Privreda Srbije prepoznala značaj dualnog obrazovanja

Za sledeću  školsku 2022/2023. godinu prijavilo se 30 odsto novih kompanija za model dualnog obrazovanja, a zbog velikog interesovanja privrede rok za podnošenje prijava produžen je do 15. decembra.

„Do kraja novembra pristiglo nam je 650 prijava kompanija za različite profile dualnog obrazovanja, zahtevi još pristižu pa smo kompanijama dali mogućnost da se prijavljuju do polovine decembra. Na raspolaganju smo i za individualne sastanke sa ciljem što preciznijeg i kvalitetnijeg informisanja privrednika o prednostima i zadacima u realizaciji dualnog obrazovanja“, objašnjava Mirjana Kovačević, rukovodilac Centra za dualno obrazovanje i obrazovne politike Privredne komore Srbije.

Podseća da su dominantni sektori za koje su kompanije zainteresovane tradicionalno elektrotehnika, mašinstvo i obrada metala, ugostiteljstvo, poljoprivreda. Privreda je prepoznala i potrebu za novim obrazovnim profilima, koji su prvi put ove godine u ponudi poput vodoinstalatera, galanteriste, kulinarskog tehničara i hotelsko-restoraterskog tehničara, dodala je Kovačević. Poslodavci se prijavljuju putem specijalizovanog veb portala Privredne komore Srbije http://portal.dualnoobrazovanj… na kojem kreiraju profil kompanije i na jednostavan način, u tri koraka, podnose prijavu za uključivanje u model dualnog obrazovanja.

Kovačević podseća da su prednosti dualnog modela obrazovanja sticanje znanja u školi i kompaniji. U zavisnosti od obrazovnog profila za koji se učenik opredeli već u prvom razredu može početi da ide u kompaniju na učenje kroz rad. Đaci od samog početka školovanja usvajaju praktična i primenljiva znanja u realnom radnom okruženju, a po završetku, učenik se može zaposliti kod poslodavca, pokrenuti sopstveni posao ili nastaviti dalje školovanje.

Od sledeće, školske 2022/2023. godine, u ponudi za realizaciju po dualnom modelu će se naći i devet novih obrazovnih profila: elektrotehničar telekomunikacija, rukovalac poljoprivredne mehanizacije, kulinarski tehničar, hotelsko-restoraterski tehničar, turistički-tehničar, vodoinstalater, tehničar industrijske robotike, galanterista i izrađivač hemijskih proizvoda.

Barbara Vilfinger, stručnjak za dualno obrazovanje u Privrednoj komori Austrije koja pruža veliku podršku Privrednoj komori Srbije u realizaciji zadataka u dualnom obrazovanju, ocenjuje da se srpski model dualnog obrazovanja uspešno sprovodi i ubrzano razvija i ako nastavi ovim tempom, velike su šanse da se ostvare svi benefiti kao u Austriji.

„U austrijskim kompanijama put od dualnog obrazovanja do korporativnog upravljanja je veoma realan i često se javlja u praksi. Menadžeri koji su završili dualno obrazovanje vrlo su upoznati sa suštinom poslovanja i mogu bolje razumeti procese i samim tim ih unaprediti. Funkcionalni sistem dualnog obrazovanja ponekad može biti bitan faktor za podsticanje ulaganja stranih kompanija. Pored dostupnosti stručnog kadra, takođe je presudan i stepen stručnog znanja  – povratne informacije austrijskih kompanija u Srbiji to potvrđuju. U godišnjim anketiranjima austrijskih podružnica u Srbiji, tema kvalifikovanih kadrova u smislu njihove  dostupnosti i stručnog znanja postaje sve važnija. Tajna uspeha dualnog obrazovanja leži, između ostalog, u dobroj interakciji obrazovanja i privrede“, ističe Vilfinger.

Po dualnom modelu, koje čini pet procenata celokupnog srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji, trenutno se školuje 8.000 učenika, u 150 škola i u 700 kompanija, a kompanija Roaming Networks prvi put je u ovoj školskoj godini u modelu dualnog obrazovanja i za svega nekoliko meseci ima veoma pozitivna iskustva.

„Đaci su za ova tri meseca pokazali zavidno interesovanje. Dobro su prihvatili naš kolektiv, nove obaveze, pokazuju interesovanje i sposobnost da stiču nova teorijska i praktična znanja. Dosadašnji ishodi učenja su bili sjajni. Đaci će tokom dualnog obrazovanja u našoj kompaniji proći kroz sve sektore od mobilne i fiksne telefonije do optike i po završetku tog procesa dobićemo nove mlade buduće kolege koje ćemo moći da angažujemo za više pozicija, što je trenutno, nemoguće naći na tržištu. U ovoj godini kod nas je u kompaniji pet đaka, a planiramo da ih bude između 15 i 20 po grupi“, ističe Miloš Maksimović, instruktor za dualno obrazovanje u Roaming Networks.

Podelite!