Више од 500 послодаваца поднело пријаве за дуално образовање Привредној комори Србије

Више од 500 послодаваца пријавило се до сада Привредној комори Србије, која је 31. јануара затворила позив за пријаву послодаваца за укључивање у дуални модел образовања за наредну школску 2024/2025. годину.

Међу пријављеним компанијама је чак 35 одсто нових, које до сада нису биле укључене у реализацију дуалног модела образовања.

„Привредна комора Србије је у последњем кварталу 2023. године отворила позив за заинтересоване послодавце за укључивање у дуални модел образовања. Рок је првобитно био 15. јануар, али је због великог интересовања привреде он продужен до краја јануара. После рока за пријаву послодаваца, можемо са поносом да кажемо да послодавци овај модел образовања препознају као један од начина суочавања са изазовом у погледу недостатка радне снаге. За наредну, школску 2024/2025. годину поднето је чак 1000 изјава о спремности. Привреда је кроз поднете изјаве изразила потребу за скоро 4300 ученика који ће имати могућност да своја знања и вештине стичу у реалном радном окружењу“, каже Мирјана Ковачевић, руководилац Центра за едукацију и дуално образовање Привредне коморе Србије.

Међу поднетим пријавама је, као и ранијих година, приметна највећа потреба за кадровима из области машинства, трговине, туризма и угоститељства и електротехнике.

„Према досадашњим подацима у вези са бројем ученика за које су послодавци поднели изјаве, чак 35 одсто од укупног броја ученика се тражи за образовне профиле из области машинства и обраде метала“, објашњава Мирјана Ковачевић.

По њеним речима у  наредном периоду активности Привредне коморе Србије биће усмерене на израду Плана потреба привреде који ће, у складу са Законом о дуалном образовању, доставити Кнацеларији за дуално образовање као и Национални оквир квалификација до 15. марта.

„Кроз институционално партнерство бавићемо се усклађивањем потреба привреде и понудом образовног система, што ће  резултирати објављивањем Конкурса за упис ученика у средње школе, што се очекује у априлу текуће године. Из искуства можемо да кажемо да су потребе привреде до сада биле препознате у изузетно великом проценту, те се надамо и очекујемо да ће то бити случај и ове године“, закључује Мирјана Ковачевић.

Поделите!