Српски модел дуалног образовања представљен алумнистима CEMETS – летње школе дуалног образовања др Урсуле Ренолд

Мирјана Ковачевић, руководилац Центра за едукацију и дуално образовање ПКС и Габријела Грујић, директор Канцеларије за дуално образовање , представиле су данас у Швајцарској дуални модел образовања који се на нивоу средњег образовања у Србији успешно спроводи већ скоро десет година.

CEMETS је летња школа дуалног образовања коју већ девет година успешно води др Урсула  Ренолд, швајцарски експерт која учествује и у развоју овог модела стручног образовања у Србији. Први пут ове године школа је окупила досадашње ученике са циљем евалуације примене научених лекција и размене искустава и информација о оствареним резултатима. Кључне теме овогодишње школе биле су Проходност у образовању, Мониторинг и евалуација дуалног образовања, Исплативост инвестирања у образовање и Усаглашавање понуде и тражње за вештинама. Поред ових тема,  50 полазника из једанаест земаља широм света имало је прилику да чује и примере добре праксе, медју којима је и Србија.

У Србији, први кораци у развоју дуалног модела образовања на нивоу средњег стручног образовања у Србији учињени су 2013. године и до сада је овим моделом образовања обухваћено око 13000 ученика. Нешто мало више од 3000 ученика је већ завршило дуално образовање. Истраживања на одабраном узорку су показала да се око 50% ових ученика по завршетку свог образовања запослило у струци и да је око 25% њих остало да ради управо у компанијама у којима је и реализовало учење кроз рад.

Дуално образовање је најзаступљеније у секторима металске и машинске индустрије (посебно из ауто индустрије), прехрамбене, текстилне дрвне, грађевинарства, туризма и угоститељства, трговине и саобраћаја (логистика и шпедиција, авио саобраћај). Привреда највише тражи профиле бравар-заваривач, индустријски механичар, оператер машинске обраде, али су потребни и трговци, као и кувари и конобари. Тражени су и техничари мехатронике, техничари за компјутерско управљање ЦНЦ машинама, као и механичари моторних возила. За реализацију по дуалном моделу за наредну школску годину прилагодјено је нових 72 образовних профила који покривају све привредне секторе.

Поделите!