План реализације учења кроз рад је документ који креирају инструктор из компаније и координатор учења кроз рад. Садржи информације у вези са садржајем оног дела плана и програма наставе и учења који ће се реализовати у компанији и представља саставни део уговора о учењу кроз рад. Пример документа можете наћи овде.