Novi obrazovni profil za potrebe hemijske industrije

Na inicijativu privrede za uvođenje obrazovnog profila Izrađivač hemijskih proizvoda, u prostorijama Privredne komore Srbije održana je DACUM radionica. Cilj radionice bio je da se dođe do opisa posla koji bi po završenom školovanju obavljao pomenuti izrađivač.

Stručni odbor radionice činili su predstavnici  sledećih kompanija: Elixir Prahovo, Trayal korporacija, Tehnoplast, Esensa, Hemofarm, Panonija ad. Takođe, na radionici su bili prisutni predstavnici Privredne komore Srbije koji su bili u ulozi posmatrača.

Na bazi dobijenih informacija PKS će uputiti Agenciji za kvalifikacije inicijativu za izradu standarda kvalifikacije. Po donošenju standarda biće izrađen plan i program nastave i učenja po kom će se školovati učenici  od septembra tekuće godine.

Podelite!