Број часова практичне наставе зависи од тога који је ученик/ца разред средње школе, а у компанији ученик/ца може да проводи један, два или три дана током радне недеље. У случају дуалног образовања учење кроз рад се обавезно реализује у компанијама, док се у школи може реализовати највише 25% часова учења кроз рад предвиђених планом и програмом наставе и учења. Такође, важно је напоменути да ученик/ца дневно максимално може проводити 6 сати у компанији, односно 30 сати недељно, у складу са планом и програмом наставе и учења.