Učenici srednjih škola na razmeni u Bolonji

Privredna komora Srbije u saradnji sa italijanskom organizacijom UNISER, specijalizovanom za programe mobilnosti učenika i studenata realizuje projekat pod nazivom INTERVET. U okviru pomenutog projekta 10 učenika srednjih stručnih škola širom Srbije i 2 bivša učenika trenutno su u Bolonji (Italija) na stručnom usavršavanju.

Učenici koji se školuju za jedan od sledećih obrazvnih profila: kuvar, elektrotehničar informacionih tehnologija, finansijski administrator, trgovac, tehničar za logistiku i špediciju, turističko-hotelijerski tehničar, tehničar za industrijski dizajn, pekar i ugostiteljski tehničar, trenutno borave u Bolonji, gde će provesti mesec dana. Oni će tokom tog perioda obavljati stručnu praksu kod poslodavaca čija se delatnost rada podudara sa smerom koji učenici pohađaju u školama.

Pored njih, u Bolonji su trenutno na razmeni i 2 bivša učenika koji su završili srednje škole za kuvara i kulinarskog tehničara. Prema raspisanom pozivu za međunarodnu mobilnost u okviru projekta Intervet, njih dvoje je odabrano za tromesečnu praksu u Italiji. Tokom tog perioda oni će obavljati stručnu praksu kod poslodavaca koji odgovaraju njihovim zanimanjima stečenim školovanjem.

Rad učenika u kompanijama je praćen od strane iskusnih mentora.

Projekat nudi priliku za stručno usavršavanje učenika srednjih stručnih škola, onih koji su završili srednju školu, ali i nastavnika, direktora i ostalog nastavnog osoblja. Sve informacije u vezi sa otvorenim pozivima možete pratiti na ovom sajtu, kao i na sajtu https://intervetwb.net/. Ovo je druga razmena koja je organizovana u okviru projekta INTERVET.

Podelite!