na kome je napisana tehnička dokumentacija kao i postupci neophodni za izdavanje uverenja o spremnosti za upotrebu vazduhoplova.

Broj sati na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: učenik je u školi
III razred: 1 dan
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 70 h
II razred: 70 h
III razred: 70 h
IV razred: 105 h

Standard kvalifikacije Plan i program
AVIO-TEHNIČAR ZA VAZDUHOPLOV I MOTOR MAŠINSTVO I OBRADA METALA

Opis: obrazovnim profilom avio-tehničar za vazduhoplov i motor učenik se osposobljava da vrši preglede ispravnosti i otklanja neispravnosti elemenata, komponenata i sistema borbenih aviona, borbenih helikoptera, turbomlaznih motora, klipnih motora, opslužuje i servisira borbene vazduhoplove, da čita, piše i komunicira na jeziku na kome je napisana tehnička dokumentacija borbenih vazduhoplova.

Broj sati na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: učenik je u školi
III razred: 1 dan
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 70 h
II razred: 70 h
III razred: 70 h
IV razred: 105 h

Standard kvalifikacije Plan i program
AVIO-TEHNIČAR ZA ELEKTRONSKU OPREMU VAZDUHOPLOVA MAŠINSTVO I OBRADA METALA

Opis: obrazovnim profilom avio-tehničar za elektronsku opremu vazduhoplova učenik se osposobljava da vrši preglede ispravnosti, otklanja neispravnosti elemenata, komponenata elektronskih sistema borbenih aviona, borbenih helikoptera,  vrši preglede ispravnosti, otklanja neispravnosti elemenata i komponenata, opslužuje i servisira uređaje radarsko računarskih sistema i borbenih vazduhoplova, čita, piše i komunicira na jeziku na kome je napisana tehnička dokumentacija borbenih vazduhoplova.

Broj sati na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: učenik je u školi
III razred: 1 dan
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 70 h
II razred: 70 h
III razred: 70 h
IV razred: 105 h

Standard kvalifikacije Plan i program
TEHNIČAR INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA ELEKTROTEHNIKA

Opis: učenik se osposobljava da priprema i organizuje rad, izrađuje desktop i veb aplikacija (statičkih i dinamičkih veb stranica), izrađuje i upravlja bazom podataka i izrađuje tehničku dokumentaciju.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: učenik je u školi
III razred: 1 dan
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 30 h
III razred: 60 h
IV razred: 90 h

*Napomena: Plan i program nastave i učenja odnosi se na obrazovni profil Elektrotehničar informacionih tehnologija. Plan i program nastave i učenja za obrazovni profil Tehničar informacionih tehnologija biće objavljen na sajtu dualnog obrazovanja nakon što bude zvanično usvojen i objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije.

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KONSTRUISANJE MAŠINSTVO I OBRADA METALA

Opis: učenik se osposobljava da upravlja podacima u procesu konstruisanja pomoću odgovarajućeg programa, modelira mašinske elemente i konstrukcije u 3D programu (CAD/CAM), razrađuje tehnološku dokumentaciju, da realizuje 3D modeliranje procesa montaže i generiše potrebnu dokumentaciju za montažu korišćenjem softvera.

Broj sati na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 4 časa
III razred: 1 dan
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: učenik je u školi
III razred: 60 h
IV razred: 60 h

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
MEHATRONIČAR ZA RADARSKE SISTEME MAŠINSTVO I OBRADA METALA

Opis: obrazovnim profilom mehatroničar za radarske sisteme učenik se osposobljava da vrši preglede i otkloni neispravnosti komponenata uređaja i sistema osmatračkih radara, operativno računarskih uređaja radarskih sistema, agregata i elektro mehaničkih uređaja za napajanje radarskih sistema, opslužuje i servisira radarsko računarske sisteme, koristi tehničku dokumentaciju i primenjuje korespodenciju na srpskom i engleskom jeziku.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: učenik je u školi
III razred: 1 dan
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 70 h
II razred: 70 h
III razred: 70 h
IV razred: 105 h

Standard kvalifikacije Plan i program
MEHATRONIČAR ZA RAKETNE SISTEME MAŠINSTVO I OBRADA METALA

Opis: obrazovnim profilom mehaničar za raketne sisteme učenik se osposobljava da vrši pregled i otkloni neispravnosti komponenata i uređaja merno računarskih i upravljačkih sistema, primopredajnih sistema, agregata i elektro mehaničkih uređaja lansiranih sistema, da opslužuje i servisira raketne sisteme, koristi tehničku dokumentaciju i primeni korespodenciju na srpskom i engleskom jeziku.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: učenik je u školi
III razred: 1 dan
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 70 h
II razred: 70 h
III razred: 70 h
IV razred: 105 h

Standard kvalifikacije Plan i program
MEHATRONIČAR ZA TRANSPORTNE SISTEME AERODROMA MAŠINSTVO I OBRADA METALA

Opis: obrazovnim profilom mehatroničar za transportne sisteme aerodroma učenik se osposobljava da održava opremu službe, prihvata i otpreme vazduhoplova, opremu službe za odleđivanje i sprečavanje zaleđivanja vazduhoplova,  opremu službe prihvata i otpreme putnika, prtljaga, robe, opremu službe kontrole ispravnosti manevarskih površina, objekata i instalacija, održava opremu za ekspolataciju aerodroma u zimskim uslovima, da čita, piše, komunicira na jeziku na kome je napisana tehnička dokumentacija.

Broj sati na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: 2 h
II razred: učenik je u školi
III razred: 1 h
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 60 h
II razred: 60 h
III razred: 60 h
IV razred: 60 h

Standard kvalifikacije Plan i program
POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

Opis: učenik se osposobljava za organizovanje i sprovođenje biljne i stočarske proizvodnje u kombinatima i na gazdinstvima.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 1 dan
III razred: 1 dan
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 150 h
III razred: 150 h
IV razred: 60 h

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
PREHRAMBENO - BIOTEHNOLOŠKI TEHNIČAR POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

Opis: učenik se osposobljava da pripremi vodu, sirovine, pomoćne sirovine u prehrambenoj i biotehnološkoj proizvodnji, proizvodi, pakuje i skladišti prehrambene proizvode, kontroliše kvalitet tehnološkog procesa, osnovnih i pomoćnih sirovina, gotovih proizvoda i ambalaže u pogonu prehrambene, biotehnološke proizvodnje i laboratorije, vodi i popunjava propisanu dokumentaciju u prehrambenoj i biotehnološkoj proizvodnji.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: učenik je u školi
III razred: 1 dan
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 60 h
III razred: 60 h
IV razred: 60 h

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
TEHNIČAR VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA SAOBRAĆAJ

Opis: obrazovnim profilom tehničar vazdušnog saobraćaja učenik se osposobljava da vrši poslove dispečera saobraćaja, kontrolora opsluge vazduhoplova, putnika i stvari, priprema i planira let, vrši poslove balansiranja vazduhoplova.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: učenik je u školi
III razred: učenik je u školi
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 70 h
II razred: 70 h
III razred: 70 h
IV razred: 105 h

Standard kvalifikacije Plan i program
TEHNIČAR VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJ

Opis: obrazovnim profilom tehničar vazdušnog saobraćaja za bezbednost učenik se osposobljava da obavlja poslove domaćice, domaćina aerodroma, kontrole pristupa lica i vozila, nadgledanje, patrole, da vrši poslove pregleda obezbeđivanja lica i stvari koje nose sa sobom, pregleda i kontrole obezbeđivanja stvari, zaštite i pregleda obezbeđivanja vazduhoplova.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: učenik je u školi
III razred: učenik je u školi
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 70 h
II razred: 70 h
III razred: 70 h
IV razred: 105 h

Standard kvalifikacije Plan i program
TEHNIČAR DRUMSKOG SAOBRAĆAJA SAOBRAĆAJ Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
NAUTIČKI TEHNIČAR - REČNI SMER SAOBRAĆAJ

Opis: Učenik se osposobljava za kormilarenje plovilom u različitim uslovima plovidbe, korišćenje navigacione opreme, vođenje brodske administracije, kao i rukovanje i slaganje tereta i brige o putnicima i praćenje hidrološke situacije i stanja na plovnom putu i dr.

Dinamika

I razred – učenik je u školi;

II razred – učenik je u kompaniji 1h nedeljno + 270 časova godišnje blok nastave;

III razred – učenik je u kompaniji 360 časova godišnje blok nastave;

IV razred – učenik je u kompaniji 330 časova godišnje blok nastave.

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
TEHNIČAR VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA ZA SPASAVANJE SAOBRAĆAJ

Opis: obrazovnim profilom tehničar vazdušnog saobraćaja za spasavanje učenik se osposobljava da obavlja poslove traganja, spasavanja, prevencije i zaštite od požara, gašenje požara, prijem goriva, vazduhoplova u skladište i snabdevanje vazduhoplova gorivom.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: učenik je u školi
III razred: učenik je u školi
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 70 h
II razred: 70 h
III razred: 70 h
IV razred: 105 h

Standard kvalifikacije Plan i program
TEHNIČAR ZA BEZBEDNOST INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH SISTEMA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU SAOBRAĆAJ

Opis: obrazovnim profilom tehničar za bezbednost informaciono-komunikacionih sistema u vazdušnom saobraćaju učenik se osposobljava da instalira i konfiguriše komunikacione uređaje, instalira i podešava serverske infrastrukture na aerodromu, vrši nadzor informacionog sistema u vazduhoplovstvu, instalira i konfiguriše specifične aerodromske sisteme i da izrađuje dokumentaciju.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: učenik je u školi
III razred: učenik je u školi
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 70 h
II razred: 70 h
III razred: 70 h
IV razred: 105 h

Standard kvalifikacije Plan i program
TEHNIČAR ZA DIGITALNU GRAFIKU I INTERNET OBLIKOVANJE HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO

Opis: učenik se osposobljava da obavlja poslove pripreme digitalnog grafičkog rešenja korišćenjem odgovarajućih tehnologija i računarskih programa, prilagođavanja grafičkih rešenja za internet, mobilno računarstvo i kompjuterske igre, održavanja i redizajn grafičkih sadržaja na Internetu, kompjuterskim igrama i mobilnim aplikacijama i izrada digitalnih grafičkih 2D rešenja, 3D modela i animacija.

Dinamika:

I razred – učenik je u školi;

II razred – učenik je u školi;

III razred – učenik je u kompaniji 2h nedeljno + 120 časova godišnje blok nastave;

IV razred – učenik je u kompaniji 2h nedeljno + 120 časova godišnje blok nastave.

 

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLJANJE (CNC) MAŠINA MAŠINSTVO I OBRADA METALA

Opis: povezujući poznavanje opšte mašinskih znanja, sa poznavanjem tehnologija obrade na kompjuterski upravljanim strugovima i glodalicama uz primenu znanja i veština rada na računaru, učenici se obučavaju da programiraju i koriste kompjuterski upravljane mašine.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 1 dan
III razred: 2 dana
IV razred: 2 dana

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 60 h
III razred: 60 h
IV razred: 90 h

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
TEHNIČAR ZA LOGISTIKU I ŠPEDICIJU SAOBRAĆAJ

Opis: učenik se osposobljava da obavlja poslove organizacije prevoza robe, posredovanja i zastupanja pri carinskim poslovima, organizacije skladištenja i rukovanja robom i praćenja unutrašnjeg toka robe.

Dinamika:

I razred – učenik je kompaniji 60 časova godišnje blok nastave;

II razred – učenik je u kompaniji 1x nedeljno + 60 časova godišnje blok nastave;

III razred – učenik je u kompaniji 2x nedeljno + 60 časova godišnje blok nastave;

IV razred – učenik je u kompaniji 2x nedeljno + 60 časova godišnje blok nastave.


Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
TEHNIČAR TEHNOLOGIJE DRVETA I OBLIKOVANJA NAMEŠTAJA ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA

Opis:  učenik se osposobljava da izrađuje tehničku dokumentaciju, prati proces proizvodnje nameštaja, elemenata enterijera, kontroliše kvalitet proizvoda i repro materijala.

Dinamika:

I razred – učenik je u školi;

II razred – učenik je u kompaniji 120 časova godišnje blok nastave;

III razred – učenik je u kompaniji 1h nedeljno + 120 časova godišnje blok nastave;

IV razred – učenik je u kompaniji 1h nedeljno + 120 časova godišnje blok nastave.

*Napomena: Plan i program nastave i učenja odnosi se na obrazovni profil Tehničar za oblikovanje nameštaja i enterijera. Plan i program nastave i učenja za obrazovni profil Tehničar tehnologije drveta i oblikovanja nameštaja biće objavljen na sajtu dualnog obrazovanja nakon što bude zvanično usvojen i objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije.


Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
TEHNIČAR ZA POLIMERE HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO

Opis: obrazovnim profilom tehničar za polimere učenik se osposobljava da priprema, organizuje i prati proces proizvodnje polimera i proizvoda od polimera, upravlja mašinama i proizvodnom pomoćnom opremom, kontroliše kvalitet u proizvodnji uz poštovanje mera bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine i zaštite od požara.

Dinamika:

I razred – učenik je u školi;

II razred – učenik je u kompaniji 1h nedeljno + 120 časova godišnje blok nastave;

III razred – učenik je u kompaniji 2h nedeljno + 90 časova godišnje blok nastave;

IV razred – učenik je u kompaniji 2h nedeljno + 120 časova godišnje blok nastave.


Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
TEHNIČAR MEHATRONIKE ELEKTROTEHNIKA I MAŠINSTVO I OBRADA METALA

Opis: učenik se osposobljava za vršenje popravke i održavanje opreme i mehatronskih uređaja i sistema, montiranje komponenata i dijagnostikovanje kvarova mehatronske opreme.

Dinamika:

I razred – učenik je u školi;

II razred – učenik je u kompaniji ukupno 90 časova godišnje blok nastave;

III razred – učenik je u kompaniji 1x nedeljno + 90 časova godišnje blok nastave;

IV razred – učenik je u kompaniji 2x nedeljno + 90 časova godišnje blok nastave.

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
TEHNIČAR MODELAR ODEĆE TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO

Opis: obrazovnim profilom tehničar modelar odeće učenik se osposobljava da izradi šablon, probni odevni predmet, objasni značaj konstrukcije i modelovanja u proizvodnji odeće, način održavanja i krojenja tekstilnih materijala, razlikuje karakteristike zanatske i industrijske proizvodnje odeće, objasni tehnološke postupke dobijanja odevnih predmeta i značaj kontrole kvaliteta u toku i na kraju procesa proizvodnje.

Dinamika:

I razred – učenik je školi;

II razred – učenik je 1h nedeljno u kompaniji + 90 časova godišnje blok nastave;

III razred – učenik je 2h nedeljno u kompaniji + 90 časova godišnje blok nastave;

IV razred – učenik je 2h nedeljno u kompaniji + 150 časova godišnje blok nastave.


Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
TEHNIČAR ZA OPERATIVNU FORENZIKU HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO

Opis: učenik se ospobljava da pripremi i vrši uzimanje uzoraka na terenu, da sprovodi analizu, laboratorijska ispitivanja uzoraka u skladu sa propisanom procedurom, pripremi delove dokumentacije, učestvuje u obradi i analizi podataka u operativnoj forenzici, primeni propise, standarde postupanja u oblasti forenzike i mera bezbednosti i zdravlja na radu.

Dinamika:

I razred – učenik je u školi;

II razred – učenik je u kompaniji 1h nedeljno + 60 časova godišnje blok nastave;

III razred – učenik je u kompaniji 2h nedeljno + 60 časova godišnje blok nastave;

IV razred – učenik je u kompaniji 2h nedeljno + 60 časova godišnje blok nastave

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
TEHNIČAR POŠTANSKOG SAOBRAĆAJA I TELEKOMUNIKACIONIH USLUGA SAOBRAĆAJ

Opis: učenik se osposobljava da prima i otprema različite vrsta pošiljaka, sortira pošiljke u jedinicama za preradu pošiljaka i poštansko – logističkim centrima, obavlja poslove šalterskog poslovanja iz oblasti poštansko – finansijskih usluga, prezentuje karakteristike i tehničke uslove za pružanje telekomunikacionih usluga, rešava žalbe i reklamacije korisnika poštanskih i telekomunikacionih usluga u skladu sa procedurom i komunicira sa korisnicima poštanskih i telekomunikacionih usluga telefonskim i elektronskim putem u skladu sa poslovnom kulturom i standardima poslovanja.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 1 dan
III razred: 1 dan
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: učenik je u školi
III razred: 90 h
IV razred: 60 h

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
TEHNIČAR ŠTAMPE HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO

Opis: učenik se osposobljava da samostalno štampa na svim tipovima štamparskih mašina u različitim tehnikama štampe (visoka štampa, ravna-ofset štampa, duboka štampa, propusna-sito štampa, digitalna štampa i specijalne tehnike štampe) na različitim štamparskim podlogama (papiri, polukartoni, kartoni, platna, kože i polimerni materijali, metalni materijali) da organizuje proces štampanja na osnovu radnih naloga, pripremi mašinu za štampu i otkloni uočene nedostatke prilikom štampanja.

Dinamika:

I razred – učenik je u kompaniji 1h nedeljno + 60 časova godišnje blok nastave;

II razred – učenik je u kompaniji 1h nedeljno + 90 časova godišnje blok nastave;

III razred – učenik je u kompaniji 2h nedeljno + 90 časova godišnje blok nastave;

IV razred – učenik je u kompaniji 2h nedeljno + 120 časova godišnje blok nastave


Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
TRGOVINSKI TEHNIČAR TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

Opis: učenik se osposobljava da obavlja poslove snabdevanja, skladištenja, prodaje robe, da organizuje i analizira rad u maloprodajnom trgovinskom objektu, obavlja finansijsko-administrativni posao, komunicira, sarađuje sa kupcima i poslovnim partnerima.

Dinamika:

I razred –  učenik je u školi;

II razred – učenik je u kompaniji 1x nedeljno + 90 časova godišnje blok nastave;

III razred – učenik je u kompaniji 1x nedeljno + 90 časova godišnje blok nastave;

IV razred – učenik je u kompaniji 1x nedeljno + 90 časova godišnje  blok nastave.


Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
TURISTIČKI TEHNIČAR TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

Opis: učenik se osposobljava da kreira, realizuje i prati realizaciju turističkih aranžmana turističke agencije, kao i da bude posrednik poslova turističkog predstavnika, obavlja komercijalne i administrativne poslove koristeći odgovarajuće softvere u radu, da priprema odgovarajući izveštaj i prateći promotivni materijal i vešto komunicira na jednom stranom jeziku uključujući komunikaciju sa klijentima i poslovnim partnerima.

Dinamika:

I razred – učenik je u školi;

II razred – učenik je u kompaniji 1h nedeljno + 150 časova godišnje blok nastave;

III razred – učenik je u kompaniji 1h nedeljno + 180 časova godišnje blok nastave;

IV razred – učenik je u kompaniji 1h nedeljno + 120 časova godišnje blok nastave.


Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
HOTELIJERSKO-RESTORATERSKI TEHNIČAR TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

Opis: učenik se osposobljava da izradi ponudu i kalkulaciju cena ugostiteljskih usluga različitim ciljnim grupama, prezentuje ugostiteljske usluge i vrši njihovu rezervaciju, koordinira radom recepcije, uslužnog osoblja i hotelskog domaćinstva prilikom dolaska i boravka gostiju, vodi i prati različite poslovne evidencije u ugostiteljskom objektu u skladu sa procedurama ugostiteljskog poslovanja kao i da vešto komunicira na jednom stranom jeziku uključujući komunikaciju sa klijentima i poslovnim partnerima.

Dinamika:

I razred – učenik je u kompaniji 120 časova godišnje blok nastave u kompaniji;

II razred – učenik je u kompaniji 1h nedeljno + 150 časova godišnje blok nastave;

III razred – učenik je u kompaniji 2h nedeljno + 180 časova godišnje blok nastave;

IV razred – učenik je u kompaniji 1h nedeljno + 120 časova godišnje blok nastave.

 

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
KULINARSKI TEHNIČAR TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

Opis: učenik se osposobljava da samostalno priprema, servira i prezentuje jela, učestvuje u pripremi složenijih jela u skladu sa normativom i priprema jednostavne poslastice u kuhinji, za sve goste i goste posebnih kategorija, kao i za izradu sredstava ugostiteljske ponude, koordiniranjem rad osoblja u pekara, poslastičarnici, toploj i hladnoj kuhinji restorana i društveno-javnim ustanovama u kojima postoje prostorije predviđene za pripremanje, posluživanje i degustaciju hrane.

Dinamika:

I razred – učenik je u kompaniji 120 časova godišnje blok nastave;

II razred – učenik je u kompaniji 1h nedeljno + 150 časova godišnje blok nastave;

III razred – učenik je u kompaniji 1h nedeljno + 180 časova godišnje blok nastave;

IV razred – učenik je u kompaniji 1h nedeljno + 120 časova godišnje blok nastave.

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
VINOGRADAR-VINAR POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

Opis: učenik se osposobljava za proizvodnju sadnog materijala, gajenje vinove loze, vinogradarsku i vinarsku proizvodnju, kao i za plasman i marketing vina i grožđa.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 1 dan
III razred: 1 dan
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 150 h
III razred: 150 h
IV razred: 120 h

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
TEHNIČAR HORTIKULTURE POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE Opis: učenik se osposobljava za organizaciju procesa proizvodnje i gajenja hortikulturnih biljaka na zatvorenim i otvorenim prostorima, u skladu sa propisanim normativima, standardima i uputstvima u oblasti poljoprivredne proizvodnje. Takođe, osposobljava se za obavljanje poslova dekoracije enterijera biljnim i cvetnim aranžmanima, kao i prodaju hortikulturnih proizvoda i usluga.

Dinamika:

I razred – učenik je u školi;

II razred – učenik je u kompaniji 150 časova godišnje blok nastave;

III razred – učenik je u kompaniji 150 časova godišnje blok nastave;

IV razred – učenik je u kompaniji 60 časova godišnje blok nastave.

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
TEHNIČAR BEZBEDNOSTI ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA SAOBRAĆAJ

Opis: Učenik se osposobljava da sprovodi tehnički pregled vučenih vozila, da sprovodi kontrolu ispravnosti sastava voza, da vrši probu kočnica, da sprovodi kontrolu bezbednosti tovarenja i osiguranja tovara teretnih kola, da vodi obaveze evidencije koje vodi železnički prevoznik, kao i da izvršava specifične tehničko – operativne postpuke u situacijama koje mogu da ugroze bezbednost saobraćaja ili da utiču  na funkcionalnost vučenih vozila.

Dinamika:

I razred – učenik je školi;

II razred – učenik je u kompaniji 60 časova godišnje blok nastave;

III razred – učenik je u kompaniji 60 časova godišnje blok nastave;

IV razred – učenik je u kompaniji 120 časova godišnje blok nastave.


Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
TEHNIČAR VUČE SAOBRAĆAJ

Opis: Učenik se osposobljava da pripremi i pregleda vučno vozilo za eksploataciju, da vrši primopredaju u početnoj/krajnjoj stanici ili jedinici vuče, kao i da upravlja i kontroliše rad vučnog vozila tokom vožnje uz preduzimanje mera bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine i zaštite od požara.


Dinamika:

I razred – učenik je školi;

II razred – učenik je u kompaniji 60 časova godišnje blok nastave;

III razred – učenik je u kompaniji 1x nedeljno + 60 časova godišnje blok nastave;

IV razred – učenik je u kompaniji 1x nedeljno + 90 časova godišnje blok nastave.


Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
TEHNIČAR TELEKOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA ELEKTROTEHNIKA I AUTOMATIZACIJA

Opis: Učenik se osposobljava da obavlja poslove obrade tekstualnog i grafičkog dela projektne i tehničke dokumentacije, konfiguracije pristupnih, transportnih i CORE uređaja, kreiranja telefonskih, internet, televizijskih, biznis, klaud (cloud) i IT servisa, kao i da vrši nadzor, organizuje i sprovodi održavanje terminalne TK mreže i otklanja štetne smetnje u pristupnoj i optičkoj TK mreži, ali i da pušta u rad sisteme tehničke zaštite.


Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 1 dan
III razred: 1 dan
IV razred: 1 dan 

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: 60 h
III razred: 90 h
IV razred: 90 h

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
TRANSPORTNI TEHNIČAR U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU SAOBRAĆAJ

Opis: Učenik se osposobljava da pruža informacije o saobraćaju vozova i prezentuje železničke usluge različitim korisnicima, te obavlja i druge transportno – komercijalne poslove u prevozu robe i putnika, kao i organizacione i tehničke poslove u okviru transportne i kolske službe, ali i koristi informacioni sistem železnice, aplikativne softvere, uređaje i druga sredstva za podršku pri organizaciji, praćenju i obezbeđivanju bezbednog i urednog železničkog saobraćaja.


Dinamika:

I razred – učenik je školi;

II razred – učenik je u kompaniji 1h nedeljno + 60 časova godišnje blok nastave;

III razred – učenik je u kompaniji 1h nedeljno + 60 časova godišnje blok nastave;

IV razred – učenik je u kompaniji 1h nedeljno + 90 časova godišnje blok nastave.


Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
TEHNIČAR GREJANJA I KLIMATIZACIJE MAŠINSTVO I OBRADA METALA Opis: tehničar grejanja i klimatizacije je lice koje je osposobljeno za izvođenje instalacija za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju, kao i održavanje sistema za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju.

Dinamika:

I razred – učenik je u školi;

II razred – učenik je u kompaniji 1h nedeljno + 60 časova godišnje blok nastave;

III razred – učenik je u kompaniji 2h nedeljno + 60 časova godišnje blok nastave;

IV razred – učenik je u kompaniji 2h nedeljno + 90 časova godišnje blok nastave.

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
AVIO-TEHNIČAR ZA ELEKTRO OPREMU VAZDUHOPLOVA MAŠINSTVO I OBRADA METALA

Opis: Učenik se osposobljava da vrši preglede ispravnosti, otklanja neispravnosti elemenata, komponenata elektronskih sistema borbenih aviona, borbenih helikoptera, vrši preglede ispravnosti, otklanja neispravnosti elemenata i komponenata, opslužuje i servisira uređaje radarsko računarskih sistema i borbenih vazduhoplova, čita, piše i komunicira na jeziku na kome je napisana tehnička dokumentacija borbenih vazduhoplova.

Broj dana na nedeljnom nivou koje učenik može provoditi kod poslodavca:
I razred: učenik je u školi
II razred: učenik je u školi
III razred: 1 dan
IV razred: 1 dan

Broj sati na godišnjem nivou blok nastave koja se može realizovati kod poslodavca:
I razred: 70 h
II razred: 70 h
III razred: 70 h
IV razred: 105 h

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet
TEHNIČAR ZA INDUSTRIJSKU ROBOTIKU MAŠINSTVO I OBRADA METALA

Opis: učenik se osposobljava da obavlja poslove određivanja polaznih komandi i parametara u procesu programiranja robota, za jednostavne korekcije programa prema nalogu, za ručno programiranje rada robota, kao i da vrši prilagođavanje parametara simulacije rada robota primenom računara.

Dinamika:

I razred – učenik je u školi;

II razred – učenik je u školi;

III razred – učenik je u kompaniji 1h nedeljno + 60 časova godišnje blok nastave;

IV razred – učenik je u kompaniji 1h nedeljno + 120 časova godišnje blok nastave.

 

Standard kvalifikacije Plan i program Liflet