Da, pre nego što učenik/ca krene da ide u kompaniju u kojoj će obavljati praktičan deo nastave, potrebno je da kompanija sklopi ugovor o učenju kroz rad sa učenikom/com. Ugovor se potpisuje kako bi proces učenja kroz rad prošao u najboljem mogućem redu, a tamo je takođe definisano koja su prava učenika/ce kao i koje su to obaveze koje očekuju učenika/cu na učenju kroz rad.

Primer ugovora koji kompanija sklapa sa učenikom/com možeš da pogledaš ovde.