На профилу Ваше компаније на порталу дуалног образовања, налази се секција Нови образовни профили. Кликом на њу отвориће се поље где је потребно да кликнете на + (у горњем левом углу). Од Вас се очекује да унесете информације о називу новог образовног профила, броју ученика за које можете да обезбедите место за извођење учења кроз рад, као и да дате кратак опис профила. Уколико нисте сигурни како се у нашем образовном систему зове конкретни образовни профил, можете унети и назив радног места или занимања за којим имате потребу.