Plan realizacije učenja kroz rad je dokument koji kreiraju instruktor iz kompanije i koordinator učenja kroz rad. Sadrži informacije u vezi sa sadržajem onog dela plana i programa nastave i učenja koji će se realizovati u kompaniji i predstavlja sastavni deo ugovora o učenju kroz rad. Primer dokumenta možete naći ovde.