Модернизација квалификације Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина

На основу описа посла који је дала привреда сваке земље Запаног Балкана, биће израђен стандард занимања и стандард квалификације који ће бити регионално усаглашени, а потом ће бити развијен и наставни план и програм.

На основу описа посла који су, заједно са пројектним партнерима, израдили представници компанија Агромеханика, Конелек, Инмолд, ДМВ и ДДМ металинг, радна група започела је рад на иницијативи и елаборату за модернизацију квалификације Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина.

Ова квалификација ће бити усвојена према националним процедурама сваке земље, а потом и уведена у одговарајуће средње стручне шкоел, по којима ће се школовати наредне генерације ученика.

Активности модернизације овог профила реализују се у оквиру пројекта ,,Унапређење квалитета образовања и обуке у Југоисточној Европи ЕQЕТ СЕЕ” који координира ЕРИ СЕЕ (Иницијатива Јужно-источне Европе за реформу образовања), а финансира аустријска развојна агенција.

За више информација о пројекту посетите сајт: https://eqet.erisee.org/.

Поделите!