Модел дуалног образовања не подразумева да ученик/ца буде на практичном делу наставе током летњег периода, међутим постоји могућност да се ученик/ца договори са представницима компаније да би и преко лета долазио/ла на даље усавршавање.