Кроз дуални модел образовања прошло је више од 10,500 ученика, међу којима су они који су већ завршили школовање, као и они чији је статус још увек актуелан, односно још увек похађају средњу школу. Тренд је такав да сваке године расте интересовање, али и број уписаних ученика по дуалном моделу образовања.