Poslodavci

Koliko učenika je prošlo kroz dualni model obrazovanja?

2022-07-25T13:32:55+01:00

Kroz dualni model obrazovanja prošlo je više od 10,500 učenika, među kojima su oni koji su već završili školovanje, kao i oni čiji je status još uvek aktuelan, odnosno još uvek pohađaju srednju školu. Trend je takav da svake godine raste interesovanje, ali i broj upisanih učenika po dualnom modelu obrazovanja.

Koliko učenika je prošlo kroz dualni model obrazovanja?2022-07-25T13:32:55+01:00

Da li kompanija sklapa neki ugovor sa učenikom?

2022-07-26T08:09:04+01:00

Da, pre nego što učenik/ca krene da ide u kompaniju u kojoj će obavljati praktičan deo nastave, potrebno je da kompanija sklopi ugovor o učenju kroz rad sa učenikom/com. Ugovor se potpisuje kako bi proces učenja kroz rad prošao u najboljem mogućem redu, a tamo je takođe definisano koja su prava učenika/ce kao i koje su to obaveze koje očekuju učenika/cu na učenju kroz rad. Primer ugovora koji kompanija sklapa sa učenikom/com možeš da pogledaš ovde.

Da li kompanija sklapa neki ugovor sa učenikom?2022-07-26T08:09:04+01:00

Da li praktičan deo nastave traje i tokom leta?

2022-07-25T13:17:44+01:00

Model dualnog obrazovanja ne podrazumeva da učenik/ca bude na praktičnom delu nastave tokom letnjeg perioda, međutim postoji mogućnost da se učenik/ca dogovori sa predstavnicima kompanije da bi i preko leta dolazio/la na dalje usavršavanje.

Da li praktičan deo nastave traje i tokom leta?2022-07-25T13:17:44+01:00

Kada učenik kreće na praktičan deo nastave, odnosno da li učenje kroz rad kreće od prve godine?

2022-07-25T13:17:23+01:00

U zavisnosti od toga koji obrazovni profil učenik/ca odabere, od toga zavisi i to da li će od samog starta krenuti sa odlascima na praktični deo nastave. Za neke obrazovne profile učenje kroz rad počinje od prve godine srednje škole, a kod nekih profila tek kasnije. To zavisi od više faktora, a preporučujemo Vam da se o tome informišete u delu koji se bavi obrazovnim profilima.

Kada učenik kreće na praktičan deo nastave, odnosno da li učenje kroz rad kreće od prve godine?2022-07-25T13:17:23+01:00

Koliko vremena provodi učenik/ca u kompaniji?

2022-07-25T13:17:01+01:00

Broj časova praktične nastave zavisi od toga koji je učenik/ca razred srednje škole, a u kompaniji učenik/ca može da provodi jedan, dva ili tri dana tokom radne nedelje. U slučaju dualnog obrazovanja učenje kroz rad se obavezno realizuje u kompanijama, dok se u školi može realizovati najviše 25% časova učenja kroz rad predviđenih planom i programom nastave i učenja. Takođe, važno je napomenuti da učenik/ca dnevno maksimalno može provoditi 6 sati u kompaniji, odnosno 30 sati nedeljno, u skladu sa planom i programom nastave i učenja.

Koliko vremena provodi učenik/ca u kompaniji?2022-07-25T13:17:01+01:00

Za koje obrazovne profile vlada najveće interesovanje?

2022-10-25T09:49:59+01:00

Spisak svih obrazovnih profila koji su dostupni za realizaciju dualnog obrazovanja možete pogledati ovde, a u nastavku možete pogledati grafikon na kome se vidi 10 najpopularnijih obrazovnih profila u dualnom obrazovnom sistemu u Srbiji.

Za koje obrazovne profile vlada najveće interesovanje?2022-10-25T09:49:59+01:00

Kako možemo da iskažemo potrebu za obrazovnim profilom koji nije u ponudi?

2022-07-25T13:13:13+01:00

Na profilu Vaše kompanije na portalu dualnog obrazovanja, nalazi se sekcija Novi obrazovni profili. Klikom na nju otvoriće se polje gde je potrebno da kliknete na + (u gornjem levom uglu). Od Vas se očekuje da unesete informacije o nazivu novog obrazovnog profila, broju učenika za koje možete da obezbedite mesto za izvođenje učenja kroz rad, kao i da date kratak opis profila. Ukoliko niste sigurni kako se u našem obrazovnom sistemu zove konkretni obrazovni profil, možete uneti i naziv radnog mesta ili zanimanja za kojim imate potrebu.

Kako možemo da iskažemo potrebu za obrazovnim profilom koji nije u ponudi?2022-07-25T13:13:13+01:00

Šta je Plan realizacije učenja kroz rad?

2022-07-25T13:57:40+01:00

Plan realizacije učenja kroz rad je dokument koji kreiraju instruktor iz kompanije i koordinator učenja kroz rad. Sadrži informacije u vezi sa sadržajem onog dela plana i programa nastave i učenja koji će se realizovati u kompaniji i predstavlja sastavni deo ugovora o učenju kroz rad. Primer dokumenta možete naći ovde.

Šta je Plan realizacije učenja kroz rad?2022-07-25T13:57:40+01:00

Na koji način se kompanija uključuje u dualno obrazovanje?

2022-07-25T13:11:29+01:00

Uključivanje u dualno obrazovanje počinje kreiranjem profila poslodavca na web stranici portal.dualnoobrazovanje.rs. Kreiranjem profila, poslodavacu se otvara mogućnost za podnošenje zahteva za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izvođenje učenja kroz rad, zahteva za obuku i polaganje ispita za instruktore, kao i izjava o spremnosti za uključivanje u dualno obrazovanje. Izjava o spremnosti za uključivanje u dualno obrazovanje je dokument kojim poslodavac potvrđuje za kojim obrazovnim profilom ima potrebu, za koliko učenika i na kojoj lokaciji. Takođe, u sklopu ovog dokumenta, poslodavac ima mogućnost da prijavi i obrazovni profil koji se trenutno ne nalazi na spisku dualnih profila. Više o proceduri uključivanja pročitajte [...]

Na koji način se kompanija uključuje u dualno obrazovanje?2022-07-25T13:11:29+01:00
Go to Top