Да, пре него што ученик/ца крене да иде у компанију у којој ће обављати практичан део наставе, потребно је да компанија склопи уговор о учењу кроз рад са учеником/цом. Уговор се потписује како би процес учења кроз рад прошао у најбољем могућем реду, а тамо је такође дефинисано која су права ученика/це као и које су то обавезе које очекују ученика/цу на учењу кроз рад.

Пример уговора који компанија склапа са учеником/цом можеш да погледаш овде.