У зависности од тога који образовни профил ученик/ца одабере, од тога зависи и то да ли ће од самог старта кренути са одласцима на практични део наставе. За неке образовне профиле учење кроз рад почиње од прве године средње школе, а код неких профила тек касније. То зависи од више фактора, а препоручујемо Вам да се о томе информишете у делу који се бави образовним профилима.