Uspešne priče o dualnom obrazovanju


Elektromontaža Kraljevo, čiji tim broji preko 200 zaposlenih, jedna je od vodećih kompanija za izgradnju elektroenergetskih objekata u regionu. Pre tačno šest decenija, kompanija je osnovana kao specijalizovana firma Javnog preduzeća Elektroprivreda Srbije, čiji je zadatak bio izgradnja i održavanje infrastrukture za distribuciju električne energije. Kompanija je nakon reorganizacije 2012. godine proširila svoje poslovanje na više zemalja regiona – Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina, ali je pored toga napravila svoje prve korake na međunarodnom polju, i to poslovanjem u Nemačkoj i Sjedinjenim Američkim Državama. U poslednjih 10 godina, Elektromontaža se može pohvaliti izgradnjom preko 1500 trafostanica, 850 energetskih vodova, preko 1000 niskonaponskih mreža, ali i više od 20 dalekovodnih veza u područjima u kojima kompanija posluje.

Elektromontaža je započela sa realizacijom dualnog obrazovanja tokom 2020. godine, kada je grupa učenika Elektro-saobraćajne tehničke škole iz Kraljeva otpočela sa realizacijom učenja kroz rad za obrazovni profil elektromonter mreža i postrojenja. Kompanija je nakon toga iskazala potrebu za školovanje kadra iz oblasti mašinstva, te se od 2022. godine učenici Mašinsko – tehničke škole 14. oktobar školuju za obrazovni profil bravar – zavarivač. Do sada, ukupno 55 učenika je potpisalo ugovore o dualnom obrazovanju sa jednim od lidera u oblasti energetike.

O značajnom doprinosu Elektromontaže za razvoj energetskog sektora Republike Srbije svedoči učešće kraljevačke kompanije u brojnim regionalnim projektima koji se tiču distribucije i prenosa električne energije, proizvodnje hidro i termo električne energije, ali i projektima obnovljivih izvora energije, razvoja saobraćajne infrastrukture, osvetljenja gradova, kao i zaštite životne sredine.

Svesni činjenice da kompaniju čine ljudi, Elektromontaža iz Kraljeva neprestano radi na edukaciji zaposlenih kao i regrutaciji mladih kroz aktivnu saradnju sa obrazovnim institucijama, a dualno obrazovanje je identifikovano kao model koji umnogome može doprineti obezbeđivanju nedostajućeg kvalifikovanog stručnog kadra.

Predstavnik Elektromontaže iz Kraljeva, Miodrag Rajović, govorio je o iskustvima ovog poslodavca u realizaciji dualnog obrazovanja. Naš sagovornik se u kompaniji nalazi na poziciji Rukovodioca za proizvodnju elektro opreme.

-Naša kompanija je, do sada, odškolovala tri generacije učenika po dualnom modelu obrazovanja. Treba istaći činjenicu da se kao tendencija nameće rast kvaliteta dolazećih generacija, kao i razvijanje odličnih odnosa na relaciji učenik-kompanija. O tome svedoči podatak da smo do sada zaposlili sedam učenika koji su izabrali ovakav način školovanja. Svakako, kompanija Elektromontaža i dalje ima potrebu za stručnim kadrovima, tako da će i u narednom periodu biti angažovano još svršenih srednjoškolaca koji su izrazili želju za ostankom u našoj kompaniji – istakao je sagovornik.

Naš sagovornik se osvrnuo i na benefite dualnog obrazovanje iz ugla kompanija:

-Dualno obrazovanje kompanijama donosi spreman i obučen usko specijalizovani stručni kadar koji je nakon školovanja spreman za uključivanje u procese rada, dok učenici zahvaljujući ovakvom načinu školovanja, između ostalog, brže pronađu posao. Pored toga, oni su u mogućnosti da steknu brojne profesionalne veštine tokom učenja kroz rad – zaključio je Miodrag Rajović.

Jedan od učenika koji je dobio zaposlenje nakon završetka srednje škole je i osamnaestogodišnji Veljko Nikolić, svršeni đak Elektro-saobraćajne škole Nikola Tesla iz Kraljeva, koji je u kompaniji Elektromontaža sticao praktična znanja i veštine kako bi jednog dana postao kvalitetan elektromonter mreža i postrojenja. Sada ima priliku da i u praksi pokaže šta je naučio tokom boravka u kompaniji.

-Najveća prednost dualnog obrazovanja se ogleda u tome što učimo ono čime ćemo se konkretno baviti u profesionalnoj karijeri nakon završetka školovanja. Dve školske godine sam proveo u kompaniji Elektromontaža, a tokom juna ove godine sam uspešno završio školu. Imao sam veliku podršku instruktora tokom boravka u kompaniji, ali i ostalih zaposlenih koji tu rade. Dobio sam ponudu za zaposlenje nakon diplomiranja, a lepa vest je da sam od početka jula u radnom odnosu gde ću imati prilike da radim ono za šta sam se školovao – rekao je naš sagovornik.

Potražnja privrede raškog okruga za učenicima iz oblasti elektrotehnike i mašinstva ne jenjava, s obzirom na podatak da je Elektromontaža i za narednu školsku godinu tražila učenike obrazovnih profila bravar – zavarivač i elektromonter mreža i postrojenja. Odziv učenika za upis ovih profila je bio odličan, a najbolji pokazatelj toga je činjenica da su popunjena sva mesta koja su odobrena Konkursom za upis učenika.

Dualno obrazovanje u kompaniji Elektromontaža u brojkama:

Video prilog:

Podelite!

Vidi još:

2023-08-28T12:22:30+01:00
Go to Top