Измене Закона о дуалном образовању

Почетком септембра усвојен је нови Закон о дуалном образовању, који је у примени од 15. септембра 2023. године.

Током претходног периода, а након бројних консултација Привредне коморе Србије са представницима привреде и осталим релевантним актерима, идентификован је простор за унапређење постојећег модела дуалног образовања у Србији.

Неке од новина које доноси нови Закон о дуалном образовању су следеће:

 • Уводи се документ под називом Програм учења кроз рад;
 • Предвиђено је закључивање предуговора о дуалном образовању;
 • Измењен је документ под називом План реализације учења кроз рад;
 • Повећан је број сати које ученик може на дневном нивоу провести код послодавца- са 6 на 8;
 • Износ накнаде за извођење учења кроз рад код послодавца и даље остаје минимум 70% минималне цене рада по сату за сваки сат проведен на учењу кроз рад, с тим да је могуће накнаду исплаћивати степенасто;
 • Уводе се појмови тренинг алијанси и тренинг центара;
 • Измењен је састав комисије за утврђивање испуњености услова за извођење учења кроз рад (без инспектора рада);
 • Уређен је статус Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација, као и делокруг послова из области дуалног образовања којима се она бави;
 • Од школске 2026/2027. године обим учења кроз рад износиће за трогодишње образовне профиле најмање 60% од укупног броја часова стручних предмета, односно најмање 40% за четворогодишње образовне профиле;
 • Од школске 2034/2035. године обим учења кроз рад ће за све образовне профиле износити 60% од укупног броја часова предвиђених планом и програмом наставе и учења;
 • Предвиђена је могућност финансијске подршке школама и привреди на основу уредбе које доноси Влада Републике Србије.

Више информација о изменама које су уведене новим Законом можете погледати овде.

Поделите!