Rok za prijavu poslodavaca za uključivanje u dualno obrazovanje ističe 15. decembra

Ostalo je još tri dana za prijavu poslodavaca za uključivanje u dualno obrazovanje za narednu školsku godinu.

Poslodavci koji žele da prime novu generaciju učenika po dualnom modelu obrazovanja, mogu podneti prijavu putem veb portala Privredne komore Srbije http://portal.dualnoobrazovanje.rs/, a najkasnije do 15. decembra 2022. godine.

Za prijavu je potrebno da kreirate profil Vaše kompanije na veb portalu, i da putem portala, podnesete:

  1. Zahtev za akreditaciju za svaki obrazovni profil za koji ste zainteresovani, ukoliko za isti već nemate akreditaciju i
  2. Izjavu o spremnosti za svaki obrazovni profil za koji ste zainteresovani u kojoj navodite broj učenika koji želite da primite, grad/opštinu na kojoj će se obavljati učenje kroz rad, a opciono možete navesti i predlog škole za saradnju.

Na bazi prikupljenih Izjava, Privredna komora Srbije formira predlog o potrebama privrede za budućim kadrovima i dostavlja ga Ministarstvu prosvete na osnovu koga se donosi odluka o formiranju odeljenja za svaku opštinu i grad na teritoriji Republike Srbije.

Spisak svih obrazovnih profila po dualnom modelu obrazovanja za školsku 2023/2024 zainteresovati mogu pogledati ovde.

Podelite!