Učenici srednjih škola na razmeni u Sevilji i Milanu

Privredna komora Srbije i italijanska organizacija Uniser, koja se više od dve decenije bavi programima mobilnosti učenika i studenata, organizovali su još jedan odlazak učenika srednjih škola na stručno usavršavanje u inostranstvo preko projekta INTERVET. Nove destinacije na kojima će učenici biti tokom razmene su Milano i Sevilja, gde će imati priliku da borave na jednomesečnom, ali i na tromesečnom stručnom usavršavanju. Ukupno 14 učenika će imati priliku da učestvuje u pomenutim programima mobilnosti u Italiji i Španiji.

Učenici su do sada imali priliku da budu na razmeni u nekoliko evropskih država, među kojima su Poljska, Francuska, Slovenija, ali i Španija i Italija u kojoj su učenici trenutno na razmeni. Program mobilnosti učenika je organizovan tako da će učenici obavljati stručnu praksu kod poslodavaca čija se delatnost rada poklapa sa smerom koji učenici pohađaju u svojim školama. Za vreme stručnog usavršavanja učenika će biti realizovana praksa iz nekoliko različitih područja rada: elektrotehnika, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, hemija, nemetali i grafičarstvo, mašinstvo i obrada metala, ekonomija, pravo i administracija.

Takođe, važno je napomenuti da će rad učenika u kompanijama biti praćen od strane iskusnih mentora, što znači da će im biti dostupna svaka vrsta podrške i pomoći na stručnom usavršavanju.

Podsećanja radi, pored toga što projekat INTERVET nudi priliku za stručno usavršavanje učenika srednjih stručnih škola, kao i onih koji su završili srednju školu (poput učenika koji se trenutno nalaze u Sevilji), projekat takođe nudi mogućnosti za profesionalni razvoj nastavnika, direktora i ostalog nastavnog osoblja. Učenici će tokom boravka  imati svaki vid podrške od strane pratećih osobe koja će im biti na raspolaganju sve vreme boravka na razmeni.

Sve informacije u vezi sa aktuelnim otvorenim pozivima, kao i budućim pozivima za programe mobilnosti učenika i studenata možete pratiti na ovom sajtu, kao i na sajtu https://intervetwb.net/.

Podelite!