Modernizacija kvalifikacije Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina

Na osnovu opisa posla koji je dala privreda svake zemlje Zapanog Balkana, biće izrađen standard zanimanja i standard kvalifikacije koji će biti regionalno usaglašeni, a potom će biti razvijen i nastavni plan i program.

Na osnovu opisa posla koji su, zajedno sa projektnim partnerima, izradili predstavnici kompanija Agromehanika, Konelek, Inmold, DMV i DDM metaling, radna grupa započela je rad na inicijativi i elaboratu za modernizaciju kvalifikacije Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina.

Ova kvalifikacija će biti usvojena prema nacionalnim procedurama svake zemlje, a potom i uvedena u odgovarajuće srednje stručne škoel, po kojima će se školovati naredne generacije učenika.

Aktivnosti modernizacije ovog profila realizuju se u okviru projekta ,,Unapređenje kvaliteta obrazovanja i obuke u Jugoistočnoj Evropi EQET SEE” koji koordinira ERI SEE (Inicijativa Južno-istočne Evrope za reformu obrazovanja), a finansira austrijska razvojna agencija.

Za više informacija o projektu posetite sajt: https://eqet.erisee.org/.

Podelite!