Održan kick-off sastanak projekta DualVET project Serbia

Inicijalni sastanak partnera projekta DualVET project Serbia vrednog 4,5 miliona eura održan je početkom oktobra u prostorijama Privredne komore Srbije.

Projekat DualVET project Serbia usmeren je na usavršavanje modela srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji i predviđeno je da traje 4 godine. Projekat je finansiran od strane Austrijske razvojne agencije (ADA) i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC). Početkom meseca je realizovan prvi sastanak kome su, pored predstavnika Privredne komore Srbije, koja na ovom projektu ima vodeću ulogu, prisustvovali donatori, kao i predstavnici partnerskih institucija – Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV), Instituta za stručno obrazovanje i obuku (ibw) i Privredne komore Austrije (WKO).

Sastanak je realizovan sa ciljem međusobnog informisanja o predstojećim aktivnostima, utvrđivanju načina rada, obavezama i odgovornostima svakog partnera i kreiranjem godišnjeg plana rada.

Na samom početku sastanka, mr Mirjana Kovačević, rukovodilac Centra za edukaciju, dualno obrazovanje i obrazovne politike PKS je predstavila rezultate prethodnog projekta finansiranog od strane Austrijske razvojne agencije i tom prilikom se, kroz brojčani prikaz, mogla videti efikasnost rada na polju unapređivanja dualnog modela obrazovanja, odnosno srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji. Nakon toga, partnerima je ukazano na izmene i dopune nedavno usvojenog Zakona o dualnom obrazovanju koji je u primeni od 15. septembra tekuće godine.

Po informisanju o prethodnim uspesima i aktuelnom stanju, Aleksandra Milićević, rukovodilac Službe za dualno obrazovanje i obrazovne politike predstavila je ciljeve projekta DualVET project Serbia i podsetila partnere na komponente projekta i njihove glavne karakteristike.

Dinamični dvodnevni sastanak razultirao je planom aktivnosti koje će biti realizovane tokom prve godine projekta.

Podelite!