Početak realizacije učenja kroz rad po dualnom modelu obrazovanja u kompaniji „Telsonic d.o.o.“ iz Kaća

U kompaniji „Telsonic d.o.o.“ se realizuje edukacija učenika po dualnom modelu obrazovanja od školske 2022/23. godine, na osnovu potpisanog ugovora sa Srednjom mašinskom školom iz Novog Sada, za obrazovni profil operater mašinske obrade rezanjem.

„Telsonic d.o.o.“ je preduzeće koje je osnovano 2004. godine, kao ćerka firma švajcarske kompanije „Telsonic AG“, jednog od svetskih lidera u primeni tehnologije ultrazvučnog zavarivanja plastike i metala.

Farbika u Srbiji se bavi proizvodnjom mehaničkih komponenti, a služi i kao centar za prodaju i servise u Jugoistočnoj Evropi.

Učenici treće godine obrazovnog profila operater mašinske obrade rezanjem već sada umeju samostalno da realizuju određene radne procese, ali pod budnim nadzorom instruktora.

Svi zaposleni, a naročito učenici, sa uzbuđenjem očekuju kraj školovanja, kako bi odmah postali članovi tima svetski uspešne kompanije „Telsonic d.o.o.“.

Podelite!