Novi ugovori o dualnom obrazovanju u području rada trgovina, ugostiteljstvo i turizam

Učenici Hemijsko-tehnološke škole Kruševac, koji se opredeljuju za dualno obrazovanje, imaće na raspolaganju još jednu kompaniju sa teritorije Rasinskog okruga u kojoj će moći da stiču znanja, veštine i stavove neophodne za buduća zanimanja – konobar i kuvar.

U prostorijama Hemijsko-tehnološke škole Kruševac, u petak, 18.11.2022. godine, ugovore o dualnom obrazovanju za pomenute obrazovne profile sa Hemijsko-tehnološkom školom Kruševac potpisala je Ugostiteljska radnja Čarapanska meana Kruševac.

Podelite!