Izmene Zakona o dualnom obrazovanju

Početkom septembra usvojen je novi Zakon o dualnom obrazovanju, koji je u primeni od 15. septembra 2023. godine.

Tokom prethodnog perioda, a nakon brojnih konsultacija Privredne komore Srbije sa predstavnicima privrede i ostalim relevantnim akterima, identifikovan je prostor za unapređenje postojećeg modela dualnog obrazovanja u Srbiji.

Neke od novina koje donosi novi Zakon o dualnom obrazovanju su sledeće:

 • Uvodi se dokument pod nazivom Program učenja kroz rad;
 • Predviđeno je zaključivanje predugovora o dualnom obrazovanju;
 • Izmenjen je dokument pod nazivom Plan realizacije učenja kroz rad;
 • Povećan je broj sati koje učenik može na dnevnom nivou provesti kod poslodavca- sa 6 na 8;
 • Iznos naknade za izvođenje učenja kroz rad kod poslodavca i dalje ostaje minimum 70% minimalne cene rada po satu za svaki sat proveden na učenju kroz rad, s tim da je moguće naknadu isplaćivati stepenasto;
 • Uvode se pojmovi trening alijansi i trening centara;
 • Izmenjen je sastav komisije za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izvođenje učenja kroz rad (bez inspektora rada);
 • Uređen je status Kancelarije za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija, kao i delokrug poslova iz oblasti dualnog obrazovanja kojima se ona bavi;
 • Od školske 2026/2027. godine obim učenja kroz rad iznosiće za trogodišnje obrazovne profile najmanje 60% od ukupnog broja časova stručnih predmeta, odnosno najmanje 40% za četvorogodišnje obrazovne profile;
 • Od školske 2034/2035. godine obim učenja kroz rad će za sve obrazovne profile iznositi 60% od ukupnog broja časova predviđenih planom i programom nastave i učenja;
 • Predviđena je mogućnost finansijske podrške školama i privredi na osnovu uredbe koje donosi Vlada Republike Srbije.

Više informacija o izmenama koje su uvedene novim Zakonom možete pogledati ovde.

Podelite!