Радионица са представницима сектора пољопривреде у оквиру EQET SEE пројекта

Радионица на тему финализације и усвајања наставног материјала и смерница за учење кроз рад за квалификацију Пољопривредног техничара одржана је 12. и 13. децембра 2023. године, у Београду, у организацији пројекта EQET SEE. Радионици су присуствовали представници привреде и образовног сектора из шест EQET SEE економија са циљевима да се:

  • Представе наставни материјали и смернице за учење кроз рад;
  • Представе приручници о еколошкој одрживости, друштвеној одрживости и родној равноправности за квалификацију Пољопривредног техничара.

Представљени материјали биће од велике помоћи како наставницима у школама, али пре свега и привреди, односно инструкторима у дуалном образовању, који су носиоци процеса реализације учења кроз рад у компанијама.

Материјали ће бити на располагању у наредним месецима на званичној интернет страници пројекта EQET SEE.

Пројекат EQET SEE има за циљ да допринесе смањењу незапослености младих у Југоисточној Европи кроз подршку развоју оријентисаног ка тржишту рада, социјално-инклузивног и висококвалитетног образовања у земљама Југоисточне Европе.

Поделите!