Модел дуалног образовања не подразумева да будеш на практичном делу наставе током летњег периода, међутим постоји могућност да се договориш са представницима компаније да и преко лета долазиш на даље усавршавање.