Uključivanje u dualno obrazovanje počinje kreiranjem profila poslodavca na web stranici portal.dualnoobrazovanje.rs.

Kreiranjem profila, poslodavacu se otvara mogućnost za podnošenje zahteva za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izvođenje učenja kroz rad, zahteva za obuku i polaganje ispita za instruktore, kao i izjava o spremnosti za uključivanje u dualno obrazovanje. Izjava o spremnosti za uključivanje u dualno obrazovanje je dokument kojim poslodavac potvrđuje za kojim obrazovnim profilom ima potrebu, za koliko učenika i na kojoj lokaciji. Takođe, u sklopu ovog dokumenta, poslodavac ima mogućnost da prijavi i obrazovni profil koji se trenutno ne nalazi na spisku dualnih profila. Više o proceduri uključivanja pročitajte ovde.