Документи

Закони и правилници
Обрасци
Стандарди квалификацијa
Корисне информације
Конкурс за упис
Лифлети о образовним профилима
Закон о дуалном образовању-обједињен Закон о изменама и допунама Закона о дуалном образовању Закон о средњем образовању и васпитању- обједињен Закон о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању Закон о основама система образовања и васпитања- обједињен Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања Закон о Националном оквиру квалификација- обједињен Закон о изменама и допунама Закона о националном оквиру квалификација Републике Србије Извод из Закона о раду Извод из Закона о средњем образовању Извод из ЗОСОВ-а Правилник о начину распоређивања ученика за учење кроз рад Правилник о програму обуке, ближим условима и другим питањима од значаја за полагање испита за инструктора Закон о дуалном образовању Закон о основама система образовања и васпитања Закон о средњем образовању и васпитању Правилник о комисији за утврђивање испуњености услова за извођење учења кроз рад код послодавца Захтев за утврђивање испуњености услова за извођење учења кроз рад код послодавца
Техничар за логистику и шпедицију Електричар Електромонтер мрежа и постројења Електротехничар информационих технологија Монтер телекомуникационих мрежа Сервисер термичких и расхладних уређаја Техничар мехатронике Оператер основних грађевинских радова Руковалац грађевинском механизацијом Пластичар Техничар за дигиталну графику и интернет обликовање Бравар-заваривач Индустријски механичар Механичар моторних возила Оператер машинске обраде Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина Месар Оператер у прехрамбеној индустрији Пекар Пољопривредни техничар Посластичар Прехрамбени техничар Виноградар-винар Оператер за израду намештаја Индустријски кројач Механичар текстилних машина Модни кројач Конобар Кувар Трговац Туристичко-хотелијерски техничар Машински техничар за компјутерско конструисање Обућар Техничар поштанског саобраћаја и телекомуникационих услуга Техничар штампе Техничар за полимере Техничар- моделар одеће Трговински техничар
Овај сајт користи колачиће ради пружања бољег корисничког искуства и функционалности. Детаљније