Послодавци се сваке године пријављују за укључивање у дуално образовање за пријем нове генерације ученика.
Пријава почиње 1.октобра и траје до 30. новембра.
Укључивање у дуално образовање одвија се путем веб портала и подразумева три корака:

  1. Oтварање профила послодавца на порталу дуалног образовања, за које је потребно  унети основне пословне податке (ПИБ, матични број, адреса и сл). Овде  је доступан видео о креирању профила послодавца;
  2. Подношење Захтева за акредитацију за сваки образовни профил за којим послодавац има потребу. Уз Захтев се, надлежној ПКС/РПК поштом или путем веб портала, подноси и пратећа документација. На профилу послодавца је наведена сва потребна документација, а на линку можете да погледате и објашњење сваког од докумената;
  1. Подношење Изјаве о спремности за укључивање у дуално образовање,  у којој послодавац бира један или више понуђених дуалних профила, наводи број ученика који је спреман да прими на учење кроз рад и локацију на којој би се реализовало учење кроз рад.

Креирање профила послодавца

Уколико ниједан профил из понуде не одговара Вашим потребама, на порталу је омогућена опција путем које можете да наведете нови образовни профил за који предлажете да се уведе у понуду за реализацију по дуалном моделу образовања.

На основу поднетог Захтева и документације, ПКС започиње са спровођењем процеса ,,акредитације“.

Молимо Вас да пре подношења Изјаве сагледате све предвиђене услове и обавезе, јер се на бази свих поднетих изјава планира упис у средње школе на локалном, регионалном и националном нивоу. Прикупљени подаци достављају се Министарству просвете, науке и технолошког развоја и на основу њих се доноси коначна одлука о броју и структури одељења која ће се реализовати по дуалном моделу образовања.

Документација за акредитацију

Након уписа ученика у 1. разред, потребно је да  компанија потпише Уговор о дуалном образовању којим се регулишу међусобни односи школе и послодавца. У дуалном образовању, послодавци закључују и други тип уговора – Уговор о учењу кроз рад којим се регулишу међусобни односи ученика и послодавца. Овај уговор закључује се након извршеног процеса распоређивања ученика.

Образовни профили
у дуалном образовању

O дуалном образовању

Документи