Model dualnog obrazovanja ne podrazumeva da budeš na praktičnom delu nastave tokom letnjeg perioda, međutim postoji mogućnost da se dogovoriš sa predstavnicima kompanije da i preko leta dolaziš na dalje usavršavanje.