Рок за пријаву послодаваца за укључивање у дуално образовање истиче 15. децембра

Остало је још три дана за пријаву послодаваца за укључивање у дуално образовање за наредну школску годину.

Послодавци који желе да приме нову генерацију ученика по дуалном моделу образовања, могу поднети пријаву путем веб портала Привредне коморе Србије http://portal.dualnoobrazovanje.rs/, а најкасније до 15. децембра 2022. године.

За пријаву је потребно да креирате профил Ваше компаније на веб порталу, и да путем портала, поднесете:

  1. Захтев за акредитацију за сваки образовни профил за који сте заинтересовани, уколико за исти већ немате акредитацију и
  2. Изјаву о спремности за сваки образовни профил за који сте заинтересовани у којој наводите број ученика који желите да примите, град/општину на којој ће се обављати учење кроз рад, а опционо можете навести и предлог школе за сарадњу.

На бази прикупљених Изјава, Привредна комора Србије формира предлог о потребама привреде за будућим кадровима и доставља га Министарству просвете на основу кога се доноси одлука о формирању одељења за сваку општину и град на територији Републике Србије.

Списак свих образовних профила по дуалном моделу образовања за школску 2023/2024 заинтересовати могу погледати овде.

Поделите!