Poslodavci se svake godine prijavljuju za uključivanje u dualno obrazovanje za prijem nove generacije učenika.
Prijava počinje 1.oktobra i traje do 30. novembra.
Uključivanje u dualno obrazovanje odvija se putem veb portala i podrazumeva tri koraka:

  1. Otvaranje profila poslodavca na portalu dualnog obrazovanja, za koje je potrebno  uneti osnovne poslovne podatke (PIB, matični broj, adresa i sl). Ovde  je dostupan video o kreiranju profila poslodavca;
  2. Podnošenje Zahtevaza akreditaciju za svaki obrazovni profil za kojim poslodavac ima potrebu. Uz Zahtev se, nadležnoj PKS/RPK poštom ili putem veb portala, podnosi i prateća dokumentacija. Na profilu poslodavca je navedena sva potrebna dokumentacija, a na linkumožete da pogledate i objašnjenje svakog od dokumenata;
  1. Podnošenje Izjave o spremnosti za uključivanje u dualno obrazovanje,  u kojoj poslodavac bira jedan ili više ponuđenih dualnih profila, navodi broj učenika koji je spreman da primi na učenje kroz rad i lokaciju na kojoj bi se realizovalo učenje kroz rad.

Kreiranje profila poslodavca

Ukoliko nijedan profil iz ponude ne odgovara Vašim potrebama, na portalu je omogućena opcija putem koje možete da navedete novi obrazovni profil za koji predlažete da se uvede u ponudu za realizaciju po dualnom modelu obrazovanja.

Na osnovu podnetog Zahteva i dokumentacije, PKS započinje sa sprovođenjem procesa ,,akreditacije“.

Molimo Vas da pre podnošenja Izjave sagledate sve predviđene uslove i obaveze, jer se na bazi svih podnetih izjava planira upis u srednje škole na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. Prikupljeni podaci dostavljaju se Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i na osnovu njih se donosi konačna odluka o broju i strukturi odeljenja koja će se realizovati po dualnom modelu obrazovanja.

Dokumentacija za akreditaciju

Nakon upisa učenika u 1. razred, potrebno je da  kompanija potpiše Ugovor o dualnom obrazovanju kojim se regulišu međusobni odnosi škole i poslodavca. U dualnom obrazovanju, poslodavci zaključuju i drugi tip ugovora – Ugovor o učenju kroz rad kojim se regulišu međusobni odnosi učenika i poslodavca. Ovaj ugovor zaključuje se nakon izvršenog procesa raspoređivanja učenika.

Obrazovni profili
u dualnom obrazovanju

O dualnom obrazovanju

Dokumenti