Profesionalna orijentacija je program podrške namenjen  učenicima i roditeljima u izboru škole i obrazovnog profila prema sklonostima, sposobnostima i interesovanjima učenika. Izbor srednje škole je i te kako složen zadatak, jer u tom uzrastu možda još uvek nemaš predstavu šta bi voleo da upišeš, zato je profesionalna orijentacija prava stvar za tebe i pogodnost koju treba da iskoristiš kada god imaš potrebe za tim. Ovaj program namenjen je učenicima sedmog i osmog razreda.

U svojoj osnovnoj školi možeš da se obratiš timu za profesionalnu orijentaciju koji čine stručni saradnici i nastavnici, koji imaju zadatak da pomognu učenicima i roditeljima u donošenju odluke o nastavku školovanja, kao i o budućoj karijeri. Oni takođe prate tvoj razvoj, uviđaju koje su tvoje sklonosti i sposobnosti, a i predstavljaju ti karakter i uslove rada određenih zanimanja, što ti znatno pomaže da stekneš širu sliku o različitim poslovima i tako se pronađeš u nekoj od branši. Na koji način to rade? U zakazanom terminu, prema dogovoru sa članovim Tima, uradićeš test profesionalne orijentacije. U okviru tog testa ćeš dati više informacija o sebi, odnosno o tome šta voliš, šta te interesuje i u čemu se pronalaziš. Na osnovu tvojih odgovora, predstavnici Tima će obaviti razgovor sa tobom na kom će ti saopštiti koje su to profesije koje bi odgovarale tvojim interesovanjima i, u skladu sa tim, dati ti preporuke za izbor srednje škole. Stručna lica iz tima za profesionalnu orijentaciju su objektivna, ne poistovećuju svoje mogućnosti sa mogućnostima učenika, ali i usmeravaju učenike na to da samostalno donose odluke o svom budućem profesionalnom opredeljenju.

Još jedna dodatna pogodnost za koju bi trebalo da znaš jeste da tokom pomenutog programa imaš mogućnost da kreiraš svoj lični portfolio profesionalne orijentacije, koji sadrži sve tvoje radove od početka do kraja procesa odlučivanja. Portfolio ti dosta može pomoći u tome da postupno, korak po korak, pristupiš izboru škole, odnosno zanimanja. Ukoliko te interesuje kako u praksi izgleda portofolio profesionalne orijentacije, ohrabrujemo te da to pogledaš ovde.

Takođe, za podršku pri izboru zanimanja za koje ćeš se školovati, možeš da se obratiš i Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Više informacija možeš pronaći na sledećem linku.

Kada upišeš srednju školu i tada ti je na raspolaganju ovakva vrsta podrške, jer i srednje škole imaju svoje timove za karijerno vođenje i savetovanje.

Informacije o upisu

Pregled kompanija