План реализације учења кроз рад представља документ који заједно креирају координатор учења кроз рад и инструктор, а служи за планирање учења кроз рад у компанији. Он садржи опис активности, место и динамику остваривања учења кроз рад. Твој инструктор у компанији је задужен за то да се овај план примењује током твоје практичне наставе, како би стекао компетенције за одређено занимање. Уколико те интересује како игледа део Плана реализације учења кроз рад, можеш да погледаш овде.