Посета Фабрици картона УМКА И Техничкој школи Обреновац

У среду, 29. маја 2024. године представници Аустријске развојне агенције (Austrian Development Agency) и Привредне коморе Србије посетили су фабрику картона Умка и Техничку школу Обреновац.

Током посете, делегација је имала прилику да чује више информација о Фабрици картона УМКА, као  и да обиђе производни део фабрике и службе у којима ученици стичу практична знања и вештине.

Наша фабрика је отпочела са реализацијом дуалног модела образовања 2021. године и од тада па до данас укупно 30 ученика је имало прилику да практична знања и вештине стиче у нашим просторијама. Тренутно имамо 19 ученика који учење кроз рад обављају у нашој фабрици. Међу њима је 14 ученика из Техничке школе Обреновац, који се школују за браваре-завариваче, електричаре и оператере машинске обраде резањем, као и 5 ученика Грађевинске школе образовног профила Руковалац грађевинском механизацијом. У прилог позитивном искуству које наша фабрика има када је реч о дуалном образовању, говори и чиљеница да је некадашњи ученик Техничке школе Обреновац по завршетку школовања по дуалном моделу образовања постао наш колега, стално запослен у фабрици.“, истакао је господин Марко Петровић, менаџер људских ресурса у Фабрици картона УМКА.

По завршетку посете Фабрици картона УМКА, делегација је посетила Техничку школу Обреновац, школу која већ дужи низ година реализује образовне профиле по дуалном моделу образовања.

Према речима директорке школе, госпође Оливере Бабић, школа има одличну сарадњу са привредом у свом окружењу.

Поред Фабрике картона УМКА ученици наше школе успешно реализују учење кроз рад и код других послодаваца- ЈП ЕПС, Стелит 90, Топловод Обреновац, Ласта и др. Посебно смо поносни на бившег ученика који је по завршетку школовања, добио прилику за стално запослење у Фабрици картона УМКА“, навела је госпођа Бабић.

Посета школе омогућила је стицање увида у начин на који се ученици припремају за реално радно окружење, будући да у првом разреду прво бораве у кабинетима где се на симулаторима упознају са радом машина, након чега прелазе у школске радионице где имају прилике да вежбају на машинама и да рукују алатима, пре него што започну са реализацијом учења кроз рад код послодавца.

Посебан печат посети дали су ученици које су чланови делегације имали прилике да затекну на учењу кроз рад. Према њиховим речима задовољни су избором образовног профила и приликом да од професионалаца уче свој будући посао.

Поделите!