Укључивање у дуално образовање почиње креирањем профила послодавца на wеб страници portal.dualnoobrazovanje.rs.

Креирањем профила, послодавацу се отвара могућност за подношење захтева за утврђивање испуњености услова за извођење учења кроз рад, захтева за обуку и полагање испита за инструкторе, као и изјава о спремности за укључивање у дуално образовање. Изјава о спремности за укључивање у дуално образовање је документ којим послодавац потврђује за којим образовним профилом има потребу, за колико ученика и на којој локацији. Такође, у склопу овог документа, послодавац има могућност да пријави и образовни профил који се тренутно не налази на списку дуалних профила. Више о процедури укључивања прочитајте овде.