U Privrednoj komori Srbije (PKS) održana je konferencija „Pet godina izazova, posvećenosti i uspeha Agencije za kvalifikacije“ na kojoj su predstavljeni dosadašnji rezultati i aktivnosti ove institucije, kao i planovi i ciljevi u narednom periodu u svetlu razvoja obrazovanja kao prioritetne oblasti za jačanje društva i privrede.

Skup u PKS okupio je najviše predstavnike zakonodavne i izvršne vlasti, naučne i poslovne zajednice, eksperte u oblasti obrazovanja.

“Za pet godina, Agencija za kvalifikacije dobila je oko 22.000 zahteva za priznavanje stranih školskih isprava, a izdala je oko 19.800 rešenja o priznavanju diploma”, rekao je direktor Časlav Mitrović. „Posebno u proteklih godinu dana bio je veliki priliv stranih državljana, ali i naših koji se vraćaju da rade u Srbiji. Napravili smo sistem da ovi zahtevi mogu da se podnose elektronski”, rekao je direktor.

„Izradili smo po novoj metodologiji oko 110 standarda kvalifikacija i nastavljamo dalje da ih radimo za visoko obrazovanje. Vodimo registar kvalifikacija i u njega je uneto oko 4.600 domaćih kvalifikacija, od čega je oko 1.500 kvalifikacija koje su trenutno aktivne, odnosno još mogu da se stiču na teritoriji Srbije”, istakao je Mitrović.

Kada je reč o registru javno priznatih organizatora obrazovanja odraslih, u Srbiji ima oko 150 organizatora sa oko 350 programa, a Agencija učestvuje i u priznavanju prethodnog učenja i bavi se i karijernim vođenjem i savetovanjem mladih, rekao je direktor, predstavljajući aktivnosti Agencije.

Skupština Srbije će, zajedno sa Agencijom za kvalifikacije, raditi na ostvarenju ciljeva, a jedan od njih, koji je i među prioritetima državne politike, jeste da mlade obrazovane ljude koji su otišli u inostranstvo vratimo kući, poručuje predsednik parlamenta Vladimir Orlić. Paralelno sa povratkom onih koji su otišli radićemo i na tome da se stvore uslovi da mladi koji završavaju školovanje u Srbiji ostanu u svojoj zemlji, dodao je Orlić.  Ističe da je neophodno stalno usavršavanje kvaliteta formalnog i neformalnog obrazovanja jer na taj način imamo uspešnije i zadovoljnije ljude koji doprinose  razvoju društva. Skupština Srbije će nastaviti da podržava aktivnosti Agencija za kvalifikacije, kako bismo povezali svet obrazovanja i svet rad a, rekao je predsednik parlamenta.

Marijana Dukić Mijatović, državna sekretarka u Ministarstvu prosvete podsetila je nedavno usvojen set zakona čija će primena unaprediti rad Agencije za kvalifikacije. U narednom periodu očekuje se i donošenje preostalog paketa prosvetnih zakona, najavila je državna sekretarka.

Savetnik predsednice Vlade Srbije i državni sekretar Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Vukašin Grozdić istakao je kao posebno važno smanjenje rokova za priznavanje diploma naših ljudi koji se vraćaju iz inostranstva. „Diplome onih sa liste 500 najboljih univerziteta sada se priznaju u roku od sedam dana, a često i za samo dva-tri dana. Rok za priznavanje drugih diploma je 60 dana i to pokazuje da mi imamo sistem koji može da prepozna kvalifikacije iz inostranstva i da ljudima koji ih imaju omogući da rade na našem tržištu I pomognu našoj ekonomiji“, rekao je on.

Rukovodilac Centra za edukaciju i dualno obrazovanje PKS Mirjana Kovačević objašnjava da je najčešći uzrok strukturne nezaposlenosti brži tehnološki napredak privrede u odnosu na promene koje se čine u obrazovnoim sistemu i da je potrebno da se radi još brže na usklađivanju potreba tržišta rada sa promenama u obrazovnom sektoru. Istakla je da PKS dobro sarađuje sa Agencijom za kvalifikacije i navela da je veće uvažavanje mišljenja privrede u izradi standarda kvalifikacija počelo razvojem dualnog obrazovanja. Ukazala je da neophodno inoviranje postojećih kvalifikacija uvođenjem digitalnih kompetencija u skladu sa potrebama privrede, razvoj kvalifikacija od značaja za razvoj zelene ekonomije.

O istorijatu i razvoju obrazovanja u sektoru policije govorio je Željko Brkić, državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije, a o važnosti razvoja modela dualnog obrazovanja Gabrijela Grujić, direktorka Kancelarije za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija koja se obratila putem video linka. O ulozi i važnosti Agencije za kvalifikacije u srpskom obrazovnom sistemu govorili su i Dejan Filipović, prorektor za nastavu Beogradskog univerziteta i Branko Božić predsednik Upravnog odbora Agencije. Održani su paneli na kojima se diskutovalo o izazovima primene Nacionalnog okvira kvalifikacija, važnosti celoživotnog učenja i usklađenosti sa privrednim razvojem Srbije, zakonodavnoj regulativi i drugim temama važnim za rad Agencije.

Agencija za kvalifikacije osnovana je 2018. godine kako bi se uspostavio jedinstven i funkcionalan sistem kvalifikacija i da bi se unapređivala relevantnost sistema kvalifikacija u skladu sa potrebama privrede, naučno-tehnološkog razvoja i društva u celini. Među ključnim zadacima Agencije su priznavanje stranih školskih isprava, davanje odobrenja organizacijama za sticanje statusa javno priznatih organizatora obrazovanja odraslih, kao i povezivanje Nacionalnog okvira kvalifikacija Srbije (NOKS) sa Evropskim okvirom kvalifikacija. Agencija je uspostavila i vodi javno dostupan registar NOKS koji sadrži pregled svih kvalifikacija koje se stiču u Srbiji bilo kroz formalno bilo kroz neformalno obrazovanje ili priznavanje prethodnog učenja.