U zavisnosti od toga koji obrazovni profil učenik/ca odabere, od toga zavisi i to da li će od samog starta krenuti sa odlascima na praktični deo nastave. Za neke obrazovne profile učenje kroz rad počinje od prve godine srednje škole, a kod nekih profila tek kasnije. To zavisi od više faktora, a preporučujemo Vam da se o tome informišete u delu koji se bavi obrazovnim profilima.