izdvojena mala

Poseta Fabrici kartona UMKA I Tehničkoj školi Obrenovac

2024-06-10T13:26:17+01:00

Poseta Fabrici kartona UMKA I Tehničkoj školi Obrenovac U sredu, 29. maja 2024. godine predstavnici Austrijske razvojne agencije (Austrian Development Agency) i Privredne komore Srbije posetili su fabriku kartona Umka i Tehničku školu Obrenovac. Tokom posete, delegacija je imala priliku da čuje više informacija o Fabrici kartona UMKA, kao  i da obiđe proizvodni deo fabrike i službe u kojima učenici stiču praktična znanja i veštine. „Naša fabrika je otpočela sa realizacijom dualnog modela obrazovanja 2021. godine i od tada pa do danas ukupno 30 učenika je imalo priliku da praktična znanja i veštine stiče u našim prostorijama. [...]

Poseta Fabrici kartona UMKA I Tehničkoj školi Obrenovac2024-06-10T13:26:17+01:00

Dan otvorenih vrata u Poljoprivredno-šumarskoj školi Josif Pančić iz Surdulice

2024-05-15T13:02:09+01:00

Dan otvorenih vrata u Poljoprivredno-šumarskoj školi Josif Pančić iz Surdulice Događaj pod nazivom „Dan otvorenih vrata“ biće održan 22.05.2024. sa početkom u 12 časova u Poljoprivredno – šumarskoj školi Josif Pančić iz Surdulice. Osnovni ciljevi događaja su promocija daljeg školovanja i zapošljavanja, kao i informisanje učenika osmog razreda osnovne škole o obrazovnim profilima koje nudi pomenuta škola. Takođe, neki od glavnih ciljeva događaja su i upoznavanje učenika sa nastavnicima, strukturom škole, uslovima školovanja, veterinarskom ambulantom, školskom kuhinjom i restoranom, parkom, kao i ostalim aktivnostima koje su karakteristične za pomenutu školu. Škola je uputila poziv svim zainteresovanim učenicima da dođu [...]

Dan otvorenih vrata u Poljoprivredno-šumarskoj školi Josif Pančić iz Surdulice2024-05-15T13:02:09+01:00

Regionalni sastanak u vezi usavršavanja instruktora, nastavnika i školskog koordinatora za potrebe profila – Poljoprivredni tehničar

2024-04-09T08:25:14+01:00

Regionalni sastanak u vezi usavršavanja instruktora, nastavnika i školskog koordinatora za potrebe profila - Poljoprivredni tehničar Regionalni sastanak u okviru projekta EQET SEE, sa ciljem razvoja i implementacije obuka za nastavnike, instruktore u kompanijama i školske koordinatore za kvalifikaciju Poljoprivredni tehničar, realizovan je 28. marta 2024. godine u Budvi, Crna Gora. Sastanak je okupio 14 učesnika, stručnjaka iz zemalja Zapadnog Balkana sa ciljem da se: Isplanira sprovođenje obuka na regionalnom nivou; Isplanira sprovođenje obuka na nacionalnom nivou; Predstaviti, diskutuje i odobriti sadržaj obuka koje će razviti stručnjaci za poljoprivredu, ekološku i društvenu održivost i rodnu ravnopravnost. Svi prisutni podržali [...]

Regionalni sastanak u vezi usavršavanja instruktora, nastavnika i školskog koordinatora za potrebe profila – Poljoprivredni tehničar2024-04-09T08:25:14+01:00

Više od 500 poslodavaca podnelo prijave za dualno obrazovanje Privrednoj komori Srbije

2024-04-23T14:38:41+01:00

Više od 500 poslodavaca podnelo prijave za dualno obrazovanje Privrednoj komori Srbije Više od 500 poslodavaca prijavilo se do sada Privrednoj komori Srbije, koja je 31. januara zatvorila poziv za prijavu poslodavaca za uključivanje u dualni model obrazovanja za narednu školsku 2024/2025. godinu. Među prijavljenim kompanijama je čak 35 odsto novih, koje do sada nisu bile uključene u realizaciju dualnog modela obrazovanja. „Privredna komora Srbije je u poslednjem kvartalu 2023. godine otvorila poziv za zainteresovane poslodavce za uključivanje u dualni model obrazovanja. Rok je prvobitno bio 15. januar, ali je zbog velikog interesovanja privrede on produžen do kraja [...]

Više od 500 poslodavaca podnelo prijave za dualno obrazovanje Privrednoj komori Srbije2024-04-23T14:38:41+01:00

Radionica sa predstavnicima privrede mašinskog sektora

2024-01-25T14:19:49+01:00

Radionica sa predstavnicima privrede mašinskog sektora Danas su predstavnici Privredne komore Srbije i Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja realizovali radionicu sa predstavnicima privrede iz mašinskog sektora. Radionica je okupila predstavnike autoservisa sa ciljem identifikovanja radnih situacija i izradom njihovih opisa za obrazovni profil Mehaničar motornih vozila. Učešće u radionici uzeli su predstavnici autoservisa i kompanija koje su uključene u realizaciju obrazovnog profila Mehaničar motornih vozila po dualnom modelu obrazovanja: Autoservis Urošević, Auto Beba, Scania Srbija, Lasta, BMW i Millenium Team. "Danas smo u saradnji sa privredom uspeli da identifikujemo veliki broj radnih situacija. Neke smo uspeli da [...]

Radionica sa predstavnicima privrede mašinskog sektora2024-01-25T14:19:49+01:00

Radionica sa predstavnicima sektora poljoprivrede u okviru EQET SEE projekta

2024-04-09T08:02:53+01:00

Radionica sa predstavnicima sektora poljoprivrede u okviru EQET SEE projekta Radionica na temu finalizacije i usvajanja nastavnog materijala i smernica za učenje kroz rad za kvalifikaciju Poljoprivrednog tehničara održana je 12. i 13. decembra 2023. godine, u Beogradu, u organizaciji projekta EQET SEE. Radionici su prisustvovali predstavnici privrede i obrazovnog sektora iz šest EQET SEE ekonomija sa ciljevima da se: Predstave nastavni materijali i smernice za učenje kroz rad; Predstave priručnici o ekološkoj održivosti, društvenoj održivosti i rodnoj ravnopravnosti za kvalifikaciju Poljoprivrednog tehničara. Predstavljeni materijali biće od velike pomoći kako nastavnicima u školama, ali pre svega i privredi, odnosno [...]

Radionica sa predstavnicima sektora poljoprivrede u okviru EQET SEE projekta2024-04-09T08:02:53+01:00

Izmene Zakona o dualnom obrazovanju

2023-11-07T09:28:29+01:00

Izmene Zakona o dualnom obrazovanju Početkom septembra usvojen je novi Zakon o dualnom obrazovanju, koji je u primeni od 15. septembra 2023. godine. Tokom prethodnog perioda, a nakon brojnih konsultacija Privredne komore Srbije sa predstavnicima privrede i ostalim relevantnim akterima, identifikovan je prostor za unapređenje postojećeg modela dualnog obrazovanja u Srbiji. Neke od novina koje donosi novi Zakon o dualnom obrazovanju su sledeće: Uvodi se dokument pod nazivom Program učenja kroz rad; Predviđeno je zaključivanje predugovora o dualnom obrazovanju; Izmenjen je dokument pod nazivom Plan realizacije učenja kroz rad; Povećan je broj sati koje učenik može na dnevnom [...]

Izmene Zakona o dualnom obrazovanju2023-11-07T09:28:29+01:00
Go to Top