Česta pitanja

Česta pitanja2022-07-25T13:35:49+01:00
Na koji način se vrši raspoređivanje učenika?2022-07-26T08:04:40+01:00

Procedura raspoređivanja učenika upisanih na dualne obrazovne profile propisana je Pravilnikom o načinu raspoređivanja učenika na učenju kroz rad . Za učenike koji sa učenjem kroz rad počinju već u prvom razredu, proces raspoređivanja organizuje se u toku prve nedelje septembra, odnosno njihovog prvog razreda. Za učenike koji učenje kroz rad otpočinju u kasnijim razredima, raspoređivanje se vrši na kraju školske godine koja prethodi realizaciji učenja kroz rad. Više o načinu raspoređivanja učenika možete pročitati ovde.

Koje institucije su nadležne za sprovođenje dualnog obrazovanja u Republici Srbiji?2022-07-25T13:07:27+01:00

Radi sprovođenja dualnog obrazovanja na nacionalnom nivou uspostavljeno je institucionalno partnerstvo i saradnja između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Privredne komore Srbije i Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Koja je uloga koordinatora učenja kroz rad iz škole?2022-07-26T08:05:55+01:00

Koordinator učenja kroz rad je lice zaposleno u srednjoj stručnoj školi, odnosno nastavnik praktične nastave, koji u saradnji sa instruktorom planira, prati, realizuje i vrednuje ostvarivanje učenja kroz rad kod poslodavca. Dokument pod nazivom Plan realizacije učenja kroz rad, kreira instruktor kompanije u saradnji sa koordinatorom učenja kroz rad. Više informacija o ulozi koordinatora učenja kroz rad i instruktora možete naći u Vodiču kroz dualno obrazovanje za kompanije.

Na koji način instruktor u dualnom obrazovanju stiče licencu?2022-07-26T08:06:52+01:00

Neophodno je da instruktor (lice zaposleno kod poslodavca koje ispunjava potrebne uslove) odsluša pedagoško-didaktičku obuku, u trajanju od 40 sati, koju ogranizuje Privredna komora Srbije. Po završetku obuke se polaže ispit za instruktore, a nakon položenog ispita lice stiče licencu za instruktora u dualnom obrazovanju. Više informacija o instruktorima u dualnom obrazovanju možete dobiti ovde

Koji su troškovi kompanije u dualnom obrazovanju?2022-07-25T13:51:59+01:00

Što se tiče obaveza poslodavaca u dualnom obrazovanju posebno bismo istakli materijalno i finansijsko obezbeđenje učenika, propisano članovima 33. i 34. Zakona o dualnom obrazovanju. Pod materijalnim obezbeđenjem podrazumeva se obaveza poslodavaca da učeniku obezbedi: sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu, osiguranje za slučaj povrede tokom učenja kroz rad kod poslodavca ukoliko nije obezbeđeno na drugi način, naknadu stvarnih troškova prevoza od škole do mesta izvođenja učenja kroz rad i nazad, najviše u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju, ukoliko nije na drugi način obezbeđeno, kao i naknadu troškova ishrane u skladu sa opštim aktom poslodavca. Poslodavac može da obezbedi učeniku i pokriće troškova smeštaja i ishrane u učeničkom domu. Finansijsko obezbeđenje učenika podrazumeva naknadu na koju učenik ima pravo u neto visini od najmanje 70% minimalne cene rada po svakom satu provedenom na učenju kroz rad, koja se isplaćuje jednom mesečno najkasnije do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec.Naknada je izuzeta od plaćanja poreza, ali su poslodavci u obavezi da se pridržavaju Zakona o zdravstvenom osiguranju (član 28. stav 1. tačka 1). Pomenuti član propisuje obavezu plaćanja doprinosa za slučaj povrede na radu (po stopi do 4%) i profesionalne bolesti (po stopi od 2%), za učenike koji se nalaze na učenju kroz rad. Novčana naknada se isplaćuje učeniku srazmerno broju sati koje je učenik proveo kod poslodavca u toku meseca. Ovde možete preuzeti primer obračuna naknade za tekuću godinu.

Na koji način se kompanija uključuje u dualno obrazovanje?2022-07-25T13:11:29+01:00

Uključivanje u dualno obrazovanje počinje kreiranjem profila poslodavca na web stranici portal.dualnoobrazovanje.rs.

Kreiranjem profila, poslodavacu se otvara mogućnost za podnošenje zahteva za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izvođenje učenja kroz rad, zahteva za obuku i polaganje ispita za instruktore, kao i izjava o spremnosti za uključivanje u dualno obrazovanje. Izjava o spremnosti za uključivanje u dualno obrazovanje je dokument kojim poslodavac potvrđuje za kojim obrazovnim profilom ima potrebu, za koliko učenika i na kojoj lokaciji. Takođe, u sklopu ovog dokumenta, poslodavac ima mogućnost da prijavi i obrazovni profil koji se trenutno ne nalazi na spisku dualnih profila. Više o proceduri uključivanja pročitajte ovde.

Šta je Plan realizacije učenja kroz rad?2022-07-25T13:57:40+01:00

Plan realizacije učenja kroz rad je dokument koji kreiraju instruktor iz kompanije i koordinator učenja kroz rad. Sadrži informacije u vezi sa sadržajem onog dela plana i programa nastave i učenja koji će se realizovati u kompaniji i predstavlja sastavni deo ugovora o učenju kroz rad. Primer dokumenta možete naći ovde.

Kako možemo da iskažemo potrebu za obrazovnim profilom koji nije u ponudi?2022-07-25T13:13:13+01:00

Na profilu Vaše kompanije na portalu dualnog obrazovanja, nalazi se sekcija Novi obrazovni profili. Klikom na nju otvoriće se polje gde je potrebno da kliknete na + (u gornjem levom uglu). Od Vas se očekuje da unesete informacije o nazivu novog obrazovnog profila, broju učenika za koje možete da obezbedite mesto za izvođenje učenja kroz rad, kao i da date kratak opis profila. Ukoliko niste sigurni kako se u našem obrazovnom sistemu zove konkretni obrazovni profil, možete uneti i naziv radnog mesta ili zanimanja za kojim imate potrebu.

Za koje obrazovne profile vlada najveće interesovanje?2022-10-25T09:49:59+01:00

Spisak svih obrazovnih profila koji su dostupni za realizaciju dualnog obrazovanja možete pogledati ovde, a u nastavku možete pogledati grafikon na kome se vidi 10 najpopularnijih obrazovnih profila u dualnom obrazovnom sistemu u Srbiji.

Koje kompanije učestvuju u modelu dualnog obrazovanja i da li postoji dostupan spisak kompanija?2022-07-25T13:16:36+01:00

Preko 700 kompanija učestvuje u modelu dualnog obrazovanja, a spisak svih kompanija možete da pronađete ovde.

Koliko vremena provodi učenik/ca u kompaniji?2022-07-25T13:17:01+01:00

Broj časova praktične nastave zavisi od toga koji je učenik/ca razred srednje škole, a u kompaniji učenik/ca može da provodi jedan, dva ili tri dana tokom radne nedelje. U slučaju dualnog obrazovanja učenje kroz rad se obavezno realizuje u kompanijama, dok se u školi može realizovati najviše 25% časova učenja kroz rad predviđenih planom i programom nastave i učenja. Takođe, važno je napomenuti da učenik/ca dnevno maksimalno može provoditi 6 sati u kompaniji, odnosno 30 sati nedeljno, u skladu sa planom i programom nastave i učenja.

Kada učenik kreće na praktičan deo nastave, odnosno da li učenje kroz rad kreće od prve godine?2022-07-25T13:17:23+01:00

U zavisnosti od toga koji obrazovni profil učenik/ca odabere, od toga zavisi i to da li će od samog starta krenuti sa odlascima na praktični deo nastave. Za neke obrazovne profile učenje kroz rad počinje od prve godine srednje škole, a kod nekih profila tek kasnije. To zavisi od više faktora, a preporučujemo Vam da se o tome informišete u delu koji se bavi obrazovnim profilima.

Da li praktičan deo nastave traje i tokom leta?2022-07-25T13:17:44+01:00

Model dualnog obrazovanja ne podrazumeva da učenik/ca bude na praktičnom delu nastave tokom letnjeg perioda, međutim postoji mogućnost da se učenik/ca dogovori sa predstavnicima kompanije da bi i preko leta dolazio/la na dalje usavršavanje.

Da li kompanija sklapa neki ugovor sa učenikom?2022-07-26T08:09:04+01:00

Da, pre nego što učenik/ca krene da ide u kompaniju u kojoj će obavljati praktičan deo nastave, potrebno je da kompanija sklopi ugovor o učenju kroz rad sa učenikom/com. Ugovor se potpisuje kako bi proces učenja kroz rad prošao u najboljem mogućem redu, a tamo je takođe definisano koja su prava učenika/ce kao i koje su to obaveze koje očekuju učenika/cu na učenju kroz rad.

Primer ugovora koji kompanija sklapa sa učenikom/com možeš da pogledaš ovde.

Koliko učenika je prošlo kroz dualni model obrazovanja?2022-07-25T13:32:55+01:00

Kroz dualni model obrazovanja prošlo je više od 10,500 učenika, među kojima su oni koji su već završili školovanje, kao i oni čiji je status još uvek aktuelan, odnosno još uvek pohađaju srednju školu. Trend je takav da svake godine raste interesovanje, ali i broj upisanih učenika po dualnom modelu obrazovanja.

Go to Top