Нови уговори о дуалном образовању у подручју рада трговина, угоститељство и туризам

Ученици Хемијско-технолошке школе Крушевац, који се опредељују за дуално образовање, имаће на располагању још једну компанију са територије Расинског округа у којој ће моћи да стичу знања, вештине и ставове неопходне за будућа занимања – конобар и кувар.

У просторијама Хемијско-технолошке школе Крушевац, у петак, 18.11.2022. године, уговоре о дуалном образовању за поменуте образовне профиле са Хемијско-технолошком школом Крушевац потписала је Угоститељска радња Чарапанска меана Крушевац.

Поделите!