Modernizacija obrazovnog profila Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina

Privredna komora Srbije u saradnji sa Agencijom za kvalifikacije, Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i predstavnicima privrednih komora i obrazovnog sistema Zapadnog Balkana radi na osavremenjivanju obrazovnog profila Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašinama sa ciljem da se prilagodi potrebama privrede regiona.

Na osnovu opisa posla koji je dala privreda svake zemlje Zapanog Balkana, biće izrađen standard zanimanja i standard kvalifikacije koji će biti regionalno usaglašeni, a potom će biti razvijen i nastavni plan i program.

U izradi opisa posla za Srbiju učestvuju predstavnici kompanija, domaćih i stranih, velikih i malih, koji imaju iskustvo u školovanju učenika za ovaj profil: Agromehanika, Konelek, Inmold, DMV i DDM metaling.

Ova kvalifikacija će biti usvojena prema nacionalnim procedurama svake zemlje, a potom i uvedena u odgovarajuće srednje stručne, po kojima će se školovati naredne generacije učenika.

Aktivnosti modernizacije ovog profila realizuju se u okviru projekta ,,Unapređenje kvaliteta obrazovanja i obuke u Jugoistočnoj Evropi EQET SEE” koji koordinira ERI SEE (Inicijativa Južno-istočne Evrope za reformu obrazovanja), a finansira austrijska razvojna agencija.

Za više informacija o projektu posetite sajt: https://eqet.erisee.org/.

Podelite!