Uspešne priče o dualnom obrazovanju


Priče koje su do sada interpretirane široj javnosti najbolje oslikavaju dualno obrazovanje u kompanijama koje već dugi niz godina učestvuju u sprovođenju procesa učenja kroz rad. Kakvo je iskustvo kompanija koje su se prvi put uključile tokom prošle školske godine, a šta o dualnom obrazovanju kažu učenici? Na to pitanje odgovaraju predstavnici kompanije Delta Motors, kao i jedan od učenika koji je dobio priliku da praktična znanja i veštine stiče u ovoj renomiranoj firmi.

Tokom prethodne školske godine ukupno 5 učenika Tehničke škole GSP je imalo priliku da stekne neophodna znanja, kao i da, poput vrednog kolekcionara, sakupi veštine koje im omogućavaju da se uspešno nose sa izazovima i zahtevima obrazovnog profila za koji se školuju. Najbolji pokazatelj pozitivnog iskustva kompanije su i podaci o iskazanoj potrebi za narednu školsku godinu, u kojoj je kompanija tražila novu grupu učenika za obrazovni profil – Mehaničar motornih vozila.

Važnu ulogu u dualnom modelu obrazovanja imaju instruktori koji su učenicima dostupni sve vreme tokom učenja kroz rad za svaku vrstu podrške koja im je neophodna. Sagovornik Privredne komore Srbije je upravo bio jedan od licenciranih instruktora pomenute kompanije, Bogdan Lačković, koji se nalazi na poziciji Menadžera za tehničku podršku, kao i na mestu gde obavlja poslove Tehničkog trenera.

-Naša kompanija je nova u sistemu dualnog obrazovanja, tako da učenici imaju priliku da uče u realnom radnom okruženju od prethodne školske godine. S obzirom da se dualni model realizuje tek nepunih godinu dana, može se zaključiti da su prva iskustva veoma dobra. Za sada, u kompaniji Delta Motors, učenici imaju priliku da se školuju za obrazovni profil Mehaničar motornih vozila – istakao je naš sagovornik.

Nedostatak kvalifikovanog stručnog kadra je jedan od najvećih izazova sa kojima se suočava privreda u Srbiji, a dualni model obrazovanja se nameće kao efikasna opcija koja nudi dugotrajno rešenje za aktuelni problem na tržištu rada.

-Na osnovu iskustva koje smo stekli učešćem u dualnom obrazovanju možemo govoriti o nekoliko vrlo važnih benefita ovakvog načina školovanja. S obzirom da je evidentno da na tržištu rada postoji deficit kvalifikovanog stručnog kadra za pojedina zanimanja, logično je da je dualno obrazovanje način na koji se može obezbediti stručni kadar, dok učenicima može doneti lakše zaposlenje nakon završetka školovanja. Takođe, tokom procesa učenja kroz rad se odvija kontinuirana priprema i obuka učenika za sticanje potrebnih znanja i veština koje oni mogu upotrebi na tržištu rada nakon školovanja.

Predstavnik kompanije Delta Motors je ocenio dualni model obrazovanja najvišom ocenom, ali i otkrio neke od planova koje kompanija ima u budućnosti i iskoristio priliku da se još jednom dotakne uloge instruktora u dualnom obrazovanju.

-Još jednom bih istakao da smo veoma zadovoljni rezultatima koje su učenici postigli tokom ove školske godine. Iz tog razloga, a po završetku školovanja, imamo plan da ponudimo zaposlenje određenom broju učenika koji su završili školovanje po dualnom modelu obrazovanja u našoj kompaniji. Za sam kraj, voleo bih još jednom da istaknem da smatram da instruktori imaju ključnu ulogu u procesu dualnog obrazovanja – zaključio je Bogdan Lačković tokom razgovora.

Svoje iskustvo podelio je i učenik drugog razreda Tehničke škole GSP, šesnaestogodišnji Danilo Đinović, koji u realnom radnom okruženju ima priliku da stiče praktična znanja i veštine za gorepomenuti obrazovni profil.

-Od kraja novembra prošle godine učestvujem u realizaciji dualnog modela obrazovanja. Tokom boravka u kompaniji sam imao priliku da se upoznam sa tim kako izgleda rad na novim vozilima i tehnologijama. Takođe, ono što je prednost učenja u kompaniji jeste to što ovde možemo videti kako funkcionišu sistemi na vozilima koje nemamo priliku da vidimo u školi. Ono što nam dosta znači jeste činjenica da uvek tokom učenja imamo podršku instruktora – sumirao je učenik Tehničke škole GSP.

Iskoristili bismo priliku da na kraju ove uspešne priče podelimo sa čitaocima par interesantnih detalja na koje su ukazali predstavnici kompanije Delta Motors. Reč je o tome da je kompanija tokom školske godine organizovala nekoliko edukativnih poseta muzejima, tokom kojih su učenici imali priliku da nauče nešto dodatno iz svojih oblasti, kao i da iskoriste zajedničko vreme za druženje.

Dualno obrazovanje u kompaniji Delta Motors u brojkama:

Video prilog

Foto galerija

Podelite!

Vidi još:

2023-07-28T11:51:51+01:00
Go to Top