Нови образовни профил за потребе хемијске индустрије

На иницијативу привреде за увођење образовног профила Израђивач хемијских производа, у просторијама Привредне коморе Србије одржана је DACUM радионица. Циљ радионице био је да се дође до описа посла који би по завршеном школовању обављао поменути израђивач.

Стручни одбор радионице чинили су представници  следећих компанија: Elixir Prahovo, Trayal korporacija, Tehnoplast, Esensa, Хемофарм, Panonija ad. Такође, на радионици су били присутни представници Привредне коморе Србије који су били у улози посматрача.

На бази добијених информација ПКС ће упутити Агенцији за квалификације иницијативу за израду стандарда квалификације. По доношењу стандарда биће израђен план и програм наставе и учења по ком ће се школовати ученици  од септембра текуће године.

Поделите!