Profesionalna orijentacija je program podrške namenjen  učenicima i roditeljima u izboru škole i obrazovnog profila prema sklonostima, sposobnostima i interesovanjima učenika. Izbor srednje škole je i te kako složen zadatak, jer u tom uzrastu možda još uvek nemaš predstavu šta bi voleo da upišeš, zato je profesionalna orijentacija prava stvar za tebe i podogdnost koju treba da iskoristiš kada god imaš potrebe za tim. Ovaj program namenjen je učenicima sedmog i osmog razreda.

U svojoj osnovnoj školi možeš da se obratiš timu za profesionalnu orijentaciju koji čine stručni saradnici i nastavnici, koji imaju zadatak da pomognu učenicima i roditeljima u donošenju odluke o nastavku školovanja, kao i o budućoj karijeri. Oni takođe prate tvoj razvoj, uviđaju koje su tvoje sklonosti i sposobnosti, a i predstavljaju ti karakter i uslove rada određenih zanimanja, što ti znatno pomaže da stekneš širu sliku o različitim poslovima i tako se pronađeš u nekoj od branši. Na koji način to rade? U zakazanom terminu, prema dogovoru sa članovim Tima, uradićeš test profesionalne orijentacije. U okviru tog testa ćeš dati više informacija o sebi, odnosno o tome šta voliš, šta te interesuje i u čemu se pronalaziš. Na osnovu tvojih odgovora, predstavnici Tima će obaviti razgovor sa tobom na kom će ti saopštiti koje su to profesije koje bi odgovarale tvojim interesovanjima i, u skladu sa tim, dati ti preporuke za izbor srednje škole. Stručna lica iz tima za profesionalnu orijentaciju su objektivna, ne poistovećuju svoje mogućnosti sa mogućnostima učenika, ali i usmeravaju učenike na to da samostalno donose odluke o svom budućem profesionalnom opredeljenju.

Takođe, za podršku pri izboru zanimanja za koje ćeš se školovati, možeš da se obratiš i Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Više informacija možeš pronaći na sledećem linku.

Kada upišeš srednju školu i tada ti je na raspolaganju ovakva vrsta podrške, jer i srednje škole imaju svoje timove za karijerno vođenje i savetovanje.