План реализације учења кроз рад је саставни део уговора о учењу кроз рад. У овом документу налазе се информације у вези са садржајем оног дела плана наставе и учења за одређени дуални образовни профил, који ће се реализовати у компанији. Пример документа можете наћи овде.