Obratite pažnju na datum objavljivanja dokumenata! Iako Privredna komora Srbije ima želju da vam ponudi aktuelne i ažurne informacije o zakonima i pravilnicima, postoji šansa da verzije zakonskih propisa na ovoj stranici nisu poslednje verzije tih propisa. Kako biste bili sigurni u ažurnost i važenje propisa konsultujte se sa pravnom službom u vašoj ustanovi.
Svi zakoni, pravilnici ili planovi i programi nastave učenja predstavljeni na ovoj stranici su preuzeti iz Pravno informacionog sistema Republike Srbije ili su linkovi ka ovom sistemu (www.pravno-informacioni-sistem.rs)

   Zakon o dualnom obrazovanju

   Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju

   Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

   Zakon o Nacionalnom okviru kvalifikacija

   Pravilnik o načinu raspoređivanja učenika za učenje kroz rad

   Pravilnik o programu obuke, bližim uslovima i drugim pitanjima od značaja za polaganje ispita za instruktora

   Pravilnik o komisiji za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izvođenje učenja kroz rad kod poslodavca

   Pravilnik o bližim uslovima, načinu rada, aktivnostima i sastavu Tima za karijerno vođenje i savetovanje u srednjoj školi koja realizuje obrazovne profile u dualnom obrazovanju

Procedura uključivanja u DO

Registri ugovora